งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

อาคารเรียนรวม 2

2,406 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

605 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
1,653 บาท.
415 หน่วย.
ก.พ 67
2,406 บาท.
605 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 2


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
31.3%
28410.0|29015.0 605.0|1.0 605.0
2,406 บาท.
2567 00:00:00
20.5%
27995.0|28410.0 415.0|1.0 415.0
1,653 บาท.
2566 00:00:00
40.5%
27472.0|27995.0 523.0|1.0 523.0
2,081 บาท.
2566 00:00:00
34.0%
26591.0|27472.0 881.0|1.0 881.0
3,498 บาท.
2566 00:00:00
42.7%
26010.0|26591.0 581.0|1.0 581.0
2,311 บาท.
2566 00:00:00
12.9%
23829.0|24844.0 1015.0|1.0 1015.0
4,029 บาท.
2566 00:00:00
24.0%
24844.0|26010.0 1166.0|1.0 1166.0
4,627 บาท.
2566 00:00:00
22.3%
22294.0|23829.0 1535.0|1.0 1535.0
6,088 บาท.
2566 00:00:00
35.8%
21102.0|22294.0 1192.0|1.0 1192.0
4,730 บาท.
2566 00:00:00
34.4%
20338.0|21102.0 764.0|1.0 764.0
3,035 บาท.
2566 00:00:00
18.7%
19838.0|20338.0 500.0|1.0 500.0
1,990 บาท.
2566 00:00:00
10.0%
19432.0|19838.0 406.0|1.0 406.0
1,618 บาท.
2566 00:00:00
52.8%
19067.0|19432.0 365.0|1.0 365.0
1,455 บาท.
2566 00:00:00
47.7%
18896.0|19067.0 171.0|1.0 171.0
687 บาท.
2565 00:00:00
7.8%
18567.0|18896.0 329.0|1.0 329.0
1,313 บาท.
2565 00:00:00
11.7%
18210.0|18567.0 357.0|1.0 357.0
1,424 บาท.
2565 00:00:00
68.7%
17895.0|18210.0 315.0|1.0 315.0
1,257 บาท.
2565 00:00:00
19.8%
16882.0|17895.0 1013.0|1.0 1013.0
4,021 บาท.
2565 00:00:00
8.6%
16070.0|16882.0 812.0|1.0 812.0
3,225 บาท.
2565 00:00:00
16.6%
15328.0|16070.0 742.0|1.0 742.0
2,948 บาท.
2565 00:00:00
70.9%
14438.0|15328.0 890.0|1.0 890.0
3,534 บาท.
2565 00:00:00
27.4%
14181.0|14438.0 257.0|1.0 257.0
1,028 บาท.
2565 00:00:00
19.1%
13995.0|14181.0 186.0|1.0 186.0
747 บาท.
2565 00:00:00
30.2%
13845.0|13995.0 150.0|1.0 150.0
604 บาท.
2565 00:00:00
14.1%
13741.0|13845.0 104.0|1.0 104.0
422 บาท.
2565 00:00:00
29.9%
13652.0|13741.0 89.0|1.0 89.0
362 บาท.
2564 00:00:00
54.8%
13524.0|13652.0 128.0|1.0 128.0
517 บาท.
2564 00:00:00
56.5%
13238.0|13524.0 286.0|1.0 286.0
1,142 บาท.
2564 00:00:00
24.2%
13115.0|13238.0 123.0|1.0 123.0
497 บาท.
2564 00:00:00
18.3%
12952.0|13115.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2564 00:00:00
5.2%
12752.0|12952.0 200.0|1.0 200.0
802 บาท.
2564 00:00:00
3.6%
12541.0|12752.0 211.0|1.0 211.0
846 บาท.
2564 00:00:00
10.9%
12322.0|12541.0 219.0|1.0 219.0
877 บาท.
2564 00:00:00
58.3%
12076.0|12322.0 246.0|1.0 246.0
984 บาท.
2564 00:00:00
71.8%
11975.0|12076.0 101.0|1.0 101.0
410 บาท.
2564 00:00:00
53.2%
11611.0|11975.0 364.0|1.0 364.0
1,451 บาท.
2564 00:00:00
24.5%
11442.0|11611.0 169.0|1.0 169.0
679 บาท.
2564 00:00:00
15.1%
11315.0|11442.0 127.0|1.0 127.0
513 บาท.
2563 00:00:00
4.6%
11165.0|11315.0 150.0|1.0 150.0
604 บาท.
2563 00:00:00
36.9%
11022.0|11165.0 143.0|1.0 143.0
576 บาท.
2563 00:00:00
41.6%
