งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

สำนักท่องเที่ยวใหม่

7,343 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,852 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
5,221 บาท.
1,316 หน่วย.
ก.พ 67
5,918 บาท.
1,492 หน่วย.
มี.ค 67
5,728 บาท.
1,444 หน่วย.
เม.ย 67
5,411 บาท.
1,364 หน่วย.
พ.ค 67
7,343 บาท.
1,852 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สำนักท่องเที่ยวใหม่


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
26.3%
2843.7|2890.0 46.3|40.0 1852.0
7,343 บาท.
2567 00:00
5.5%
2809.6|2843.7 34.1|40.0 1364.0
5,411 บาท.
2567 00:00
3.2%
2773.5|2809.6 36.1|40.0 1444.0
5,728 บาท.
2567 00:00
11.8%
2736.2|2773.5 37.3|40.0 1492.0
5,918 บาท.
2567 00:00
0.3%
2703.3|2736.2 32.9|40.0 1316.0
5,221 บาท.
2566 00:00
34.0%
2670.5|2703.3 32.8|40.0 1312.0
5,205 บาท.
2566 00:00
19.5%
2620.8|2670.5 49.7|40.0 1988.0
7,882 บาท.
2566 00:00
21.1%
2580.8|2620.8 40.0|40.0 1600.0
6,345 บาท.
2566 00:00
11.4%
2485.2|2535.9 50.7|40.0 2028.0
8,040 บาท.
2566 00:00
5.3%
2535.9|2580.8 44.9|40.0 1796.0
7,121 บาท.
2566 00:00
16.9%
2437.8|2485.2 47.4|40.0 1896.0
7,517 บาท.
2566 00:00
16.1%
2398.4|2437.8 39.4|40.0 1576.0
6,250 บาท.
2566 00:00
26.3%
2351.4|2398.4 47.0|40.0 1880.0
7,454 บาท.
2566 00:00
21.1%
2316.8|2351.4 34.6|40.0 1384.0
5,490 บาท.
2566 00:00
25.4%
2289.5|2316.8 27.3|40.0 1092.0
4,334 บาท.
2566 00:00
21.3%
2252.9|2289.5 36.6|40.0 1464.0
5,807 บาท.
2566 00:00
12.5%
2224.1|2252.9 28.8|40.0 1152.0
4,571 บาท.
2565 00:00
36.0%
2198.9|2224.1 25.2|40.0 1008.0
4,001 บาท.
2565 00:00
24.3%
2159.5|2198.9 39.4|40.0 1576.0
6,250 บาท.
2565 00:00
31.9%
2129.7|2159.5 29.8|40.0 1192.0
4,730 บาท.
2565 00:00
23.9%
2085.9|2129.7 43.8|40.0 1752.0
6,947 บาท.
2565 00:00
6.2%
2052.6|2085.9 33.3|40.0 1332.0
5,284 บาท.
2565 00:00
4.6%
2017.1|2052.6 35.5|40.0 1420.0
5,633 บาท.
2565 00:00
0.3%
1979.9|2017.1 37.2|40.0 1488.0
5,902 บาท.
2565 00:00
15.6%
1942.8|1979.9 37.1|40.0 1484.0
5,886 บาท.
2565 00:00
8.0%
1911.5|1942.8 31.3|40.0 1252.0
4,967 บาท.
2565 00:00
0.3%
1882.7|1911.5 28.8|40.0 1152.0
4,571 บาท.
2565 00:00
9.0%
1853.8|1882.7 28.9|40.0 1156.0
4,587 บาท.
2565 00:00
1.9%
1827.5|1853.8 26.3|40.0 1052.0
4,175 บาท.
2564 00:00
30.2%
1801.7|1827.5 25.8|40.0 1032.0
4,096 บาท.
2564 00:00
17.0%
1764.7|1801.7 37.0|40.0 1480.0
5,870 บาท.
2564 00:00
22.6%
1734.0|1764.7 30.7|40.0 1228.0
4,872 บาท.
2564 00:00
27.0%
1694.3|1734.0 39.7|40.0 1588.0
6,298 บาท.
2564 00:00
56.0%
1639.9|1694.3 54.4|40.0 2176.0
8,626 บาท.
2564 00:00
1.2%
1616.0|1639.9 23.9|40.0 956.0
3,795 บาท.
2564 00:00
14.5%
1591.8|1616.0 24.2|40.0 968.0
3,843 บาท.
2564 00:00
19.4%
1563.5|1591.8 28.3|40.0 1132.0
4,492 บาท.
2564 00:00
45.3%
1540.7|1563.5 22.8|40.0 912.0
3,621 บาท.
2564 00:00
16.5%
1499.0|1540.7 41.7|40.0 1668.0
6,615 บาท.
2564 00:00
19.8%
1464.2|1499.0 34.8|40.0 1392.0
5,522 บาท.
