งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารเรียนรวม 101

9,299 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,346 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
11,817 บาท.
2,982 หน่วย.
ก.พ 66
13,124 บาท.
3,312 หน่วย.
มี.ค 66
7,375 บาท.
1,860 หน่วย.
เม.ย 66
4,548 บาท.
1,146 หน่วย.
พ.ค 66
16,806 บาท.
4,242 หน่วย.
มิ.ย 66
12,031 บาท.
3,036 หน่วย.
ก.ค 66
16,949 บาท.
4,278 หน่วย.
ส.ค 66
6,282 บาท.
1,584 หน่วย.
ก.ย 66
9,299 บาท.
2,346 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารเรียนรวม 101


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
32.4%
6597.3|6636.4 39.1|60.0 2346.0
9,299 บาท.
2566 00:00:00
62.9%
6636.4|6662.8 26.4|60.0 1584.0
6,282 บาท.
2566 00:00:00
29.0%
6526.0|6597.3 71.3|60.0 4278.0
16,949 บาท.
2566 00:00:00
28.4%
6475.4|6526.0 50.6|60.0 3036.0
12,031 บาท.
2566 00:00:00
72.9%
6404.7|6475.4 70.7|60.0 4242.0
16,806 บาท.
2566 00:00:00
38.3%
6385.6|6404.7 19.1|60.0 1146.0
4,548 บาท.
2566 00:00:00
43.8%
6354.6|6385.6 31.0|60.0 1860.0
7,375 บาท.
2566 00:00:00
10.0%
6299.4|6354.6 55.2|60.0 3312.0
13,124 บาท.
2566 00:00:00
54.5%
6249.7|6299.4 49.7|60.0 2982.0
11,817 บาท.
2565 00:00:00
21.8%
6140.3|6249.7 109.4|60.0 6564.0
26,000 บาท.
2565 00:00:00
38.6%
6000.4|6140.3 139.9|60.0 8394.0
33,246 บาท.
2565 00:00:00
67.4%
5914.5|6000.4 85.9|60.0 5154.0
20,417 บาท.
2565 00:00:00
21.3%
5650.7|5914.5 263.8|60.0 15828.0
62,682 บาท.
2565 00:00:00
21.8%
5443.2|5650.7 207.5|60.0 12450.0
49,306 บาท.
2565 00:00:00
2.1%
5281.0|5443.2 162.2|60.0 9732.0
38,544 บาท.
2565 00:00:00
84.8%
5115.3|5281.0 165.7|60.0 9942.0
39,376 บาท.
2565 00:00:00
18.6%
5090.1|5115.3 25.2|60.0 1512.0
5,997 บาท.
2565 00:00:00
32.7%
5069.6|5090.1 20.5|60.0 1230.0
4,880 บาท.
2565 00:00:00
22.3%
5039.1|5069.6 30.5|60.0 1830.0
7,256 บาท.
2565 00:00:00
11.4%
5015.4|5039.1 23.7|60.0 1422.0
5,641 บาท.
2565 00:00:00
27.8%
4994.4|5015.4 21.0|60.0 1260.0
4,999 บาท.
2564 00:00:00
5.8%
4965.3|4994.4 29.1|60.0 1746.0
6,923 บาท.
2564 00:00:00
19.7%
4934.4|4965.3 30.9|60.0 1854.0
7,351 บาท.
2564 00:00:00
2.0%
4909.6|4934.4 24.8|60.0 1488.0
5,902 บาท.
2564 00:00:00
16.0%
4885.3|4909.6 24.3|60.0 1458.0
5,783 บาท.
2564 00:00:00
10.9%
4864.9|4885.3 20.4|60.0 1224.0
4,857 บาท.
2564 00:00:00
3.4%
4842.0|4864.9 22.9|60.0 1374.0
5,450 บาท.
2564 00:00:00
13.2%
4818.3|4842.0 23.7|60.0 1422.0
5,641 บาท.
2564 00:00:00
14.1%
4791.0|4818.3 27.3|60.0 1638.0
6,496 บาท.
2564 00:00:00
43.2%
4759.2|4791.0 31.8|60.0 1908.0
7,565 บาท.
2564 00:00:00
6.2%
4703.2|4759.2 56.0|60.0 3360.0
13,314 บาท.
2564 00:00:00
59.8%
4643.5|4703.2 59.7|60.0 3582.0
14,193 บาท.
2564 00:00:00
62.9%
4619.5|4643.5 24.0|60.0 1440.0
5,712 บาท.
2563 00:00:00
33.5%
4554.8|4619.5 64.7|60.0 3882.0
15,381 บาท.
2563 00:00:00
37.3%
4511.8|4554.8 43.0|60.0 2580.0
10,226 บาท.
2563 00:00:00
25.1%
4443.2|4511.8 68.6|60.0 4116.0
16,307 บาท.
2563 00:00:00
58.6%
4391.8|4443.2 51.4|60.0 3084.0
12,221 บาท.