10794.0|11022.0 228.0|1.0 228.0
913 บาท.
2563 00:00:00
8.2%
10662.0|10794.0 132.0|1.0 132.0
533 บาท.
2563 00:00:00
9.6%
10518.0|10662.0 144.0|1.0 144.0
580 บาท.
2563 00:00:00
15.3%
10388.0|10518.0 130.0|1.0 130.0
525 บาท.
2563 00:00:00
13.4%
10234.0|10388.0 154.0|1.0 154.0
620 บาท.
2563 00:00:00
0.7%
10101.0|10234.0 133.0|1.0 133.0
537 บาท.
2563 00:00:00
43.0%
9967.0|10101.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2563 00:00:00
8.4%
9730.0|9967.0 237.0|1.0 237.0
948 บาท.
2563 00:00:00
19.2%
9513.0|9730.0 217.0|1.0 217.0
869 บาท.
2563 00:00:00
0%
9223.0|9513.0 269.0|1.0 269.0
1,075 บาท.
2562 00:00:00
46.3%
8954.0|9223.0 269.0|1.0 269.0
1,075 บาท.
2562 00:00:00
48.3%
8451.0|8954.0 503.0|1.0 503.0
2,002 บาท.
2562 00:00:00
43.1%
8192.0|8451.0 259.0|1.0 259.0
1,036 บาท.
2562 00:00:00
9.1%
7735.0|8192.0 457.0|1.0 457.0
1,820 บาท.
2562 00:00:00
0.9%
7232.0|7735.0 503.0|1.0 503.0
2,002 บาท.
2562 00:00:00
5.6%
6724.0|7232.0 508.0|1.0 508.0
2,021 บาท.
2562 00:00:00
17.0%
6186.0|6724.0 538.0|1.0 538.0
2,140 บาท.
2562 00:00:00
7.9%
5537.0|6186.0 649.0|1.0 649.0
2,580 บาท.
2562 00:00:00
49.9%
4832.0|5537.0 705.0|1.0 705.0
2,801 บาท.
2562 00:00:00
10.5%
4480.0|4832.0 352.0|1.0 352.0
1,404 บาท.
2562 00:00:00
53.2%
4165.0|4480.0 315.0|1.0 315.0
1,257 บาท.
2562 00:00:00
99.7%
4019.0|4165.0 146.0|1.0 146.0
588 บาท.
2561 00:00:00
98.9%
3727.0|53258.0 49531.0|1.0 49531.0
196,130 บาท.
2561 00:00:00
52.5%
3190.0|3727.0 537.0|1.0 537.0
2,136 บาท.
2561 00:00:00
0.3%
2057.0|3190.0 1133.0|1.0 1133.0
4,496 บาท.
2561 00:00:00
37.1%
921.0|2057.0 1136.0|1.0 1136.0
4,508 บาท.
2561 00:00:00
14.2%
207.0|921.0 714.0|1.0 714.0
2,837 บาท.
2561 00:00:00
15.4%
99374.0|100207.0 833.0|1.0 833.0
3,308 บาท.
2561 00:00:00
0.5%
98670.0|99374.0 704.0|1.0 704.0
2,798 บาท.
2561 00:00:00
15.6%
97962.0|98670.0 708.0|1.0 708.0
2,813 บาท.
2561 00:00:00
32.8%
97365.0|97962.0 597.0|1.0 597.0
2,374 บาท.
2561 00:00:00
33.6%
96475.0|97365.0 890.0|1.0 890.0
3,534 บาท.
2561 00:00:00
12.7%
95885.0|96475.0 590.0|1.0 590.0
2,346 บาท.
2561 00:00:00
14.9%
95370.0|95885.0 515.0|1.0 515.0
2,049 บาท.
2560 00:00:00
57.1%
94932.0|95370.0 438.0|1.0 438.0
1,744 บาท.
2560 00:00:00
34.9%
93907.0|94932.0 1025.0|1.0 1025.0
4,069 บาท.
2560 00:00:00
9.9%
92331.0|93907.0 1576.0|1.0 1576.0
6,250 บาท.
2560 00:00:00
49.5%
90581.0|92331.0 1750.0|1.0 1750.0
6,939 บาท.
2560 00:00:00
57.8%
89699.0|90581.0 882.0|1.0 882.0
3,502 บาท.
2560 00:00:00
47.1%
89328.0|89699.0 371.0|1.0 371.0
1,479 บาท.
2560 00:00:00
10.1%
88624.0|89328.0 704.0|1.0 704.0
2,798 บาท.
2560 00:00:00
29.4%
87991.0|88624.0 633.0|1.0 633.0
2,516 บาท.
2560 00:00:00
44.0%
87093.0|87991.0 898.0|1.0 898.0
3,566 บาท.
2560 00:00:00
50.4%
85488.0|87093.0 1605.0|1.0 1605.0
6,365 บาท.
2560 00:00:00
19.1%
84694.0|85488.0 794.0|1.0 794.0
3,154 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 84052.0|84694.0 642.0|1.0 642.0
2,552 บาท.