งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

สำนักสภานักศึกษา

23 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
13 บาท.
1 หน่วย.
ก.พ 66
21 บาท.
3 หน่วย.
มี.ค 66
18 บาท.
2 หน่วย.
เม.ย 66
13 บาท.
1 หน่วย.
พ.ค 66
24 บาท.
4 หน่วย.
มิ.ย 66
16 บาท.
2 หน่วย.
ก.ค 66
22 บาท.
3 หน่วย.
ส.ค 66
18 บาท.
2 หน่วย.
ก.ย 66
23 บาท.
3 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักสภานักศึกษา


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
20.8%
712.9|716.2 3.3|1.0 3.3
23 บาท.
2566 00:00:00
17.9%
716.2|718.3 2.1|1.0 2.1
18 บาท.
2566 00:00:00
26.9%
709.8|712.9 3.1|1.0 3.1
22 บาท.
2566 00:00:00
32.9%
708.2|709.8 1.6|1.0 1.6
16 บาท.
2566 00:00:00
45.7%
704.6|708.2 3.6|1.0 3.6
24 บาท.
2566 00:00:00
24.6%
703.8|704.6 0.8|1.0 0.8
13 บาท.
2566 00:00:00
15.5%
701.9|703.8 1.9|1.0 1.9
18 บาท.
2566 00:00:00
36.2%
699.2|701.9 2.7|1.0 2.7
21 บาท.
2566 00:00:00
14.8%
698.4|699.2 0.8|1.0 0.8
13 บาท.
2565 00:00:00
34.0%
697.0|698.4 1.4|1.0 1.4
16 บาท.
2565 00:00:00
1.7%
693.6|697.0 3.4|1.0 3.4
24 บาท.
2565 00:00:00
25.8%
690.1|693.6 3.5|1.0 3.5
24 บาท.
2565 00:00:00
38.5%
684.5|690.1 5.6|1.0 5.6
32 บาท.
2565 00:00:00
29.6%
673.8|684.5 10.7|1.0 10.7
52 บาท.
2565 00:00:00
10.6%
667.0|673.8 6.8|1.0 6.8
37 บาท.
2565 00:00:00
39.7%
661.2|667.0 5.8|1.0 5.8
33 บาท.
2565 00:00:00
29.6%
658.7|661.2 2.5|1.0 2.5
20 บาท.
2565 00:00:00
57.1%
657.7|658.7 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2565 00:00:00
26.7%
652.0|657.7 5.7|1.0 5.7
33 บาท.
2565 00:00:00
1.6%
648.5|652.0 3.5|1.0 3.5
24 บาท.
2565 00:00:00
29.6%
644.9|648.5 3.6|1.0 3.6
24 บาท.
2564 00:00:00
39.6%
639.0|645.0 6.2|1.0 6.2
35 บาท.
2564 00:00:00
42.2%
626.8|638.7 11.9|1.0 11.9
57 บาท.
2564 00:00:00
43.8%
621.0|626.8 5.8|1.0 5.8
33 บาท.
2564 00:00:00
38.8%
608.7|621.0 12.3|1.0 12.3
59 บาท.
2564 00:00:00
77.2%
587.0|608.7 21.7|1.0 21.7
96 บาท.
2564 00:00:00
12.8%
584.0|587.0 3.0|1.0 3.0
22 บาท.
2564 00:00:00
18.7%
581.7|584.0 2.3|1.0 2.3
19 บาท.
2564 00:00:00
20.4%
578.3|581.7 3.4|1.0 3.4
24 บาท.
2564 00:00:00
45.3%
576.1|578.3 2.2|1.0 2.2
19 บาท.
2564 00:00:00
25.7%
570.0|576.1 6.1|1.0 6.1
34 บาท.
2564 00:00:00
40.6%
566.1|570.0 3.9|1.0 3.9
25 บาท.
2564 00:00:00
51.3%
564.8|566.1 1.3|1.0 1.3
15 บาท.
2563 00:00:00
27.7%
559.5|564.8 5.3|1.0 5.3
31 บาท.
2563 00:00:00
44.5%
551.2|559.5 8.3|1.0 8.3
43 บาท.
2563 00:00:00
2.6%
534.2|551.2 17.0|1.0 17.0
77 บาท.
2563 00:00:00
12.1%
517.7|534.2 16.5|1.0 16.5
75 บาท.
2563 00:00:00
21.5%
503.5|517.7 14.2|1.0 14.2
