งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

สหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ.

192 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

46 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
2,275 บาท.
572 หน่วย.
ก.พ 67
192 บาท.
46 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สหกรณ์มหาวิทยาลัยฯ.


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
91.6%
93162.0|93208.0 46.0|1.0 46.0
192 บาท.
2567 00:00:00
57.9%
92590.0|93162.0 572.0|1.0 572.0
2,275 บาท.
2566 00:00:00
19.3%
91228.0|92590.0 1362.0|1.0 1362.0
5,403 บาท.
2566 00:00:00
11.3%
89540.0|91228.0 1688.0|1.0 1688.0
6,694 บาท.
2566 00:00:00
22.2%
88043.0|89540.0 1497.0|1.0 1497.0
5,937 บาท.
2566 00:00:00
10.9%
84404.0|86329.0 1925.0|1.0 1925.0
7,632 บาท.
2566 00:00:00
16.3%
86329.0|88043.0 1714.0|1.0 1714.0
6,797 บาท.
2566 00:00:00
31.0%
82355.0|84404.0 2049.0|1.0 2049.0
8,123 บาท.
2566 00:00:00
46.1%
80942.0|82355.0 1413.0|1.0 1413.0
5,605 บาท.
2566 00:00:00
40.7%
78317.0|80942.0 2625.0|1.0 2625.0
10,404 บาท.
2566 00:00:00
7.9%
76761.0|78317.0 1556.0|1.0 1556.0
6,171 บาท.
2566 00:00:00
22.1%
75072.0|76761.0 1689.0|1.0 1689.0
6,698 บาท.
2566 00:00:00
42.4%
73757.0|75072.0 1315.0|1.0 1315.0
5,217 บาท.
2566 00:00:00
42.6%
73001.0|73757.0 756.0|1.0 756.0
3,003 บาท.
2565 00:00:00
0%
71681.0|73001.0 1320.0|1.0 1320.0
5,237 บาท.
2565 00:00:00
20.3%
71681.0|73001.0 1320.0|1.0 1320.0
5,237 บาท.
2565 00:00:00
10.6%
70025.0|71681.0 1656.0|1.0 1656.0
6,567 บาท.
2565 00:00:00
21.5%
68545.0|70025.0 1480.0|1.0 1480.0
5,870 บาท.
2565 00:00:00
3.7%
66660.0|68545.0 1885.0|1.0 1885.0
7,474 บาท.
2565 00:00:00
11.4%
64844.0|66660.0 1816.0|1.0 1816.0
7,201 บาท.
2565 00:00:00
11.1%
63235.0|64844.0 1609.0|1.0 1609.0
6,381 บาท.
2565 00:00:00
2.3%
61425.0|63235.0 1810.0|1.0 1810.0
7,177 บาท.
2565 00:00:00
31.2%
59657.0|61425.0 1768.0|1.0 1768.0
7,011 บาท.
2565 00:00:00
20.1%
58441.0|59657.0 1216.0|1.0 1216.0
4,825 บาท.
2565 00:00:00
37.0%
56918.0|58441.0 1523.0|1.0 1523.0
6,040 บาท.
2565 00:00:00
30.1%
55960.0|56918.0 958.0|1.0 958.0
3,803 บาท.
2565 00:00:00
18.4%
55291.0|55960.0 669.0|1.0 669.0
2,659 บาท.
2564 00:00:00
44.6%
54471.0|55291.0 820.0|1.0 820.0
3,257 บาท.
2564 00:00:00
16.6%
52989.0|54471.0 1482.0|1.0 1482.0
5,878 บาท.
2564 00:00:00
28.2%
51754.0|52989.0 1235.0|1.0 1235.0
4,900 บาท.
2564 00:00:00
13.2%
50034.0|51754.0 1720.0|1.0 1720.0
6,820 บาท.
2564 00:00:00
5.9%
48541.0|50034.0 1493.0|1.0 1493.0
5,922 บาท.
2564 00:00:00
0.3%
46954.0|48541.0 1587.0|1.0 1587.0
6,294 บาท.
2564 00:00:00
0.7%
45362.0|46954.0 1592.0|1.0 1592.0
6,314 บาท.
2564 00:00:00
19.7%
43759.0|45362.0 1603.0|1.0 1603.0
6,357 บาท.
2564 00:00:00
47.4%
42473.0|43759.0 1286.0|1.0 1286.0
5,102 บาท.
2564 00:00:00
31.3%
40025.0|42473.0 2448.0|1.0 2448.0
9,703 บาท.
2564 00:00:00
33.6%
38344.0|40025.0 1681.0|1.0 1681.0
6,666 บาท.
2564 00:00:00
36.8%
37228.0|38344.0 1116.0|1.0 1116.0
4,429 บาท.
2563 00:00:00
11.3%
35461.0|37228.0 1767.0|1.0 1767.0
7,007 บาท.
2563 00:00:00
7.3%
33469.0|35461.0 1992.0|1.0 1992.0
