งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แอร์)

8,741 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,205 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
287 บาท.
70 หน่วย.
ก.พ 66
465 บาท.
115 หน่วย.
มี.ค 66
1,376 บาท.
345 หน่วย.
เม.ย 66
2,049 บาท.
515 หน่วย.
พ.ค 66
6,741 บาท.
1,700 หน่วย.
มิ.ย 66
5,633 บาท.
1,420 หน่วย.
ก.ค 66
6,306 บาท.
1,590 หน่วย.
ส.ค 66
3,989 บาท.
1,005 หน่วย.
ก.ย 66
8,741 บาท.
2,205 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แอร์)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
54.4%
5108.8|5152.9 44.1|50.0 2205.0
8,741 บาท.
2566 00:00:00
36.7%
5152.9|5173.0 20.1|50.0 1005.0
3,989 บาท.
2566 00:00:00
10.7%
5077.0|5108.8 31.8|50.0 1590.0
6,306 บาท.
2566 00:00:00
16.4%
5048.6|5077.0 28.4|50.0 1420.0
5,633 บาท.
2566 00:00:00
69.6%
5014.6|5048.6 34.0|50.0 1700.0
6,741 บาท.
2566 00:00:00
32.9%
5004.3|5014.6 10.3|50.0 515.0
2,049 บาท.
2566 00:00:00
66.2%
4997.4|5004.3 6.9|50.0 345.0
1,376 บาท.
2566 00:00:00
38.3%
4995.1|4997.4 2.3|50.0 115.0
465 บาท.
2566 00:00:00
12.1%
4993.7|4995.1 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2565 00:00:00
5.7%
4992.1|4993.7 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2565 00:00:00
45.7%
4990.4|4992.1 1.7|50.0 85.0
347 บาท.
2565 00:00:00
82.2%
4989.5|4990.4 0.9|50.0 45.0
188 บาท.
2565 00:00:00
81.6%
4984.2|4989.5 5.3|50.0 265.0
1,059 บาท.
2565 00:00:00
15.8%
4955.1|4984.2 29.1|50.0 1455.0
5,771 บาท.
2565 00:00:00
72.3%
4930.6|4955.1 24.5|50.0 1225.0
4,860 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
4842.0|4930.6 88.6|50.0 4430.0
17,551 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
4842.0|4842.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
98.9%
4841.9|4842.0 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2565 00:00:00
38.2%
4828.6|4841.9 13.3|50.0 665.0
2,643 บาท.
2565 00:00:00
81.2%
4820.4|4828.6 8.2|50.0 410.0
1,633 บาท.
2565 00:00:00
41.5%
4818.9|4820.4 1.5|50.0 75.0
307 บาท.
2564 00:00:00
56.2%
4816.3|4818.9 2.6|50.0 130.0
525 บาท.
2564 00:00:00
94.2%
4810.3|4816.3 6.0|50.0 300.0
1,198 บาท.
2564 00:00:00
78.8%
4810.0|4810.3 0.3|50.0 15.0
69 บาท.
2564 00:00:00
18.2%
4808.4|4810.0 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2564 00:00:00
14.8%
4807.1|4808.4 1.3|50.0 65.0
267 บาท.
2564 00:00:00
25.8%
4806.0|4807.1 1.1|50.0 55.0
228 บาท.
2564 00:00:00
50.8%
4804.5|4806.0 1.5|50.0 75.0
307 บาท.
2564 00:00:00
91.1%
4801.4|4804.5 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2564 00:00:00
26.5%
4766.0|4801.4 35.4|50.0 1770.0
7,018 บาท.
2564 00:00:00
69.8%
4717.8|4766.0 48.2|50.0 2410.0
9,553 บาท.
2564 00:00:00
61.2%
4703.3|4717.8 14.5|50.0 725.0
2,881 บาท.
2564 00:00:00
86.6%
4697.7|4703.3 5.6|50.0 280.0
1,119 บาท.
2563 00:00:00
43.5%
4655.7|4697.7 42.0|50.0 2100.0
8,325 บาท.
2563 00:00:00
39.6%
4632.0|4655.7 23.7|50.0 1185.0
4,702 บาท.
2563 00:00:00
46.9%
4617.7|4632.0 14.3|50.0 715.0
2,841 บาท.
2563 00:00:00
27.0%
4590.7|4617.7 27.0|50.0 1350.0
5,355 บาท.
2563 00:00:00
40.5%
4571.0|4590.7 19.7|50.0 985.0
3,910 บาท.
2563 00:00:00
39.6%
4559.3|4571.0 11.7|50.0 585.0
2,326 บาท.
