งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารเทคโนโลยีการศึกษา

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเทคโนโลยีการศึกษา


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
6289.4|6289.4 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
50.4%
6267.3|6289.4 22.1|50.0 1105.0
4,385 บาท.
2566 00:00
38.7%
6222.7|6267.3 44.6|50.0 2230.0
8,840 บาท.
2566 00:00
42.8%
6195.4|6222.7 27.3|50.0 1365.0
5,415 บาท.
2566 00:00
45.2%
6179.8|6195.4 15.6|50.0 780.0
3,098 บาท.
2565 00:00
12.0%
6151.3|6179.8 28.5|50.0 1425.0
5,652 บาท.
2565 00:00
9.0%
6118.9|6151.3 32.4|50.0 1620.0
6,424 บาท.
2565 00:00
35.6%
6083.3|6118.9 35.6|50.0 1780.0
7,058 บาท.
2565 00:00
5.1%
6028.0|6083.3 55.3|50.0 2765.0
10,958 บาท.
2565 00:00
26.1%
5975.5|6028.0 52.5|50.0 2625.0
10,404 บาท.
2565 00:00
23.7%
5936.7|5975.5 38.8|50.0 1940.0
7,692 บาท.
2565 00:00
2.0%
5885.8|5936.7 50.9|50.0 2545.0
10,087 บาท.
2565 00:00
35.4%
5835.9|5885.8 49.9|50.0 2495.0
9,889 บาท.
2565 00:00
2.1%
5803.7|5835.9 32.2|50.0 1610.0
6,385 บาท.
2565 00:00
52.5%
5770.8|5803.7 32.9|50.0 1645.0
6,523 บาท.
2565 00:00
20.4%
5755.2|5770.8 15.6|50.0 780.0
3,098 บาท.
2565 00:00
23.9%
5742.8|5755.2 12.4|50.0 620.0
2,465 บาท.
2564 00:00
16.5%
5726.5|5742.8 16.3|50.0 815.0
3,237 บาท.
2564 00:00
4.4%
5712.9|5726.5 13.6|50.0 680.0
2,703 บาท.
2564 00:00
28.5%
5699.9|5712.9 13.0|50.0 650.0
2,584 บาท.
2564 00:00
25.4%
5681.7|5699.9 18.2|50.0 910.0
3,613 บาท.
2564 00:00
29.0%
5657.3|5681.7 24.4|50.0 1220.0
4,841 บาท.
2564 00:00
3.3%
5640.0|5657.3 17.3|50.0 865.0
3,435 บาท.
2564 00:00
20.8%
5622.1|5640.0 17.9|50.0 895.0
3,554 บาท.
2564 00:00
6.2%
5599.5|5622.1 22.6|50.0 1130.0
4,484 บาท.
2564 00:00
8.2%
5578.3|5599.5 21.2|50.0 1060.0
4,207 บาท.
2564 00:00
13.4%
5555.2|5578.3 23.1|50.0 1155.0
4,583 บาท.
2564 00:00
5.0%
5535.2|5555.2 20.0|50.0 1000.0
3,970 บาท.
2564 00:00
18.4%
5516.2|5535.2 19.0|50.0 950.0
3,772 บาท.
2563 00:00
1.7%
5492.9|5516.2 23.3|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2563 00:00
25.2%
5469.2|5492.9 23.7|50.0 1185.0
4,702 บาท.
2563 00:00
4.4%
5437.5|5469.2 31.7|50.0 1585.0
6,286 บาท.
2563 00:00
3.0%
5407.2|5437.5 30.3|50.0 1515.0
6,009 บาท.
2563 00:00
24.1%
5377.8|5407.2 29.4|50.0 1470.0
5,831 บาท.
2563 00:00
23.8%
5355.5|5377.8 22.3|50.0 1115.0
4,425 บาท.
2563 00:00
13.6%
5326.2|5355.5 29.3|50.0 1465.0
5,811 บาท.
2563 00:00
7.3%
5300.9|5326.2 25.3|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2563 00:00
19.7%
5273.6|5300.9 27.3|50.0 1365.0
5,415 บาท.
2563 00:00
4.6%
5251.7|5273.6 21.9|50.0 1095.0
4,346 บาท.
