งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

พุทธสถาน

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า พุทธสถาน


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
7717.0|7717.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
7717.0|7717.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
7717.0|7717.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
7717.0|7717.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
7717.0|7717.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
7717.0|7717.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
7717.0|7717.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
7717.0|7717.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
68.5%
7323.0|7416.0 93.0|1.0 93.0
378 บาท.
2566 00:00
73.1%
7416.0|7717.0 301.0|1.0 301.0
1,202 บาท.
2566 00:00
35.6%
7244.0|7323.0 79.0|1.0 79.0
323 บาท.
2566 00:00
51.6%
7194.0|7244.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2566 00:00
51.6%
7088.0|7194.0 106.0|1.0 106.0
430 บาท.
2566 00:00
26.6%
7038.0|7088.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2566 00:00
5.3%
6969.0|7038.0 69.0|1.0 69.0
283 บาท.
2566 00:00
27.8%
6896.0|6969.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2566 00:00
34.7%
6844.0|6896.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2565 00:00
14.4%
6763.0|6844.0 81.0|1.0 81.0
331 บาท.
2565 00:00
9.8%
6694.0|6763.0 69.0|1.0 69.0
283 บาท.
2565 00:00
13.4%
6632.0|6694.0 62.0|1.0 62.0
256 บาท.
2565 00:00
2.7%
6560.0|6632.0 72.0|1.0 72.0
295 บาท.
2565 00:00
11.0%
6490.0|6560.0 70.0|1.0 70.0
287 บาท.
2565 00:00
18.6%
6428.0|6490.0 62.0|1.0 62.0
256 บาท.
2565 00:00
17.3%
6378.0|6428.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2565 00:00
22.0%
6317.0|6378.0 61.0|1.0 61.0
252 บาท.
2565 00:00
20.8%
6270.0|6317.0 47.0|1.0 47.0
196 บาท.
2565 00:00
17.6%
6210.0|6270.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2565 00:00
7.7%
6161.0|6210.0 49.0|1.0 49.0
204 บาท.
2565 00:00
14.4%
6116.0|6161.0 45.0|1.0 45.0
188 บาท.
2564 00:00
15.3%
6063.0|6116.0 53.0|1.0 53.0
220 บาท.
2564 00:00
19.8%
6000.0|6063.0 63.0|1.0 63.0
260 บาท.
2564 00:00
16.0%
5950.0|6000.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2564 00:00
20.8%
5890.0|5950.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2564 00:00
22.0%
5843.0|5890.0 47.0|1.0 47.0
196 บาท.
2564 00:00
3.1%
5782.0|5843.0 61.0|1.0 61.0
252 บาท.
2564 00:00
14.4%
5719.0|5782.0 63.0|1.0 63.0
260 บาท.
2564 00:00
22.2%
5645.0|5719.0 74.0|1.0 74.0
303 บาท.
2564 00:00
6.3%
5588.0|5645.0 57.0|1.0 57.0
236 บาท.
2564 00:00
15.7%
5527.0|5588.0 61.0|1.0 61.0
252 บาท.
2564 00:00
14.9%
5476.0|5527.0 51.0|1.0 51.0
212 บาท.
2564 00:00
16.5%
5433.0|5476.0 43.0|1.0 43.0
180 บาท.
2563 00:00
6.8%
5381.0|5433.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2563 00:00
13.4%
5325.0|5381.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2563 00:00
2.9%
5260.0|5325.0 65.0|1.0 65.0
267 บาท.
2563 00:00
7.9%
5193.0|5260.0 67.0|1.0 67.0
275 บาท.
2563 00:00
4.3%
5120.0|5193.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2563 00:00
0.3%
5043.6|5120.0 76.4|1.0 76.4
313 บาท.
2563 00:00
24.8%
4967.0|5043.6 76.6|1.0 76.6
313 บาท.
2563 00:00
1.7%
4910.0|4967.0 57.0|1.0 57.0
236 บาท.
2563 00:00
26.4%
4852.0|4910.0 58.0|1.0 58.0
240 บาท.
2563 00:00
2.3%
4810.0|4852.0 42.0|1.0 42.0
176 บาท.
2563 00:00
6.8%
4769.0|4810.0 41.0|1.0 41.0
172 บาท.
2563 00:00
0%
4717.0|4769.0 38.0|1.0 38.0
161 บาท.
2562 00:00
11.0%
4679.0|4717.0 38.0|1.0 38.0
161 บาท.
2562 00:00
13.3%
4636.0|4679.0 43.0|1.0 43.0
180 บาท.
2562 00:00
5.7%
4586.0|4636.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2562 00:00
5.7%
4539.0|4586.0 47.0|1.0 47.0
196 บาท.
2562 00:00
18.4%
4489.0|4539.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2562 00:00
10.6%
4427.0|4489.0 62.0|1.0 62.0
255 บาท.
2562 00:00
7.9%
4372.0|4427.0 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2562 00:00
0.2%
4312.0|4372.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2562 00:00
35.5%
4252.0|4312.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2562 00:00
4.4%
4214.0|4252.0 38.0|1.0 38.0
160 บาท.
2562 00:00
2.5%
4178.0|4214.0 36.0|1.0 36.0
153 บาท.
2562 00:00
23.0%
4141.0|4178.0 37.0|1.0 37.0
157 บาท.
2561 00:00
34.8%
4092.0|4141.0 49.0|1.0 49.0
204 บาท.
2561 00:00
49.4%
4061.0|4092.0 31.0|1.0 31.0
133 บาท.
2561 00:00
10.3%
3997.0|4061.0 64.0|1.0 64.0
263 บาท.
2561 00:00
6.8%
3940.0|3997.0 57.0|1.0 57.0
236 บาท.
2561 00:00
17.6%
3887.0|3940.0 53.0|1.0 53.0
220 บาท.
2561 00:00
34.1%
3822.0|3887.0 65.0|1.0 65.0
267 บาท.
2561 00:00
34.1%
3780.0|3822.0 42.0|1.0 42.0
176 บาท.
2561 00:00
42.7%
3715.0|3780.0 65.0|1.0 65.0
267 บาท.
2561 00:00
32.9%
3679.0|3715.0 36.0|1.0 36.0
153 บาท.
2561 00:00
3.5%
3624.0|3679.0 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2561 00:00
5.2%
3571.0|3624.0 53.0|1.0 53.0
220 บาท.
2561 00:00
19.4%
3515.0|3571.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2560 00:00
22.4%
3470.0|3515.0 45.0|1.0 45.0
187 บาท.
2560 00:00
10.4%
3412.0|3470.0 58.0|1.0 58.0
241 บาท.
2560 00:00
1.9%
3360.0|3412.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2560 00:00
13.1%
3309.0|3360.0 51.0|1.0 51.0
212 บาท.
2560 00:00
8.2%
3250.0|3309.0 59.0|1.0 59.0
244 บาท.
2560 00:00
12.5%
3196.0|3250.0 54.0|1.0 54.0
224 บาท.
2560 00:00
12.5%
3149.0|3196.0 47.0|1.0 47.0
196 บาท.
2560 00:00
21.4%
3095.0|3149.0 54.0|1.0 54.0
224 บาท.
2560 00:00
24.1%
3053.0|3095.0 42.0|1.0 42.0
176 บาท.
2560 00:00
4.9%
2997.0|3053.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2560 00:00
9.8%
2938.0|2997.0 59.0|1.0 59.0
244 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2885.0|2938.0 53.0|1.0 53.0
220 บาท.