งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารเรียนรวม 100

3,534 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

890 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
1,713 บาท.
430 หน่วย.
ก.พ 66
3,890 บาท.
980 หน่วย.
มี.ค 66
4,445 บาท.
1,120 หน่วย.
เม.ย 66
3,534 บาท.
890 หน่วย.
พ.ค 66
4,049 บาท.
1,020 หน่วย.
มิ.ย 66
2,386 บาท.
600 หน่วย.
ก.ค 66
3,732 บาท.
940 หน่วย.
ส.ค 66
4,128 บาท.
1,040 หน่วย.
ก.ย 66
3,534 บาท.
890 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 100


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
14.4%
1507.4|1516.3 8.9|100.0 890.0
3,534 บาท.
2566 00:00:00
9.6%
1516.3|1526.7 10.4|100.0 1040.0
4,128 บาท.
2566 00:00:00
36.1%
1498.0|1507.4 9.4|100.0 940.0
3,732 บาท.
2566 00:00:00
41.1%
1492.0|1498.0 6.0|100.0 600.0
2,386 บาท.
2566 00:00:00
12.7%
1481.8|1492.0 10.2|100.0 1020.0
4,049 บาท.
2566 00:00:00
20.5%
1472.9|1481.8 8.9|100.0 890.0
3,534 บาท.
2566 00:00:00
12.5%
1461.7|1472.9 11.2|100.0 1120.0
4,445 บาท.
2566 00:00:00
56.0%
1451.9|1461.7 9.8|100.0 980.0
3,890 บาท.
2566 00:00:00
46.8%
1447.6|1451.9 4.3|100.0 430.0
1,713 บาท.
2565 00:00:00
22.1%
1439.5|1447.6 8.1|100.0 810.0
3,217 บาท.
2565 00:00:00
5.4%
1429.1|1439.5 10.4|100.0 1040.0
4,128 บาท.
2565 00:00:00
28.5%
1418.1|1429.1 11.0|100.0 1100.0
4,366 บาท.
2565 00:00:00
21.4%
1402.7|1418.1 15.4|100.0 1540.0
6,108 บาท.
2565 00:00:00
14.8%
1390.6|1402.7 12.1|100.0 1210.0
4,801 บาท.
2565 00:00:00
11.2%
1380.3|1390.6 10.3|100.0 1030.0
4,088 บาท.
2565 00:00:00
6.0%
1368.7|1380.3 11.6|100.0 1160.0
4,603 บาท.
2565 00:00:00
49.4%
1357.8|1368.7 10.9|100.0 1090.0
4,326 บาท.
2565 00:00:00
24.6%
1352.3|1357.8 5.5|100.0 550.0
2,188 บาท.
2565 00:00:00
14.1%
1345.0|1352.3 7.3|100.0 730.0
2,901 บาท.
2565 00:00:00
5.9%
1336.5|1345.0 8.5|100.0 850.0
3,376 บาท.
2565 00:00:00
14.9%
1328.5|1336.5 8.0|100.0 800.0
3,178 บาท.
2564 00:00:00
25.3%
1319.1|1328.5 9.4|100.0 940.0
3,732 บาท.
2564 00:00:00
31.7%
1306.5|1319.1 12.6|100.0 1260.0
4,999 บาท.
2564 00:00:00
11.3%
1297.9|1306.5 8.6|100.0 860.0
3,415 บาท.
2564 00:00:00
51.2%
1288.2|1297.9 9.7|100.0 970.0
3,851 บาท.
2564 00:00:00
53.2%
1268.3|1288.2 19.9|100.0 1990.0
7,890 บาท.
2564 00:00:00
7.9%
1259.0|1268.3 9.3|100.0 930.0
3,692 บาท.
2564 00:00:00
19.2%
1248.9|1259.0 10.1|100.0 1010.0
4,009 บาท.
2564 00:00:00
3.8%
1236.4|1248.9 12.5|100.0 1250.0
4,959 บาท.
2564 00:00:00
20.2%
1223.4|1236.4 13.0|100.0 1300.0
5,157 บาท.
2564 00:00:00
4.7%
1207.1|1223.4 16.3|100.0 1630.0
6,464 บาท.
2564 00:00:00
25.7%
1190.0|1207.1 17.1|100.0 1710.0
6,781 บาท.
2564 00:00:00
24.8%
1177.3|1190.0 12.7|100.0 1270.0
5,039 บาท.
2563 00:00:00
1.8%
1160.4|1177.3 16.9|100.0 1690.0
6,702 บาท.
2563 00:00:00
7.8%
1143.8|1160.4 16.6|100.0 1660.0
6,583 บาท.
2563 00:00:00
11.1%
1128.5|1143.8 15.3|100.0 1530.0
6,068 บาท.