66 บาท.
2563 00:00:00
29.0%
492.9|503.5 10.6|1.0 10.6
52 บาท.
2563 00:00:00
27.9%
486.1|492.9 6.8|1.0 6.8
37 บาท.
2563 00:00:00
28.2%
481.9|486.1 4.2|1.0 4.2
27 บาท.
2563 00:00:00
61.8%
479.6|481.9 2.3|1.0 2.3
19 บาท.
2563 00:00:00
0%
469.5|479.6 10.1|1.0 10.1
50 บาท.
2563 00:00:00
28.6%
459.9|470.0 10.1|1.0 10.1
50 บาท.
2563 00:00:00
0%
454.1|459.9 6.5|1.0 6.5
36 บาท.
2562 00:00:00
29.2%
447.6|454.1 6.5|1.0 6.5
36 บาท.
2562 00:00:00
14.7%
437.4|447.6 10.2|1.0 10.2
50 บาท.
2562 00:00:00
8.5%
425.0|437.4 12.4|1.0 12.4
59 บาท.
2562 00:00:00
16.4%
411.2|425.0 13.8|1.0 13.8
65 บาท.
2562 00:00:00
9.3%
400.0|411.0 11.0|1.0 11.0
54 บาท.
2562 00:00:00
15.5%
390.0|400.0 10.0|1.0 10.0
49 บาท.
2562 00:00:00
35.8%
378.0|390.0 12.0|1.0 12.0
58 บาท.
2562 00:00:00
6.0%
357.9|378.2 20.3|1.0 20.3
90 บาท.
2562 00:00:00
44.7%
339.0|358.0 19.0|1.0 19.0
85 บาท.
2562 00:00:00
14.9%
330.0|339.0 9.0|1.0 9.0
47 บาท.
2562 00:00:00
42.5%
322.0|330.0 8.0|1.0 8.0
40 บาท.
2562 00:00:00
37.8%
319.0|322.0 3.0|1.0 3.0
23 บาท.
2561 00:00:00
2.6%
312.0|319.0 7.0|1.0 7.0
37 บาท.
2561 00:00:00
41.5%
305.0|312.0 7.0|1.0 7.0
38 บาท.
2561 00:00:00
27.7%
291.0|305.0 14.0|1.0 14.0
65 บาท.
2561 00:00:00
12.8%
282.0|291.0 9.0|1.0 9.0
47 บาท.
2561 00:00:00
32.8%
274.0|282.0 8.0|1.0 8.0
41 บาท.
2561 00:00:00
45.9%
261.0|274.0 13.0|1.0 13.0
61 บาท.
2561 00:00:00
35.3%
255.0|261.0 6.0|1.0 6.0
33 บาท.
2561 00:00:00
62.7%
245.0|255.0 10.0|1.0 10.0
51 บาท.
2561 00:00:00
48.6%
243.0|245.0 2.0|1.0 2.0
19 บาท.
2561 00:00:00
9.8%
236.0|243.0 7.0|1.0 7.0
37 บาท.
2561 00:00:00
19.5%
228.0|236.0 8.0|1.0 8.0
41 บาท.
2561 00:00:00
99.6%
222.0|228.0 6.0|1.0 6.0
33 บาท.
2560 00:00:00
0.1%
65542.0|67527.0 1985.0|1.0 1985.0
7,870 บาท.
2560 00:00:00
1.0%
63555.0|65542.0 1987.0|1.0 1987.0
7,878 บาท.
2560 00:00:00
3.2%
61587.0|63555.0 1968.0|1.0 1968.0
7,802 บาท.
2560 00:00:00
16.2%
59555.0|61587.0 2032.0|1.0 2032.0
8,056 บาท.
2560 00:00:00
34.8%
57129.0|59555.0 2426.0|1.0 2426.0
9,616 บาท.
2560 00:00:00
15.6%
55548.0|57129.0 1581.0|1.0 1581.0
6,270 บาท.
2560 00:00:00
0.8%
53674.0|55548.0 1874.0|1.0 1874.0
7,430 บาท.
2560 00:00:00
29.0%
51816.0|53674.0 1858.0|1.0 1858.0
7,367 บาท.
2560 00:00:00
11.1%
50497.0|51816.0 1319.0|1.0 1319.0
5,233 บาท.
2560 00:00:00
32.6%
49013.0|50497.0 1484.0|1.0 1484.0
5,886 บาท.
2560 00:00:00
4.3%
48013.0|49013.0 1000.0|1.0 1000.0
3,970 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 46968.0|48013.0 1045.0|1.0 1045.0
4,148 บาท.