งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

หอประชุมใหญ่

17,875 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

4,512 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
20,283 บาท.
5,120 หน่วย.
ก.พ 67
23,577 บาท.
5,952 หน่วย.
มี.ค 67
17,875 บาท.
4,512 หน่วย.
เม.ย 67
13,567 บาท.
3,424 หน่วย.
พ.ค 67
17,875 บาท.
4,512 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอประชุมใหญ่


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
24.1%
2639.9|2654.0 14.1|320.0 4512.0
17,875 บาท.
2567 00:00
24.1%
2629.2|2639.9 10.7|320.0 3424.0
13,567 บาท.
2567 00:00
24.2%
2615.1|2629.2 14.1|320.0 4512.0
17,875 บาท.
2567 00:00
14.0%
2596.5|2615.1 18.6|320.0 5952.0
23,577 บาท.
2567 00:00
34.4%
2580.5|2596.5 16.0|320.0 5120.0
20,283 บาท.
2566 00:00
34.0%
2556.1|2580.5 24.4|320.0 7808.0
30,926 บาท.
2566 00:00
36.0%
2540.0|2556.1 16.1|320.0 5152.0
20,410 บาท.
2566 00:00
26.4%
2529.7|2540.0 10.3|320.0 3296.0
13,061 บาท.
2566 00:00
33.6%
2494.6|2508.6 14.0|320.0 4480.0
17,749 บาท.
2566 00:00
62.5%
2508.6|2529.7 21.1|320.0 6752.0
26,745 บาท.
2566 00:00
5.9%
2486.7|2494.6 7.9|320.0 2528.0
10,020 บาท.
2566 00:00
33.3%
2478.3|2486.7 8.4|320.0 2688.0
10,653 บาท.
2566 00:00
19.0%
2465.7|2478.3 12.6|320.0 4032.0
15,975 บาท.
2566 00:00
1.9%
2455.5|2465.7 10.2|320.0 3264.0
12,934 บาท.
2566 00:00
49.0%
2445.1|2455.5 10.4|320.0 3328.0
13,187 บาท.
2566 00:00
38.7%
2424.7|2445.1 20.4|320.0 6528.0
25,858 บาท.
2566 00:00
30.5%
2412.2|2424.7 12.5|320.0 4000.0
15,848 บาท.
2565 00:00
31.1%
2394.2|2412.2 18.0|320.0 5760.0
22,817 บาท.
2565 00:00
21.8%
2381.8|2394.2 12.4|320.0 3968.0
15,721 บาท.
2565 00:00
27.6%
2372.1|2381.8 9.7|320.0 3104.0
12,300 บาท.
2565 00:00
0.7%
2358.7|2372.1 13.4|320.0 4288.0
16,989 บาท.
2565 00:00
29.3%
2345.4|2358.7 13.3|320.0 4256.0
16,862 บาท.
2565 00:00
38.5%
2336.0|2345.4 9.4|320.0 3008.0
11,920 บาท.
2565 00:00
32.0%
2320.7|2336.0 15.3|320.0 4896.0
19,396 บาท.
2565 00:00
2.8%
2310.3|2320.7 10.4|320.0 3328.0
13,187 บาท.
2565 00:00
2.8%
2299.6|2310.3 10.7|320.0 3424.0
13,567 บาท.
2565 00:00
6.7%
2289.2|2299.6 10.4|320.0 3328.0
13,187 บาท.
2565 00:00
10.2%
2279.5|2289.2 9.7|320.0 3104.0
12,300 บาท.
2565 00:00
46.3%
2268.7|2279.5 10.8|320.0 3456.0
13,694 บาท.
2564 00:00
22.9%
2248.6|2268.7 20.1|320.0 6432.0
25,478 บาท.
2564 00:00
36.1%
2233.1|2248.6 15.5|320.0 4960.0
19,649 บาท.
2564 00:00
27.2%
2223.2|2233.1 9.9|320.0 3168.0
12,554 บาท.
2564 00:00
26.5%
2209.6|2223.2 13.6|320.0 4352.0
17,242 บาท.
2564 00:00
72.4%
2191.1|2209.6 18.5|320.0 5920.0
23,450 บาท.
2564 00:00
31.0%
2186.0|2191.1 5.1|320.0 1632.0
6,472 บาท.
2564 00:00
21.3%
2178.6|2186.0 7.4|320.0 2368.0
9,386 บาท.
2564 00:00
4.3%
2169.2|2178.6 9.4|320.0 3008.0
11,920 บาท.
2564 00:00
26.2%
2160.2|2169.2 9.0|320.0 2880.0
11,414 บาท.
2564 00:00
36.0%
2148.0|2160.2 12.2|320.0 3904.0
15,468 บาท.
2564 00:00
0%
2140.2|2148.0 7.8|320.0 2496.0
9,893 บาท.
2564 00:00
42.2%
2132.4|2140.2 7.8|320.0 2496.0
9,893 บาท.
