งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

หอประชุมสุพรรณิการ์

4,548 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,146 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
4,108 บาท.
1,035 หน่วย.
ก.พ 67
4,548 บาท.
1,146 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอประชุมสุพรรณิการ์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
9.7%
44589.0|45735.0 1146.0|1.0 1146.0
4,548 บาท.
2567 00:00:00
0.1%
43554.0|44589.0 1035.0|1.0 1035.0
4,108 บาท.
2566 00:00:00
1.9%
42518.0|43554.0 1036.0|1.0 1036.0
4,112 บาท.
2566 00:00:00
44.1%
41502.0|42518.0 1016.0|1.0 1016.0
4,033 บาท.
2566 00:00:00
17.4%
40935.0|41502.0 567.0|1.0 567.0
2,255 บาท.
2566 00:00:00
0%
39999.0|40467.0 468.0|1.0 468.0
1,863 บาท.
2566 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
40467.0|40935.0 468.0|1.0 468.0
1,863 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
39999.0|39999.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
27.1%
39786.0|39999.0 213.0|1.0 213.0
853 บาท.
2566 00:00:00
21.7%
39493.0|39786.0 293.0|1.0 293.0
1,170 บาท.
2566 00:00:00
27.1%
39264.0|39493.0 229.0|1.0 229.0
917 บาท.
2566 00:00:00
33.8%
38949.0|39264.0 315.0|1.0 315.0
1,257 บาท.
2566 00:00:00
44.2%
38472.0|38949.0 477.0|1.0 477.0
1,899 บาท.
2566 00:00:00
46.8%
38207.0|38472.0 265.0|1.0 265.0
1,059 บาท.
2565 00:00:00
22.7%
37707.0|38207.0 500.0|1.0 500.0
1,990 บาท.
2565 00:00:00
2.1%
37321.0|37707.0 386.0|1.0 386.0
1,538 บาท.
2565 00:00:00
4.7%
36943.0|37321.0 378.0|1.0 378.0
1,507 บาท.
2565 00:00:00
35.1%
36583.0|36943.0 360.0|1.0 360.0
1,435 บาท.
2565 00:00:00
5.6%
36027.0|36583.0 556.0|1.0 556.0
2,212 บาท.
2565 00:00:00
13.4%
35438.0|36027.0 589.0|1.0 589.0
2,342 บาท.
2565 00:00:00
30.6%
34928.0|35438.0 510.0|1.0 510.0
2,029 บาท.
2565 00:00:00
27.8%
34575.0|34928.0 353.0|1.0 353.0
1,408 บาท.
2565 00:00:00
46.6%
34321.0|34575.0 254.0|1.0 254.0
1,016 บาท.
2565 00:00:00
6.4%
33843.0|34321.0 478.0|1.0 478.0
1,903 บาท.
2565 00:00:00
58.8%
33332.0|33843.0 511.0|1.0 511.0
2,033 บาท.
2565 00:00:00
40.7%
33123.0|33332.0 209.0|1.0 209.0
838 บาท.
2564 00:00:00
6.8%
32769.0|33123.0 354.0|1.0 354.0
1,412 บาท.
2564 00:00:00
18.0%
32389.0|32769.0 380.0|1.0 380.0
1,515 บาท.
2564 00:00:00
34.3%
32078.0|32389.0 311.0|1.0 311.0
1,241 บาท.
2564 00:00:00
54.2%
31603.0|32078.0 475.0|1.0 475.0
1,891 บาท.
2564 00:00:00
62.2%
31387.0|31603.0 216.0|1.0 216.0
865 บาท.
2564 00:00:00
0.7%
30811.0|31387.0 576.0|1.0 576.0
2,291 บาท.
2564 00:00:00
10.0%
30239.0|30811.0 572.0|1.0 572.0
2,275 บาท.
2564 00:00:00
26.6%
29603.0|30239.0 636.0|1.0 636.0
2,528 บาท.
2564 00:00:00
16.1%
29137.0|29603.0 466.0|1.0 466.0
1,855 บาท.
2564 00:00:00
20.9%
28581.0|29137.0 556.0|1.0 556.0
2,212 บาท.
2564 00:00:00
5.2%
28142.0|28581.0 439.0|1.0 439.0
1,748 บาท.
2564 00:00:00
43.1%
27679.0|28142.0 463.0|1.0 463.0
1,843 บาท.
2563 00:00:00
5.5%
26864.0|27679.0 815.0|1.0 815.0
3,237 บาท.
2563 00:00:00
4.3%
26094.0|26864.0 770.0|1.0 770.0
3,059 บาท.
2563 00:00:00
13.0%
25357.0|26094.0 737.0|1.0 737.0
2,928 บาท.
2563 00:00:00
2.3%
24716.0|25357.0 641.0|1.0 641.0
2,548 บาท.
2563 00:00:00
13.7%
24090.0|24716.0 626.0|1.0 626.0
2,489 บาท.