2563 00:00:00
48.3%
4539.9|4559.3 19.4|50.0 970.0
3,851 บาท.
2563 00:00:00
10.0%
4529.9|4539.9 10.0|50.0 500.0
1,990 บาท.
2563 00:00:00
40.3%
4520.9|4529.9 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2563 00:00:00
44.6%
4505.8|4520.9 15.1|50.0 755.0
2,999 บาท.
2563 00:00:00
50.8%
4478.5|4505.8 27.3|50.0 1365.0
5,415 บาท.
2563 00:00:00
0%
4468.6|4478.5 13.4|50.0 670.0
2,663 บาท.
2562 00:00:00
61.0%
4455.2|4468.6 13.4|50.0 670.0
2,663 บาท.
2562 00:00:00
14.6%
4420.8|4455.2 34.4|50.0 1720.0
6,820 บาท.
2562 00:00:00
15.1%
4380.5|4420.8 40.3|50.0 2015.0
7,989 บาท.
2562 00:00:00
29.5%
4346.3|4380.5 34.2|50.0 1710.0
6,781 บาท.
2562 00:00:00
44.6%
4298.0|4346.0 49.0|50.0 2425.0
9,612 บาท.
2562 00:00:00
13.5%
4210.0|4298.0 88.0|50.0 4380.0
17,353 บาท.
2562 00:00:00
45.8%
4109.0|4210.0 101.0|50.0 5065.0
20,065 บาท.
2562 00:00:00
10.9%
4054.0|4108.9 54.9|50.0 2745.0
10,879 บาท.
2562 00:00:00
31.3%
4005.0|4054.0 49.0|50.0 2445.0
9,691 บาท.
2562 00:00:00
20.2%
3972.0|4005.0 34.0|50.0 1680.0
6,662 บาท.
2562 00:00:00
58.8%
3945.0|3972.0 27.0|50.0 1340.0
5,316 บาท.
2562 00:00:00
57.7%
3934.0|3945.0 11.0|50.0 550.0
2,188 บาท.
2561 00:00:00
59.6%
3908.0|3934.0 26.0|50.0 1305.0
5,177 บาท.
2561 00:00:00
89.8%
3897.0|3908.0 11.0|50.0 525.0
2,089 บาท.
2561 00:00:00
5.7%
3794.0|3897.0 103.0|50.0 5165.0
20,461 บาท.
2561 00:00:00
1.4%
3696.0|3794.0 97.0|50.0 4870.0
19,293 บาท.
2561 00:00:00
55.9%
3600.0|3696.0 96.0|50.0 4800.0
19,016 บาท.
2561 00:00:00
8.5%
3558.0|3600.0 42.0|50.0 2115.0
8,384 บาท.
2561 00:00:00
70.2%
3519.0|3558.0 39.0|50.0 1935.0
7,672 บาท.
2561 00:00:00
4.1%
3508.0|3519.0 12.0|50.0 575.0
2,287 บาท.
2561 00:00:00
24.9%
3496.0|3508.0 12.0|50.0 600.0
2,386 บาท.
2561 00:00:00
40.6%
3487.0|3496.0 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2561 00:00:00
49.8%
3472.0|3487.0 15.0|50.0 760.0
3,019 บาท.
2561 00:00:00
14.5%
3464.0|3472.0 8.0|50.0 380.0
1,515 บาท.
2560 00:00:00
81.0%
3455.0|3464.0 9.0|50.0 445.0
1,772 บาท.
2560 00:00:00
14.8%
3408.0|3455.0 47.0|50.0 2355.0
9,335 บาท.
2560 00:00:00
68.8%
3368.0|3408.0 40.0|50.0 2005.0
7,949 บาท.
2560 00:00:00
7.4%
3239.0|3368.0 129.0|50.0 6430.0
25,470 บาท.
2560 00:00:00
28.7%
3120.0|3239.0 119.0|50.0 5955.0
23,589 บาท.
2560 00:00:00
49.0%
3035.0|3120.0 85.0|50.0 4245.0
16,818 บาท.
2560 00:00:00
3.3%
2992.0|3035.0 43.0|50.0 2165.0
8,582 บาท.
2560 00:00:00
32.8%
2947.0|2992.0 45.0|50.0 2240.0
8,879 บาท.
2560 00:00:00
26.5%
2881.0|2947.0 67.0|50.0 3335.0
13,215 บาท.
2560 00:00:00
77.0%
2790.0|2881.0 91.0|50.0 4540.0
17,986 บาท.
2560 00:00:00
6.2%
2769.0|2790.0 21.0|50.0 1040.0
4,128 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2750.0|2769.0 20.0|50.0 975.0
3,871 บาท.