7,897 บาท.
2563 00:00:00
1.4%
31319.0|33469.0 2150.0|1.0 2150.0
8,523 บาท.
2563 00:00:00
5.9%
29139.0|31319.0 2180.0|1.0 2180.0
8,642 บาท.
2563 00:00:00
1.3%
26823.0|29139.0 2316.0|1.0 2316.0
9,180 บาท.
2563 00:00:00
14.6%
24538.0|26823.0 2285.0|1.0 2285.0
9,058 บาท.
2563 00:00:00
19.3%
21862.0|24538.0 2676.0|1.0 2676.0
10,606 บาท.
2563 00:00:00
12.0%
19702.0|21862.0 2160.0|1.0 2160.0
8,563 บาท.
2563 00:00:00
0.2%
17802.0|19702.0 1900.0|1.0 1900.0
7,533 บาท.
2563 00:00:00
17.2%
15898.0|17802.0 1904.0|1.0 1904.0
7,549 บาท.
2563 00:00:00
13.0%
14322.0|15898.0 1576.0|1.0 1576.0
6,250 บาท.
2563 00:00:00
0%
12517.0|14322.0 1370.0|1.0 1370.0
5,435 บาท.
2562 00:00:00
38.2%
11147.0|12517.0 1370.0|1.0 1370.0
5,435 บาท.
2562 00:00:00
9.4%
8928.0|11147.0 2219.0|1.0 2219.0
8,796 บาท.
2562 00:00:00
21.0%
6917.0|8928.0 2011.0|1.0 2011.0
7,973 บาท.
2562 00:00:00
0.3%
4370.0|6917.0 2547.0|1.0 2547.0
10,095 บาท.
2562 00:00:00
32.8%
1830.0|4370.0 2540.0|1.0 2540.0
10,067 บาท.
2562 00:00:00
49.5%
123.0|1830.0 1707.0|1.0 1707.0
6,769 บาท.
2562 00:00:00
27.2%
95739.0|99123.0 3384.0|1.0 3384.0
13,409 บาท.
2562 00:00:00
25.1%
93276.0|95739.0 2463.0|1.0 2463.0
9,762 บาท.
2562 00:00:00
15.6%
89987.0|93276.0 3289.0|1.0 3289.0
13,033 บาท.
2562 00:00:00
27.6%
87213.0|89987.0 2774.0|1.0 2774.0
10,994 บาท.
2562 00:00:00
10.7%
85206.0|87213.0 2007.0|1.0 2007.0
7,957 บาท.
2562 00:00:00
15.9%
83414.0|85206.0 1792.0|1.0 1792.0
7,105 บาท.
2561 00:00:00
7.0%
81284.0|83414.0 2130.0|1.0 2130.0
8,444 บาท.
2561 00:00:00
38.3%
79304.0|81284.0 1980.0|1.0 1980.0
7,850 บาท.
2561 00:00:00
20.9%
76094.0|79304.0 3210.0|1.0 3210.0
12,720 บาท.
2561 00:00:00
16.2%
73555.0|76094.0 2539.0|1.0 2539.0
10,063 บาท.
2561 00:00:00
31.2%
71429.0|73555.0 2126.0|1.0 2126.0
8,428 บาท.
2561 00:00:00
30.2%
68337.0|71429.0 3092.0|1.0 3092.0
12,253 บาท.
2561 00:00:00
34.0%
66180.0|68337.0 2157.0|1.0 2157.0
8,551 บาท.
2561 00:00:00
51.0%
62912.0|66180.0 3268.0|1.0 3268.0
12,950 บาท.
2561 00:00:00
28.0%
61313.0|62912.0 1599.0|1.0 1599.0
6,341 บาท.
2561 00:00:00
7.3%
59091.0|61313.0 2222.0|1.0 2222.0
8,808 บาท.
2561 00:00:00
37.1%
56695.0|59091.0 2396.0|1.0 2396.0
9,497 บาท.
2561 00:00:00
4.6%
55190.0|56695.0 1505.0|1.0 1505.0
5,969 บาท.
2560 00:00:00
43.2%
53612.0|55190.0 1578.0|1.0 1578.0
6,258 บาท.
2560 00:00:00
13.7%
50833.0|53612.0 2779.0|1.0 2779.0
11,014 บาท.
2560 00:00:00
16.8%
48434.0|50833.0 2399.0|1.0 2399.0
9,509 บาท.
2560 00:00:00
4.0%
45551.0|48434.0 2883.0|1.0 2883.0
11,425 บาท.
2560 00:00:00
9.0%
42784.0|45551.0 2767.0|1.0 2767.0
10,966 บาท.
2560 00:00:00
5.1%
39744.0|42784.0 3040.0|1.0 3040.0
12,047 บาท.
2560 00:00:00
10.2%
36542.0|39744.0 3202.0|1.0 3202.0
12,688 บาท.
2560 00:00:00
32.2%
32976.0|36542.0 3566.0|1.0 3566.0
14,130 บาท.
2560 00:00:00
25.7%
30558.0|32976.0 2418.0|1.0 2418.0
9,584 บาท.
2560 00:00:00
27.3%
27302.0|30558.0 3256.0|1.0 3256.0
12,902 บาท.
2560 00:00:00
6.6%
24936.0|27302.0 2366.0|1.0 2366.0
9,378 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 22404.0|24936.0 2532.0|1.0 2532.0
10,036 บาท.