2563 00:00
23.7%
2118.9|2132.4 13.5|320.0 4320.0
17,115 บาท.
2563 00:00
3.7%
2108.6|2118.9 10.3|320.0 3296.0
13,061 บาท.
2563 00:00
14.0%
2097.9|2108.6 10.7|320.0 3424.0
13,567 บาท.
2563 00:00
4.3%
2088.7|2097.9 9.2|320.0 2944.0
11,667 บาท.
2563 00:00
9.3%
2079.9|2088.7 8.8|320.0 2816.0
11,160 บาท.
2563 00:00
17.8%
2070.2|2079.9 9.7|320.0 3104.0
12,300 บาท.
2563 00:00
34.7%
2058.4|2070.2 11.8|320.0 3776.0
14,961 บาท.
2563 00:00
8.3%
2050.7|2058.4 7.7|320.0 2464.0
9,766 บาท.
2563 00:00
9.5%
2042.3|2050.7 8.4|320.0 2688.0
10,653 บาท.
2563 00:00
50.6%
2034.7|2042.3 7.6|320.0 2432.0
9,640 บาท.
2563 00:00
10.5%
2019.3|2034.7 15.4|320.0 4928.0
19,523 บาท.
2563 00:00
0%
2008.1|2019.3 17.2|320.0 5504.0
21,803 บาท.
2562 00:00
38.9%
1990.9|2008.1 17.2|320.0 5504.0
21,803 บาท.
2562 00:00
45.7%
1980.4|1990.9 10.5|320.0 3360.0
13,314 บาท.
2562 00:00
51.2%
1974.7|1980.4 5.7|320.0 1824.0
7,232 บาท.
2562 00:00
26.4%
1963.0|1974.7 11.7|320.0 3744.0
14,835 บาท.
2562 00:00
0%
1947.0|1963.0 16.0|320.0 5088.0
20,156 บาท.
2562 00:00
3.8%
1931.0|1947.0 16.0|320.0 5088.0
20,156 บาท.
2562 00:00
56.2%
1916.0|1931.0 15.0|320.0 4896.0
19,396 บาท.
2562 00:00
4.3%
1909.2|1915.9 6.7|320.0 2144.0
8,499 บาท.
2562 00:00
6.7%
1902.0|1909.0 7.0|320.0 2240.0
8,879 บาท.
2562 00:00
7.4%
1895.0|1902.0 8.0|320.0 2400.0
9,513 บาท.
2562 00:00
15.6%
1887.0|1895.0 8.0|320.0 2592.0
10,273 บาท.
2562 00:00
32.4%
1877.0|1887.0 10.0|320.0 3072.0
12,174 บาท.
2561 00:00
9.0%
1863.0|1877.0 14.0|320.0 4544.0
18,002 บาท.
2561 00:00
42.4%
1847.0|1863.0 16.0|320.0 4992.0
19,776 บาท.
2561 00:00
15.3%
1820.0|1847.0 27.0|320.0 8672.0
34,347 บาท.
2561 00:00
7.5%
1788.0|1820.0 32.0|320.0 10240.0
40,556 บาท.
2561 00:00
22.3%
1759.0|1788.0 30.0|320.0 9472.0
37,515 บาท.
2561 00:00
39.1%
1736.0|1759.0 23.0|320.0 7360.0
29,152 บาท.
2561 00:00
5.7%
1722.0|1736.0 14.0|320.0 4480.0
17,749 บาท.
2561 00:00
34.1%
1708.0|1722.0 13.0|320.0 4224.0
16,735 บาท.
2561 00:00
66.8%
1700.0|1708.0 9.0|320.0 2784.0
11,033 บาท.
2561 00:00
19.5%
1673.0|1700.0 26.0|320.0 8384.0
33,207 บาท.
2561 00:00
5.8%
1652.0|1673.0 21.0|320.0 6752.0
26,745 บาท.
2561 00:00
16.1%
1630.0|1652.0 22.0|320.0 7168.0
28,392 บาท.
2560 00:00
60.7%
1611.0|1630.0 19.0|320.0 6016.0
23,831 บาท.
2560 00:00
42.3%
1563.0|1611.0 48.0|320.0 15296.0
60,575 บาท.
2560 00:00
46.6%
1536.0|1563.0 28.0|320.0 8832.0
34,981 บาท.
2560 00:00
64.0%
1484.0|1536.0 52.0|320.0 16544.0
65,517 บาท.
2560 00:00
25.6%
1465.0|1484.0 19.0|320.0 5952.0
23,577 บาท.
2560 00:00
39.6%
1440.0|1465.0 25.0|320.0 8000.0
31,686 บาท.
2560 00:00
51.0%
1425.0|1440.0 15.0|320.0 4832.0
19,142 บาท.
2560 00:00
43.2%
1395.0|1425.0 31.0|320.0 9856.0
39,035 บาท.
2560 00:00
43.7%
1377.0|1395.0 18.0|320.0 5600.0
22,183 บาท.
2560 00:00
14.8%
1346.0|1377.0 31.0|320.0 9952.0
39,415 บาท.
2560 00:00
33.7%
1319.0|1346.0 27.0|320.0 8480.0
33,587 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 1279.0|1319.0 40.0|320.0 12800.0
50,692 บาท.