งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

คณะมนุษย์ศาสตร์

22,017 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

5,558 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
10,273 บาท.
2,592 หน่วย.
ก.พ 66
17,329 บาท.
4,374 หน่วย.
มี.ค 66
18,921 บาท.
4,776 หน่วย.
เม.ย 66
17,883 บาท.
4,514 หน่วย.
พ.ค 66
36,509 บาท.
9,218 หน่วย.
มิ.ย 66
26,365 บาท.
6,656 หน่วย.
ก.ค 66
115,106 บาท.
29,068 หน่วย.
ส.ค 66
28,194 บาท.
7,118 หน่วย.
ก.ย 66
22,017 บาท.
5,558 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า คณะมนุษย์ศาสตร์


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
21.9%
4089.6|4367.5 277.9|20.0 5558.0
22,017 บาท.
2566 00:00:00
75.5%
4367.5|4723.4 355.9|20.0 7118.0
28,194 บาท.
2566 00:00:00
77.1%
3536.2|4989.6 1453.4|20.0 29068.0
115,106 บาท.
2566 00:00:00
27.8%
3203.4|3536.2 332.8|20.0 6656.0
26,365 บาท.
2566 00:00:00
51.0%
2742.5|3203.4 460.9|20.0 9218.0
36,509 บาท.
2566 00:00:00
5.5%
2516.8|2742.5 225.7|20.0 4514.0
17,883 บาท.
2566 00:00:00
8.4%
2278.0|2516.8 238.8|20.0 4776.0
18,921 บาท.
2566 00:00:00
40.7%
2059.3|2278.0 218.7|20.0 4374.0
17,329 บาท.
2566 00:00:00
44.8%
1929.7|2059.3 129.6|20.0 2592.0
10,273 บาท.
2565 00:00:00
23.9%
1694.7|1929.7 235.0|20.0 4700.0
18,620 บาท.
2565 00:00:00
9.9%
1385.7|1694.7 309.0|20.0 6180.0
24,480 บาท.
2565 00:00:00
34.9%
1107.2|1385.7 278.5|20.0 5570.0
22,065 บาท.
2565 00:00:00
2.3%
679.6|1107.2 427.6|20.0 8552.0
33,872 บาท.
2565 00:00:00
16.7%
261.9|679.6 417.7|20.0 8354.0
33,088 บาท.
2565 00:00:00
1.6%
9914.0|10261.9 347.9|20.0 6958.0
27,560 บาท.
2565 00:00:00
29.9%
9560.4|9914.0 353.6|20.0 7072.0
28,012 บาท.
2565 00:00:00
41.8%
9312.6|9560.4 247.8|20.0 4956.0
19,634 บาท.
2565 00:00:00
32.7%
9168.5|9312.6 144.1|20.0 2882.0
11,421 บาท.
2565 00:00:00
36.3%
8954.4|9168.5 214.1|20.0 4282.0
16,965 บาท.
2565 00:00:00
19.4%
8818.1|8954.4 136.3|20.0 2726.0
10,804 บาท.
2565 00:00:00
21.9%
8708.2|8818.1 109.9|20.0 2198.0
8,713 บาท.
2564 00:00:00
43.9%
8567.4|8708.2 140.8|20.0 2816.0
11,160 บาท.
2564 00:00:00
25.0%
8316.4|8567.4 251.0|20.0 5020.0
19,887 บาท.
2564 00:00:00
32.9%
8128.1|8316.4 188.3|20.0 3766.0
14,922 บาท.
2564 00:00:00
16.5%
7847.6|8128.1 280.5|20.0 5610.0
22,223 บาท.
2564 00:00:00
15.6%
7613.4|7847.6 234.2|20.0 4684.0
18,557 บาท.
2564 00:00:00
0.4%
7336.0|7613.4 277.4|20.0 5548.0
21,978 บาท.
2564 00:00:00
1.8%
7059.8|7336.0 276.2|20.0 5524.0
21,883 บาท.
2564 00:00:00
20.5%
6778.6|7059.8 281.2|20.0 5624.0
22,278 บาท.
2564 00:00:00
29.0%
6555.0|6778.6 223.6|20.0 4472.0
17,717 บาท.
2564 00:00:00
36.9%
6240.0|6555.0 315.0|20.0 6300.0
24,955 บาท.
2564 00:00:00
30.8%
6041.2|6240.0 198.8|20.0 3976.0
15,753 บาท.
2564 00:00:00
30.7%
5903.6|6041.2 137.6|20.0 2752.0
10,907 บาท.
2563 00:00:00
27.3%
5705.1|5903.6 198.5|20.0 3970.0
15,729 บาท.
2563 00:00:00
21.7%
5432.0|5705.1 273.1|20.0 5462.0
21,637 บาท.
2563 00:00:00
3.4%
5083.2|5432.0 348.8|20.0 6976.0
27,632 บาท.
2563 00:00:00