2563 00:00:00
15.5%
1114.9|1128.5 13.6|100.0 1360.0
5,395 บาท.
2563 00:00:00
13.0%
1098.8|1114.9 16.1|100.0 1610.0
6,385 บาท.
2563 00:00:00
25.0%
1084.8|1098.8 14.0|100.0 1400.0
5,553 บาท.
2563 00:00:00
6.7%
1074.3|1084.8 10.5|100.0 1050.0
4,168 บาท.
2563 00:00:00
2.0%
1064.5|1074.3 9.8|100.0 980.0
3,890 บาท.
2563 00:00:00
3.0%
1054.5|1064.5 10.0|100.0 1000.0
3,970 บาท.
2563 00:00:00
27.6%
1044.8|1054.5 9.7|100.0 970.0
3,851 บาท.
2563 00:00:00
0.7%
1031.4|1044.8 13.4|100.0 1340.0
5,316 บาท.
2563 00:00:00
0%
1015.6|1031.4 13.3|100.0 1330.0
5,276 บาท.
2562 00:00:00
16.3%
1002.3|1015.6 13.3|100.0 1330.0
5,276 บาท.
2562 00:00:00
22.6%
986.4|1002.3 15.9|100.0 1590.0
6,306 บาท.
2562 00:00:00
42.5%
974.1|986.4 12.3|100.0 1230.0
4,880 บาท.
2562 00:00:00
0.9%
952.7|974.1 21.4|100.0 2140.0
8,483 บาท.
2562 00:00:00
1.9%
931.0|953.0 22.0|100.0 2160.0
8,563 บาท.
2562 00:00:00
2.8%
910.0|931.0 21.0|100.0 2120.0
8,404 บาท.
2562 00:00:00
14.5%
889.0|910.0 21.0|100.0 2060.0
8,167 บาท.
2562 00:00:00
22.1%
871.7|889.3 17.6|100.0 1760.0
6,979 บาท.
2562 00:00:00
5.7%
849.0|872.0 23.0|100.0 2260.0
8,959 บาท.
2562 00:00:00
13.6%
828.0|849.0 21.0|100.0 2130.0
8,444 บาท.
2562 00:00:00
2.1%
809.0|828.0 18.0|100.0 1840.0
7,296 บาท.
2562 00:00:00
11.7%
791.0|809.0 19.0|100.0 1880.0
7,454 บาท.
2561 00:00:00
21.1%
769.0|791.0 21.0|100.0 2130.0
8,444 บาท.
2561 00:00:00
31.1%
753.0|769.0 17.0|100.0 1680.0
6,662 บาท.
2561 00:00:00
21.7%
728.0|753.0 24.0|100.0 2440.0
9,671 บาท.
2561 00:00:00
3.1%
709.0|728.0 19.0|100.0 1910.0
7,573 บาท.
2561 00:00:00
21.9%
691.0|709.0 19.0|100.0 1850.0
7,335 บาท.
2561 00:00:00
34.1%
667.0|691.0 24.0|100.0 2370.0
9,394 บาท.
2561 00:00:00
24.2%
651.0|667.0 16.0|100.0 1560.0
6,187 บาท.
2561 00:00:00
37.3%
631.0|651.0 21.0|100.0 2060.0
8,167 บาท.
2561 00:00:00
55.3%
618.0|631.0 13.0|100.0 1290.0
5,118 บาท.
2561 00:00:00
5.2%
589.0|618.0 29.0|100.0 2890.0
11,453 บาท.
2561 00:00:00
24.8%
561.0|589.0 27.0|100.0 2740.0
10,859 บาท.
2561 00:00:00
31.0%
541.0|561.0 21.0|100.0 2060.0
8,167 บาท.
2560 00:00:00
44.3%
527.0|541.0 14.0|100.0 1420.0
5,633 บาท.
2560 00:00:00
11.0%
501.0|527.0 26.0|100.0 2550.0
10,107 บาท.
2560 00:00:00
24.3%
478.0|501.0 23.0|100.0 2270.0
8,998 บาท.
2560 00:00:00
15.0%
448.0|478.0 30.0|100.0 3000.0
11,889 บาท.
2560 00:00:00
22.4%
413.0|448.0 35.0|100.0 3530.0
13,987 บาท.
2560 00:00:00
8.7%
386.0|413.0 27.0|100.0 2740.0
10,859 บาท.
2560 00:00:00
19.0%
356.0|386.0 30.0|100.0 3000.0
11,889 บาท.
2560 00:00:00
8.2%
331.0|356.0 24.0|100.0 2430.0
9,632 บาท.
2560 00:00:00
8.6%
309.0|331.0 22.0|100.0 2230.0
8,840 บาท.
2560 00:00:00
13.5%
285.0|309.0 24.0|100.0 2440.0
9,671 บาท.
2560 00:00:00
21.8%
264.0|285.0 21.0|100.0 2110.0
8,365 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 247.0|264.0 17.0|100.0 1650.0
6,543 บาท.