งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯใหม่

5,427 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,368 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
4,073 บาท.
1,026 หน่วย.
ก.พ 67
4,263 บาท.
1,074 หน่วย.
มี.ค 67
4,441 บาท.
1,119 หน่วย.
เม.ย 67
3,930 บาท.
990 หน่วย.
พ.ค 67
5,427 บาท.
1,368 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนวิทยาลัยแพทย์ฯใหม่


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
27.6%
981.1|1026.7 45.6|30.0 1368.0
5,427 บาท.
2567 00:00
11.5%
948.1|981.1 33.0|30.0 990.0
3,930 บาท.
2567 00:00
4.0%
910.8|948.1 37.3|30.0 1119.0
4,441 บาท.
2567 00:00
4.5%
875.0|910.8 35.8|30.0 1074.0
4,263 บาท.
2567 00:00
5.8%
840.8|875.0 34.2|30.0 1026.0
4,073 บาท.
2566 00:00
38.8%
804.5|840.8 36.3|30.0 1089.0
4,322 บาท.
2566 00:00
43.7%
745.1|804.5 59.4|30.0 1782.0
7,066 บาท.
2566 00:00
54.3%
711.7|745.1 33.4|30.0 1002.0
3,978 บาท.
2566 00:00
23.5%
582.5|655.7 73.2|30.0 2196.0
8,705 บาท.
2566 00:00
27.2%
655.7|711.7 56.0|30.0 1680.0
6,662 บาท.
2566 00:00
38.5%
505.5|582.5 77.0|30.0 2310.0
9,157 บาท.
2566 00:00
48.9%
458.2|505.5 47.3|30.0 1419.0
5,629 บาท.
2566 00:00
40.4%
365.5|458.2 92.7|30.0 2781.0
11,022 บาท.
2566 00:00
5.2%
310.3|365.5 55.2|30.0 1656.0
6,567 บาท.
2566 00:00
14.5%
258.0|310.3 52.3|30.0 1569.0
6,223 บาท.
2566 00:00
13.8%
213.3|258.0 44.7|30.0 1341.0
5,320 บาท.
2566 00:00
31.9%
174.8|213.3 38.5|30.0 1155.0
4,583 บาท.
2565 00:00
32.9%
118.2|174.8 56.6|30.0 1698.0
6,733 บาท.
2565 00:00
52.7%
33.8|118.2 84.4|30.0 2532.0
10,036 บาท.
2565 00:00
55.3%
9993.9|10033.8 39.9|30.0 1197.0
4,750 บาท.
2565 00:00
1.6%
9904.5|9993.9 89.4|30.0 2682.0
10,630 บาท.
2565 00:00
11.7%
9813.6|9904.5 90.9|30.0 2727.0
10,808 บาท.
2565 00:00
11.8%
9733.3|9813.6 80.3|30.0 2409.0
9,549 บาท.
2565 00:00
27.9%
9642.2|9733.3 91.1|30.0 2733.0
10,831 บาท.
2565 00:00
37.5%
9576.5|9642.2 65.7|30.0 1971.0
7,814 บาท.
2565 00:00
27.5%
9535.5|9576.5 41.0|30.0 1230.0
4,880 บาท.
2565 00:00
9.4%
9478.9|9535.5 56.6|30.0 1698.0
6,733 บาท.
2565 00:00
21.8%
9427.6|9478.9 51.3|30.0 1539.0
6,104 บาท.
2565 00:00
14.8%
9387.5|9427.6 40.1|30.0 1203.0
4,773 บาท.
2564 00:00
38.1%
9340.4|9387.5 47.1|30.0 1413.0
5,605 บาท.
2564 00:00
34.1%
9264.3|9340.4 76.1|30.0 2283.0
9,050 บาท.
2564 00:00
33.1%
9214.2|9264.3 50.1|30.0 1503.0
5,961 บาท.
2564 00:00
31.4%
9139.3|9214.2 74.9|30.0 2247.0
8,907 บาท.
2564 00:00
73.4%
9030.0|9139.3 109.3|30.0 3279.0
12,993 บาท.
2564 00:00
13.9%
9001.0|9030.0 29.0|30.0 870.0
3,455 บาท.
2564 00:00
0.9%
8967.3|9001.0 33.7|30.0 1011.0
4,013 บาท.
2564 00:00
21.3%
8933.3|8967.3 34.0|30.0 1020.0
4,049 บาท.
2564 00:00
34.7%
8890.1|8933.3 43.2|30.0 1296.0
5,142 บาท.
2564 00:00
7.8%
8823.9|8890.1 66.2|30.0 1986.0
7,874 บาท.
2564 00:00
52.7%
8762.9|8823.9 61.0|30.0 1830.0
7,256 บาท.
2564 00:00
37.1%
8734.1|8762.9 28.8|30.0 864.0
3,431 บาท.
2563 00:00
27.0%
8688.3|8734.1 45.8|30.0 1374.0
5,450 บาท.
2563 00:00
11.2%
8625.5|8688.3 62.8|30.0 1884.0
7,470 บาท.