2.2%
4722.2|5083.2 361.0|20.0 7220.0
28,598 บาท.
2563 00:00:00
3.6%
4369.2|4722.2 353.0|20.0 7060.0
27,964 บาท.
2563 00:00:00
4.7%
4028.8|4369.2 340.4|20.0 6808.0
26,967 บาท.
2563 00:00:00
43.4%
3704.5|4028.8 324.3|20.0 6486.0
25,692 บาท.
2563 00:00:00
24.5%
3521.1|3704.5 183.4|20.0 3668.0
14,534 บาท.
2563 00:00:00
40.6%
3382.7|3521.1 138.4|20.0 2768.0
10,970 บาท.
2563 00:00:00
6.7%
3149.6|3382.7 233.1|20.0 4662.0
18,469 บาท.
2563 00:00:00
16.5%
2932.1|3149.6 217.5|20.0 4350.0
17,234 บาท.
2563 00:00:00
0%
2715.6|2932.1 181.6|20.0 3632.0
14,391 บาท.
2562 00:00:00
43.5%
2534.0|2715.6 181.6|20.0 3632.0
14,391 บาท.
2562 00:00:00
20.4%
2212.7|2534.0 321.3|20.0 6426.0
25,454 บาท.
2562 00:00:00
20.8%
1808.8|2212.7 403.9|20.0 8078.0
31,995 บาท.
2562 00:00:00
4.3%
1298.5|1808.8 510.3|20.0 10206.0
40,421 บาท.
2562 00:00:00
6.6%
810.0|1299.0 489.0|20.0 9772.0
38,703 บาท.
2562 00:00:00
1.0%
287.0|810.0 523.0|20.0 10458.0
41,419 บาท.
2562 00:00:00
11.2%
9769.0|10287.0 518.0|20.0 10354.0
41,007 บาท.
2562 00:00:00
23.5%
9309.7|9769.3 459.6|20.0 9192.0
36,406 บาท.
2562 00:00:00
39.2%
8709.0|9310.0 601.0|20.0 12016.0
47,588 บาท.
2562 00:00:00
33.0%
8344.0|8709.0 365.0|20.0 7304.0
28,930 บาท.
2562 00:00:00
15.1%
8099.0|8344.0 245.0|20.0 4896.0
19,396 บาท.
2562 00:00:00
16.8%
7891.0|8099.0 208.0|20.0 4154.0
16,458 บาท.
2561 00:00:00
17.2%
7642.0|7891.0 250.0|20.0 4994.0
19,784 บาท.
2561 00:00:00
45.8%
7340.0|7642.0 302.0|20.0 6034.0
23,902 บาท.
2561 00:00:00
8.7%
6783.0|7340.0 557.0|20.0 11132.0
44,088 บาท.
2561 00:00:00
11.8%
6275.0|6783.0 508.0|20.0 10164.0
40,255 บาท.
2561 00:00:00
15.3%
5827.0|6275.0 448.0|20.0 8964.0
35,503 บาท.
2561 00:00:00
33.9%
5298.0|5827.0 529.0|20.0 10584.0
41,918 บาท.
2561 00:00:00
30.5%
4948.0|5298.0 350.0|20.0 6990.0
27,687 บาท.
2561 00:00:00
45.1%
4445.0|4948.0 503.0|20.0 10060.0
39,843 บาท.
2561 00:00:00
39.3%
4169.0|4445.0 276.0|20.0 5524.0
21,882 บาท.
2561 00:00:00
34.5%
3714.0|4169.0 455.0|20.0 9096.0
36,026 บาท.
2561 00:00:00
25.7%
3416.0|3714.0 298.0|20.0 5958.0
23,601 บาท.
2561 00:00:00
7.1%
3195.0|3416.0 221.0|20.0 4426.0
17,535 บาท.
2560 00:00:00
53.6%
2989.0|3195.0 206.0|20.0 4112.0
16,292 บาท.
2560 00:00:00
10.3%
2546.0|2989.0 444.0|20.0 8870.0
35,131 บาท.
2560 00:00:00
21.8%
2052.0|2546.0 494.0|20.0 9886.0
39,154 บาท.
2560 00:00:00
8.7%
1420.0|2052.0 632.0|20.0 12638.0
50,051 บาท.
2560 00:00:00
20.9%
843.0|1420.0 577.0|20.0 11542.0
45,711 บาท.
2560 00:00:00
27.3%
386.0|843.0 457.0|20.0 9132.0
36,168 บาท.
2560 00:00:00
4.7%
9758.0|10386.0 628.0|20.0 12554.0
49,718 บาท.
2560 00:00:00
21.8%
9160.0|9758.0 599.0|20.0 11970.0
47,406 บาท.
2560 00:00:00
17.6%
8692.0|9160.0 468.0|20.0 9364.0
37,087 บาท.
2560 00:00:00
49.2%
8124.0|8692.0 568.0|20.0 11360.0
44,990 บาท.
2560 00:00:00
12.5%
7835.0|8124.0 289.0|20.0 5770.0
22,857 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 7583.0|7835.0 252.0|20.0 5046.0
19,990 บาท.