2563 00:00
1.9%
5230.8|5251.7 20.9|50.0 1045.0
4,148 บาท.
2563 00:00
0%
5206.2|5230.8 21.3|50.0 1065.0
4,227 บาท.
2562 00:00
27.5%
5184.9|5206.2 21.3|50.0 1065.0
4,227 บาท.
2562 00:00
25.8%
5155.5|5184.9 29.4|50.0 1470.0
5,831 บาท.
2562 00:00
27.3%
5133.7|5155.5 21.8|50.0 1090.0
4,326 บาท.
2562 00:00
3.3%
5103.7|5133.7 30.0|50.0 1500.0
5,949 บาท.
2562 00:00
1.7%
5075.0|5104.0 29.0|50.0 1450.0
5,751 บาท.
2562 00:00
3.0%
5045.0|5075.0 30.0|50.0 1475.0
5,850 บาท.
2562 00:00
32.9%
5015.0|5045.0 30.0|50.0 1520.0
6,028 บาท.
2562 00:00
35.9%
4969.5|5014.8 45.3|50.0 2265.0
8,978 บาท.
2562 00:00
24.1%
4941.0|4970.0 29.0|50.0 1450.0
5,751 บาท.
2562 00:00
31.3%
4919.0|4941.0 22.0|50.0 1100.0
4,365 บาท.
2562 00:00
3.8%
4903.0|4919.0 15.0|50.0 755.0
2,999 บาท.
2562 00:00
22.6%
4888.0|4903.0 16.0|50.0 785.0
3,118 บาท.
2561 00:00
8.8%
4867.0|4888.0 20.0|50.0 1015.0
4,029 บาท.
2561 00:00
43.0%
4849.0|4867.0 19.0|50.0 925.0
3,673 บาท.
2561 00:00
17.2%
4816.0|4849.0 33.0|50.0 1625.0
6,444 บาท.
2561 00:00
12.3%
4790.0|4816.0 27.0|50.0 1345.0
5,336 บาท.
2561 00:00
31.5%
4766.0|4790.0 24.0|50.0 1180.0
4,682 บาท.
2561 00:00
34.7%
4731.0|4766.0 35.0|50.0 1725.0
6,840 บาท.
2561 00:00
43.7%
4709.0|4731.0 23.0|50.0 1125.0
4,464 บาท.
2561 00:00
59.2%
4669.0|4709.0 40.0|50.0 2000.0
7,929 บาท.
2561 00:00
44.7%
4653.0|4669.0 16.0|50.0 815.0
3,237 บาท.
2561 00:00
2.4%
4623.0|4653.0 30.0|50.0 1475.0
5,850 บาท.
2561 00:00
25.3%
4594.0|4623.0 29.0|50.0 1440.0
5,712 บาท.
2561 00:00
19.5%
4573.0|4594.0 22.0|50.0 1075.0
4,267 บาท.
2560 00:00
39.4%
4556.0|4573.0 17.0|50.0 865.0
3,435 บาท.
2560 00:00
7.7%
4527.0|4556.0 29.0|50.0 1430.0
5,672 บาท.
2560 00:00
32.9%
4501.0|4527.0 26.0|50.0 1320.0
5,237 บาท.
2560 00:00
24.6%
4461.0|4501.0 39.0|50.0 1970.0
7,810 บาท.
2560 00:00
14.4%
4431.0|4461.0 30.0|50.0 1485.0
5,890 บาท.
2560 00:00
4.3%
4397.0|4431.0 35.0|50.0 1735.0
6,880 บาท.
2560 00:00
12.2%
4364.0|4397.0 33.0|50.0 1660.0
6,583 บาท.
2560 00:00
37.3%
4326.0|4364.0 38.0|50.0 1890.0
7,494 บาท.
2560 00:00
6.3%
4302.0|4326.0 24.0|50.0 1185.0
4,702 บาท.
2560 00:00
9.5%
4277.0|4302.0 25.0|50.0 1265.0
5,019 บาท.
2560 00:00
5.4%
4254.0|4277.0 23.0|50.0 1145.0
4,544 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 4230.0|4254.0 24.0|50.0 1210.0
4,801 บาท.