งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารนาฎศิลป์

1,669 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

419 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
762 บาท.
190 หน่วย.
ก.พ 66
1,146 บาท.
287 หน่วย.
มี.ค 66
604 บาท.
150 หน่วย.
เม.ย 66
608 บาท.
151 หน่วย.
พ.ค 66
1,289 บาท.
323 หน่วย.
มิ.ย 66
655 บาท.
163 หน่วย.
ก.ค 66
1,325 บาท.
332 หน่วย.
ส.ค 66
1,238 บาท.
310 หน่วย.
ก.ย 66
1,669 บาท.
419 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารนาฎศิลป์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
25.9%
85016.0|85435.0 419.0|1.0 419.0
1,669 บาท.
2566 00:00:00
6.6%
85435.0|85745.0 310.0|1.0 310.0
1,238 บาท.
2566 00:00:00
50.5%
84684.0|85016.0 332.0|1.0 332.0
1,325 บาท.
2566 00:00:00
49.2%
84521.0|84684.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2566 00:00:00
52.8%
84198.0|84521.0 323.0|1.0 323.0
1,289 บาท.
2566 00:00:00
0.7%
84047.0|84198.0 151.0|1.0 151.0
608 บาท.
2566 00:00:00
47.3%
83897.0|84047.0 150.0|1.0 150.0
604 บาท.
2566 00:00:00
33.5%
83610.0|83897.0 287.0|1.0 287.0
1,146 บาท.
2566 00:00:00
37.4%
83420.0|83610.0 190.0|1.0 190.0
762 บาท.
2565 00:00:00
8.5%
83115.0|83420.0 305.0|1.0 305.0
1,218 บาท.
2565 00:00:00
43.3%
82836.0|83115.0 279.0|1.0 279.0
1,115 บาท.
2565 00:00:00
49.9%
82679.0|82836.0 157.0|1.0 157.0
632 บาท.
2565 00:00:00
1.2%
82363.0|82679.0 316.0|1.0 316.0
1,261 บาท.
2565 00:00:00
22.0%
82043.0|82363.0 320.0|1.0 320.0
1,277 บาท.
2565 00:00:00
6.0%
81794.0|82043.0 249.0|1.0 249.0
996 บาท.
2565 00:00:00
41.1%
81529.0|81794.0 265.0|1.0 265.0
1,059 บาท.
2565 00:00:00
38.1%
81374.0|81529.0 155.0|1.0 155.0
624 บาท.
2565 00:00:00
57.1%
81279.0|81374.0 95.0|1.0 95.0
386 บาท.
2565 00:00:00
28.1%
81054.0|81279.0 225.0|1.0 225.0
901 บาท.
2565 00:00:00
26.3%
80893.0|81054.0 161.0|1.0 161.0
648 บาท.
2565 00:00:00
24.0%
80775.0|80893.0 118.0|1.0 118.0
477 บาท.
2564 00:00:00
4.4%
80619.0|80775.0 156.0|1.0 156.0
628 บาท.
2564 00:00:00
37.8%
80470.0|80619.0 149.0|1.0 149.0
600 บาท.
2564 00:00:00
19.8%
80229.0|80470.0 241.0|1.0 241.0
964 บาท.
2564 00:00:00
37.6%
79928.0|80229.0 301.0|1.0 301.0
1,202 บาท.
2564 00:00:00
73.9%
79741.0|79928.0 187.0|1.0 187.0
750 บาท.
2564 00:00:00
5.7%
79694.0|79741.0 47.0|1.0 47.0
196 บาท.
2564 00:00:00
8.7%
79644.0|79694.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2564 00:00:00
47.0%
79589.0|79644.0 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2564 00:00:00
54.1%
79483.0|79589.0 106.0|1.0 106.0
430 บาท.
2564 00:00:00
26.6%
79249.0|79483.0 234.0|1.0 234.0
937 บาท.
2564 00:00:00
24.2%
79078.0|79249.0 171.0|1.0 171.0
687 บาท.
2564 00:00:00
7.1%
78949.0|79078.0 129.0|1.0 129.0
521 บาท.
2563 00:00:00
0.7%
78810.0|78949.0 139.0|1.0 139.0
560 บาท.
2563 00:00:00
32.3%
78672.0|78810.0 138.0|1.0 138.0
556 บาท.
2563 00:00:00
0.5%
78467.0|78672.0 205.0|1.0 205.0
822 บาท.
2563 00:00:00
3.7%
78261.0|78467.0 206.0|1.0 206.0
826 บาท.
2563 00:00:00
10.2%
78047.0|78261.0 214.0|1.0 214.0
857 บาท.