2564 00:00
25.0%
1436.3|1464.2 27.9|40.0 1116.0
4,429 บาท.
2563 00:00
7.5%
1399.1|1436.3 37.2|40.0 1488.0
5,902 บาท.
2563 00:00
5.2%
1358.9|1399.1 40.2|40.0 1608.0
6,377 บาท.
2563 00:00
7.8%
1316.5|1358.9 42.4|40.0 1696.0
6,725 บาท.
2563 00:00
0.8%
1277.4|1316.5 39.1|40.0 1564.0
6,203 บาท.
2563 00:00
16.0%
1238.0|1277.4 39.4|40.0 1576.0
6,250 บาท.
2563 00:00
6.2%
1204.9|1238.0 33.1|40.0 1324.0
5,252 บาท.
2563 00:00
39.0%
1169.6|1204.9 35.3|40.0 1412.0
5,601 บาท.
2563 00:00
15.8%
1148.1|1169.6 21.5|40.0 860.0
3,415 บาท.
2563 00:00
41.5%
1130.0|1148.1 18.1|40.0 724.0
2,877 บาท.
2563 00:00
5.5%
1099.0|1130.0 31.0|40.0 1240.0
4,920 บาท.
2563 00:00
9.5%
1069.7|1099.0 29.3|40.0 1172.0
4,651 บาท.
2563 00:00
0%
1036.0|1069.7 26.5|40.0 1060.0
4,207 บาท.
2562 00:00
46.3%
1009.5|1036.0 26.5|40.0 1060.0
4,207 บาท.
2562 00:00
20.4%
960.1|1009.5 49.4|40.0 1976.0
7,834 บาท.
2562 00:00
22.0%
920.8|960.1 39.3|40.0 1572.0
6,234 บาท.
2562 00:00
29.7%
870.4|920.8 50.4|40.0 2016.0
7,992 บาท.
2562 00:00
13.2%
835.0|870.0 35.0|40.0 1416.0
5,617 บาท.
2562 00:00
10.3%
794.0|835.0 41.0|40.0 1632.0
6,472 บาท.
2562 00:00
9.9%
749.0|794.0 46.0|40.0 1820.0
7,216 บาท.
2562 00:00
12.4%
707.7|748.7 41.0|40.0 1640.0
6,504 บาท.
2562 00:00
23.1%
672.0|708.0 36.0|40.0 1436.0
5,696 บาท.
2562 00:00
12.6%
644.0|672.0 28.0|40.0 1104.0
4,381 บาท.
2562 00:00
5.0%
620.0|644.0 24.0|40.0 964.0
3,827 บาท.
2562 00:00
18.5%
597.0|620.0 23.0|40.0 916.0
3,637 บาท.
2561 00:00
16.0%
569.0|597.0 28.0|40.0 1124.0
4,461 บาท.
2561 00:00
40.6%
546.0|569.0 24.0|40.0 944.0
3,748 บาท.
2561 00:00
6.8%
506.0|546.0 40.0|40.0 1592.0
6,314 บาท.
2561 00:00
29.1%
469.0|506.0 37.0|40.0 1484.0
5,886 บาท.
2561 00:00
22.8%
442.0|469.0 26.0|40.0 1052.0
4,175 บาท.
2561 00:00
34.8%
408.0|442.0 34.0|40.0 1364.0
5,411 บาท.
2561 00:00
34.8%
386.0|408.0 22.0|40.0 888.0
3,526 บาท.
2561 00:00
44.8%
352.0|386.0 34.0|40.0 1364.0
5,411 บาท.
2561 00:00
26.8%
333.0|352.0 19.0|40.0 752.0
2,988 บาท.
2561 00:00
27.5%
307.0|333.0 26.0|40.0 1028.0
4,080 บาท.
2561 00:00
42.9%
289.0|307.0 19.0|40.0 744.0
2,956 บาท.
2561 00:00
25.8%
278.0|289.0 11.0|40.0 424.0
1,689 บาท.
2560 00:00
56.4%
264.0|278.0 14.0|40.0 572.0
2,275 บาท.
2560 00:00
8.8%
231.0|264.0 33.0|40.0 1316.0
5,221 บาท.
2560 00:00
6.5%
201.0|231.0 30.0|40.0 1200.0
4,761 บาท.
2560 00:00
9.3%
169.0|201.0 32.0|40.0 1284.0
5,094 บาท.
2560 00:00
19.9%
140.0|169.0 29.0|40.0 1164.0
4,619 บาท.
2560 00:00
18.2%
117.0|140.0 23.0|40.0 932.0
3,700 บาท.
2560 00:00
0.4%
88.0|117.0 29.0|40.0 1140.0
4,524 บาท.
2560 00:00
38.0%
59.0|88.0 29.0|40.0 1144.0
4,540 บาท.
2560 00:00
10.1%
42.0|59.0 18.0|40.0 708.0
2,813 บาท.
2560 00:00
60.2%
22.0|42.0 20.0|40.0 788.0
3,130 บาท.
2560 00:00
14.2%
14.0|22.0 8.0|40.0 312.0
1,245 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 5.0|14.0 9.0|40.0 364.0
1,451 บาท.