2563 00:00:00
17.9%
23550.0|24090.0 540.0|1.0 540.0
2,148 บาท.
2563 00:00:00
20.0%
22892.0|23550.0 658.0|1.0 658.0
2,615 บาท.
2563 00:00:00
4.0%
22366.0|22892.0 526.0|1.0 526.0
2,093 บาท.
2563 00:00:00
20.9%
21861.0|22366.0 505.0|1.0 505.0
2,010 บาท.
2563 00:00:00
25.1%
21222.0|21861.0 639.0|1.0 639.0
2,540 บาท.
2563 00:00:00
8.6%
20744.0|21222.0 478.0|1.0 478.0
1,903 บาท.
2563 00:00:00
0%
20165.0|20744.0 523.0|1.0 523.0
2,081 บาท.
2562 00:00:00
11.9%
19642.0|20165.0 523.0|1.0 523.0
2,081 บาท.
2562 00:00:00
8.7%
19048.0|19642.0 594.0|1.0 594.0
2,362 บาท.
2562 00:00:00
5.7%
18506.0|19048.0 542.0|1.0 542.0
2,156 บาท.
2562 00:00:00
4.0%
17931.0|18506.0 575.0|1.0 575.0
2,287 บาท.
2562 00:00:00
1.5%
17332.0|17931.0 599.0|1.0 599.0
2,382 บาท.
2562 00:00:00
12.4%
16742.0|17332.0 590.0|1.0 590.0
2,346 บาท.
2562 00:00:00
23.5%
16068.0|16742.0 674.0|1.0 674.0
2,679 บาท.
2562 00:00:00
30.0%
15553.0|16068.0 515.0|1.0 515.0
2,049 บาท.
2562 00:00:00
37.1%
14816.0|15553.0 737.0|1.0 737.0
2,928 บาท.
2562 00:00:00
4.1%
14353.0|14816.0 463.0|1.0 463.0
1,843 บาท.
2562 00:00:00
20.4%
13870.0|14353.0 483.0|1.0 483.0
1,922 บาท.
2562 00:00:00
36.6%
13486.0|13870.0 384.0|1.0 384.0
1,530 บาท.
2561 00:00:00
33.9%
12879.0|13486.0 607.0|1.0 607.0
2,413 บาท.
2561 00:00:00
8.1%
11959.0|12879.0 920.0|1.0 920.0
3,653 บาท.
2561 00:00:00
10.5%
10958.0|11959.0 1001.0|1.0 1001.0
3,973 บาท.
2561 00:00:00
20.3%
10063.0|10958.0 895.0|1.0 895.0
3,554 บาท.
2561 00:00:00
12.6%
9350.0|10063.0 713.0|1.0 713.0
2,833 บาท.
2561 00:00:00
29.8%
8534.0|9350.0 816.0|1.0 816.0
3,241 บาท.
2561 00:00:00
39.6%
7962.0|8534.0 572.0|1.0 572.0
2,275 บาท.
2561 00:00:00
13.0%
7013.0|7962.0 949.0|1.0 949.0
3,768 บาท.
2561 00:00:00
26.8%
6188.0|7013.0 825.0|1.0 825.0
3,277 บาท.
2561 00:00:00
10.4%
5585.0|6188.0 603.0|1.0 603.0
2,398 บาท.
2561 00:00:00
14.8%
5045.0|5585.0 540.0|1.0 540.0
2,148 บาท.
2561 00:00:00
17.6%
4411.0|5045.0 634.0|1.0 634.0
2,520 บาท.
2560 00:00:00
39.8%
3641.0|4411.0 770.0|1.0 770.0
3,059 บาท.
2560 00:00:00
24.9%
2360.0|3641.0 1281.0|1.0 1281.0
5,082 บาท.
2560 00:00:00
20.2%
1399.0|2360.0 961.0|1.0 961.0
3,815 บาท.
2560 00:00:00
18.7%
194.0|1399.0 1205.0|1.0 1205.0
4,781 บาท.
2560 00:00:00
32.8%
98711.0|100194.0 1483.0|1.0 1483.0
5,882 บาท.
2560 00:00:00
3.5%
97715.0|98711.0 996.0|1.0 996.0
3,954 บาท.
2560 00:00:00
70.8%
96683.0|97715.0 1032.0|1.0 1032.0
4,096 บาท.
2560 00:00:00
52.7%
93142.0|96683.0 3541.0|1.0 3541.0
14,031 บาท.
2560 00:00:00
25.7%
91469.0|93142.0 1673.0|1.0 1673.0
6,634 บาท.
2560 00:00:00
53.9%
90226.0|91469.0 1243.0|1.0 1243.0
4,932 บาท.
2560 00:00:00
74.5%
89654.0|90226.0 572.0|1.0 572.0
2,275 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 87401.0|89654.0 2253.0|1.0 2253.0
8,931 บาท.