2563 00:00:00
66.8%
77855.0|78047.0 192.0|1.0 192.0
770 บาท.
2563 00:00:00
15.5%
77793.0|77855.0 62.0|1.0 62.0
256 บาท.
2563 00:00:00
28.7%
77741.0|77793.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2563 00:00:00
22.2%
77667.0|77741.0 74.0|1.0 74.0
303 บาท.
2563 00:00:00
52.6%
77610.0|77667.0 57.0|1.0 57.0
236 บาท.
2563 00:00:00
43.8%
77487.0|77610.0 123.0|1.0 123.0
497 บาท.
2563 00:00:00
0%
77370.0|77487.0 68.0|1.0 68.0
279 บาท.
2562 00:00:00
59.4%
77302.0|77370.0 68.0|1.0 68.0
279 บาท.
2562 00:00:00
55.9%
77131.0|77302.0 171.0|1.0 171.0
687 บาท.
2562 00:00:00
60.5%
77057.0|77131.0 74.0|1.0 74.0
303 บาท.
2562 00:00:00
20.7%
76866.0|77057.0 191.0|1.0 191.0
766 บาท.
2562 00:00:00
12.5%
76715.0|76866.0 151.0|1.0 151.0
608 บาท.
2562 00:00:00
8.8%
76542.0|76715.0 173.0|1.0 173.0
695 บาท.
2562 00:00:00
34.8%
76352.0|76542.0 190.0|1.0 190.0
762 บาท.
2562 00:00:00
40.6%
76229.0|76352.0 123.0|1.0 123.0
497 บาท.
2562 00:00:00
26.6%
76157.0|76229.0 72.0|1.0 72.0
295 บาท.
2562 00:00:00
1,977.9%
76058.0|76157.0 99.0|1.0 99.0
402 บาท.
2562 00:00:00
191.5%
77967.0|76058.0 -1909.0|1.0 -1909.0
7,549 บาท.
2562 00:00:00
94.5%
75887.0|77967.0 2080.0|1.0 2080.0
8,246 บาท.
2561 00:00:00
36.2%
75776.0|75887.0 111.0|1.0 111.0
450 บาท.
2561 00:00:00
42.3%
75706.0|75776.0 70.0|1.0 70.0
287 บาท.
2561 00:00:00
41.5%
75583.0|75706.0 123.0|1.0 123.0
497 บาท.
2561 00:00:00
19.6%
75371.0|75583.0 212.0|1.0 212.0
849 บาท.
2561 00:00:00
8.4%
75201.0|75371.0 170.0|1.0 170.0
683 บาท.
2561 00:00:00
16.9%
75015.0|75201.0 186.0|1.0 186.0
746 บาท.
2561 00:00:00
31.3%
74861.0|75015.0 154.0|1.0 154.0
620 บาท.
2561 00:00:00
30.8%
74756.0|74861.0 105.0|1.0 105.0
426 บาท.
2561 00:00:00
19.4%
74684.0|74756.0 72.0|1.0 72.0
295 บาท.
2561 00:00:00
61.2%
74594.0|74684.0 90.0|1.0 90.0
366 บาท.
2561 00:00:00
51.6%
74358.0|74594.0 236.0|1.0 236.0
944 บาท.
2561 00:00:00
15.5%
74245.0|74358.0 113.0|1.0 113.0
457 บาท.
2560 00:00:00
30.8%
74111.0|74245.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2560 00:00:00
63.3%
73916.0|74111.0 195.0|1.0 195.0
782 บาท.
2560 00:00:00
65.8%
73846.0|73916.0 70.0|1.0 70.0
287 บาท.
2560 00:00:00
0.5%
73637.0|73846.0 209.0|1.0 209.0
838 บาท.
2560 00:00:00
12.3%
73427.0|73637.0 210.0|1.0 210.0
842 บาท.
2560 00:00:00
9.3%
73187.0|73427.0 240.0|1.0 240.0
960 บาท.
2560 00:00:00
34.0%
72922.0|73187.0 265.0|1.0 265.0
1,059 บาท.
2560 00:00:00
61.2%
72748.0|72922.0 174.0|1.0 174.0
699 บาท.
2560 00:00:00
33.6%
72682.0|72748.0 66.0|1.0 66.0
271 บาท.
2560 00:00:00
35.5%
72639.0|72682.0 43.0|1.0 43.0
180 บาท.
2560 00:00:00
24.6%
72571.0|72639.0 68.0|1.0 68.0
279 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 72480.0|72571.0 91.0|1.0 91.0
370 บาท.