2563 00:00
0.6%
8554.8|8625.5 70.7|30.0 2121.0
8,408 บาท.
2563 00:00
2.1%
8483.7|8554.8 71.1|30.0 2133.0
8,456 บาท.
2563 00:00
16.4%
8414.1|8483.7 69.6|30.0 2088.0
8,278 บาท.
2563 00:00
16.2%
8355.9|8414.1 58.2|30.0 1746.0
6,923 บาท.
2563 00:00
44.8%
8286.4|8355.9 69.5|30.0 2085.0
8,266 บาท.
2563 00:00
30.0%
8248.1|8286.4 38.3|30.0 1149.0
4,560 บาท.
2563 00:00
62.9%
8221.3|8248.1 26.8|30.0 804.0
3,194 บาท.
2563 00:00
21.0%
8149.0|8221.3 72.3|30.0 2169.0
8,598 บาท.
2563 00:00
14.7%
8091.9|8149.0 57.1|30.0 1713.0
6,793 บาท.
2563 00:00
0%
8021.0|8091.9 48.7|30.0 1461.0
5,795 บาท.
2562 00:00
52.9%
7972.3|8021.0 48.7|30.0 1461.0
5,795 บาท.
2562 00:00
21.1%
7868.9|7972.3 103.4|30.0 3102.0
12,293 บาท.
2562 00:00
43.8%
7787.3|7868.9 81.6|30.0 2448.0
9,703 บาท.
2562 00:00
18.1%
7642.1|7787.3 145.2|30.0 4356.0
17,258 บาท.
2562 00:00
25.2%
7523.0|7642.0 119.0|30.0 3567.0
14,134 บาท.
2562 00:00
12.8%
7364.0|7523.0 159.0|30.0 4770.0
18,897 บาท.
2562 00:00
19.5%
7182.0|7364.0 182.0|30.0 5469.0
21,665 บาท.
2562 00:00
10.2%
7035.2|7181.9 146.7|30.0 4401.0
17,436 บาท.
2562 00:00
16.2%
6872.0|7035.0 163.0|30.0 4899.0
19,408 บาท.
2562 00:00
39.5%
6735.0|6872.0 137.0|30.0 4107.0
16,272 บาท.
2562 00:00
8.7%
6652.0|6735.0 83.0|30.0 2484.0
9,845 บาท.
2562 00:00
1.8%
6577.0|6652.0 76.0|30.0 2268.0
8,990 บาท.
2561 00:00
28.7%
6500.0|6577.0 77.0|30.0 2310.0
9,157 บาท.
2561 00:00
36.6%
6392.0|6500.0 108.0|30.0 3243.0
12,851 บาท.
2561 00:00
22.4%
6221.0|6392.0 171.0|30.0 5118.0
20,275 บาท.
2561 00:00
18.7%
6089.0|6221.0 132.0|30.0 3972.0
15,737 บาท.
2561 00:00
11.0%
5981.0|6089.0 108.0|30.0 3228.0
12,791 บาท.
2561 00:00
22.0%
5860.0|5981.0 121.0|30.0 3627.0
14,371 บาท.
2561 00:00
35.8%
5766.0|5860.0 94.0|30.0 2829.0
11,212 บาท.
2561 00:00
48.3%
5619.0|5766.0 147.0|30.0 4410.0
17,472 บาท.
2561 00:00
51.9%
5543.0|5619.0 76.0|30.0 2280.0
9,038 บาท.
2561 00:00
26.1%
5385.0|5543.0 158.0|30.0 4740.0
18,778 บาท.
2561 00:00
55.1%
5268.0|5385.0 117.0|30.0 3501.0
13,872 บาท.
2561 00:00
22.9%
5216.0|5268.0 52.0|30.0 1572.0
6,234 บาท.
2560 00:00
66.4%
5175.0|5216.0 40.0|30.0 1212.0
4,809 บาท.
2560 00:00
12.9%
5055.0|5175.0 120.0|30.0 3612.0
14,312 บาท.
2560 00:00
24.1%
4950.0|5055.0 105.0|30.0 3147.0
12,471 บาท.
2560 00:00
12.6%
4812.0|4950.0 138.0|30.0 4149.0
16,438 บาท.
2560 00:00
2.5%
4691.0|4812.0 121.0|30.0 3624.0
14,359 บาท.
2560 00:00
25.6%
4573.0|4691.0 118.0|30.0 3534.0
14,003 บาท.
2560 00:00
4.3%
4415.0|4573.0 158.0|30.0 4749.0
18,814 บาท.
2560 00:00
38.8%
4249.0|4415.0 165.0|30.0 4962.0
19,657 บาท.
2560 00:00
13.8%
4148.0|4249.0 101.0|30.0 3036.0
12,031 บาท.
2560 00:00
39.4%
4031.0|4148.0 117.0|30.0 3522.0
13,955 บาท.
2560 00:00
23.9%
3960.0|4031.0 71.0|30.0 2133.0
8,456 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 3906.0|3960.0 54.0|30.0 1623.0
6,436 บาท.