2563 00:00:00
45.5%
4267.7|4391.8 124.1|60.0 7446.0
29,493 บาท.
2563 00:00:00
45.8%
4200.1|4267.7 67.6|60.0 4056.0
16,070 บาท.
2563 00:00:00
53.8%
4163.5|4200.1 36.6|60.0 2196.0
8,705 บาท.
2563 00:00:00
10.1%
4146.6|4163.5 16.9|60.0 1014.0
4,025 บาท.
2563 00:00:00
44.0%
4127.8|4146.6 18.8|60.0 1128.0
4,476 บาท.
2563 00:00:00
30.7%
4094.2|4127.8 33.6|60.0 2016.0
7,992 บาท.
2563 00:00:00
35.0%
4045.7|4094.2 48.5|60.0 2910.0
11,532 บาท.
2563 00:00:00
0%
4001.8|4045.7 31.5|60.0 1890.0
7,494 บาท.
2562 00:00:00
64.7%
3970.3|4001.8 31.5|60.0 1890.0
7,494 บาท.
2562 00:00:00
6.9%
3880.9|3970.3 89.4|60.0 5364.0
21,249 บาท.
2562 00:00:00
9.8%
3797.7|3880.9 83.2|60.0 4992.0
19,776 บาท.
2562 00:00:00
7.8%
3705.5|3797.7 92.2|60.0 5532.0
21,914 บาท.
2562 00:00:00
27.2%
3621.0|3706.0 85.0|60.0 5100.0
20,204 บาท.
2562 00:00:00
13.7%
3559.0|3621.0 62.0|60.0 3714.0
14,716 บาท.
2562 00:00:00
0.4%
3487.0|3559.0 72.0|60.0 4302.0
17,044 บาท.
2562 00:00:00
24.1%
3414.9|3486.9 72.0|60.0 4320.0
17,115 บาท.
2562 00:00:00
3.4%
3320.0|3415.0 95.0|60.0 5694.0
22,556 บาท.
2562 00:00:00
23.6%
3222.0|3320.0 98.0|60.0 5892.0
23,340 บาท.
2562 00:00:00
46.4%
3147.0|3222.0 75.0|60.0 4500.0
17,828 บาท.
2562 00:00:00
26.4%
3107.0|3147.0 40.0|60.0 2412.0
9,560 บาท.
2561 00:00:00
4.0%
3052.0|3107.0 55.0|60.0 3276.0
12,981 บาท.
2561 00:00:00
51.8%
2995.0|3052.0 57.0|60.0 3414.0
13,528 บาท.
2561 00:00:00
50.2%
2877.0|2995.0 118.0|60.0 7092.0
28,091 บาท.
2561 00:00:00
24.8%
2818.0|2877.0 59.0|60.0 3528.0
13,979 บาท.
2561 00:00:00
29.5%
2740.0|2818.0 78.0|60.0 4692.0
18,588 บาท.
2561 00:00:00
40.6%
2685.0|2740.0 55.0|60.0 3306.0
13,100 บาท.
2561 00:00:00
59.9%
2652.0|2685.0 33.0|60.0 1962.0
7,779 บาท.
2561 00:00:00
28.6%
2570.0|2652.0 82.0|60.0 4902.0
19,420 บาท.
2561 00:00:00
34.0%
2512.0|2570.0 58.0|60.0 3498.0
13,860 บาท.
2561 00:00:00
40.7%
2424.0|2512.0 88.0|60.0 5304.0
21,011 บาท.
2561 00:00:00
18.7%
2371.0|2424.0 52.0|60.0 3144.0
12,459 บาท.
2561 00:00:00
4.3%
2329.0|2371.0 43.0|60.0 2556.0
10,131 บาท.
2560 00:00:00
56.4%
2284.0|2329.0 45.0|60.0 2670.0
10,582 บาท.
2560 00:00:00
2.3%
2182.0|2284.0 102.0|60.0 6126.0
24,266 บาท.
2560 00:00:00
13.1%
2082.0|2182.0 100.0|60.0 5982.0
23,696 บาท.
2560 00:00:00
16.6%
1968.0|2082.0 115.0|60.0 6888.0
27,283 บาท.
2560 00:00:00
58.3%
1872.0|1968.0 96.0|60.0 5742.0
22,746 บาท.
2560 00:00:00
46.3%
1832.0|1872.0 40.0|60.0 2394.0
9,489 บาท.
2560 00:00:00
8.3%
1758.0|1832.0 74.0|60.0 4458.0
17,662 บาท.
2560 00:00:00
12.6%
1690.0|1758.0 68.0|60.0 4086.0
16,189 บาท.
2560 00:00:00
43.2%
1612.0|1690.0 78.0|60.0 4674.0
18,517 บาท.
2560 00:00:00
59.4%
1475.0|1612.0 137.0|60.0 8226.0
32,581 บาท.
2560 00:00:00
11.6%
1419.0|1475.0 56.0|60.0 3336.0
13,219 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 1356.0|1419.0 63.0|60.0 3774.0
14,953 บาท.