งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารศิลปใหม่

3,831 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

965 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
3,910 บาท.
985 หน่วย.
ก.พ 67
5,237 บาท.
1,320 หน่วย.
มี.ค 67
2,841 บาท.
715 หน่วย.
เม.ย 67
3,197 บาท.
805 หน่วย.
พ.ค 67
3,831 บาท.
965 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารศิลปใหม่


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
16.5%
784.8|804.1 19.3|50.0 965.0
3,831 บาท.
2567 00:00
11.1%
768.7|784.8 16.1|50.0 805.0
3,197 บาท.
2567 00:00
45.7%
754.4|768.7 14.3|50.0 715.0
2,841 บาท.
2567 00:00
25.3%
728.0|754.4 26.4|50.0 1320.0
5,237 บาท.
2567 00:00
30.1%
708.3|728.0 19.7|50.0 985.0
3,910 บาท.
2566 00:00
1.1%
680.1|708.3 28.2|50.0 1410.0
5,593 บาท.
2566 00:00
10.9%
651.6|680.1 28.5|50.0 1425.0
5,652 บาท.
2566 00:00
20.8%
619.6|651.6 32.0|50.0 1600.0
6,345 บาท.
2566 00:00
0.2%
538.9|579.3 40.4|50.0 2020.0
8,008 บาท.
2566 00:00
1.0%
579.3|619.6 40.3|50.0 2015.0
7,989 บาท.
2566 00:00
20.0%
499.0|538.9 39.9|50.0 1995.0
7,909 บาท.
2566 00:00
20.4%
467.1|499.0 31.9|50.0 1595.0
6,326 บาท.
2566 00:00
77.0%
427.0|467.1 40.1|50.0 2005.0
7,949 บาท.
2566 00:00
21.6%
417.8|427.0 9.2|50.0 460.0
1,831 บาท.
2566 00:00
59.4%
410.6|417.8 7.2|50.0 360.0
1,435 บาท.
2566 00:00
51.5%
392.8|410.6 17.8|50.0 890.0
3,534 บาท.
2566 00:00
63.4%
384.2|392.8 8.6|50.0 430.0
1,713 บาท.
2565 00:00
8.5%
360.6|384.2 23.6|50.0 1180.0
4,682 บาท.
2565 00:00
43.3%
334.8|360.6 25.8|50.0 1290.0
5,118 บาท.
2565 00:00
65.5%
320.2|334.8 14.6|50.0 730.0
2,901 บาท.
2565 00:00
6.2%
277.8|320.2 42.4|50.0 2120.0
8,404 บาท.
2565 00:00
28.9%
232.6|277.8 45.2|50.0 2260.0
8,959 บาท.
2565 00:00
30.5%
200.5|232.6 32.1|50.0 1605.0
6,365 บาท.
2565 00:00
89.9%
178.2|200.5 22.3|50.0 1115.0
4,425 บาท.
2565 00:00
35.5%
176.0|178.2 2.2|50.0 110.0
446 บาท.
2565 00:00
88.4%
174.6|176.0 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2565 00:00
66.1%
162.1|174.6 12.5|50.0 625.0
2,485 บาท.
2565 00:00
37.6%
157.9|162.1 4.2|50.0 210.0
842 บาท.
2565 00:00
29.3%
155.3|157.9 2.6|50.0 130.0
525 บาท.
2564 00:00
52.2%
151.6|155.3 3.7|50.0 185.0
743 บาท.
2564 00:00
25.5%
143.8|151.6 7.8|50.0 390.0
1,554 บาท.
2564 00:00
3.4%
138.0|143.8 5.8|50.0 290.0
1,158 บาท.
2564 00:00
3.5%
132.4|138.0 5.6|50.0 280.0
1,119 บาท.
2564 00:00
58.7%
127.0|132.4 5.4|50.0 270.0
1,079 บาท.
2564 00:00
41.6%
124.8|127.0 2.2|50.0 110.0
446 บาท.
2564 00:00
20.6%
121.0|124.8 3.8|50.0 190.0
762 บาท.
2564 00:00
4.1%
116.2|121.0 4.8|50.0 240.0
960 บาท.
2564 00:00
61.1%
111.6|116.2 4.6|50.0 230.0
921 บาท.
2564 00:00
8.4%
99.7|111.6 11.9|50.0 595.0
2,366 บาท.
2564 00:00
52.1%
88.8|99.7 10.9|50.0 545.0
2,168 บาท.
2564 00:00
46.7%
83.6|88.8 5.2|50.0 260.0
1,040 บาท.
2563 00:00
25.4%
73.8|83.6 9.8|50.0 490.0
1,950 บาท.
2563 00:00
35.8%
66.5|73.8 7.3|50.0 365.0
1,455 บาท.
2563 00:00
8.7%
55.1|66.5 11.4|50.0 570.0
2,267 บาท.
2563 00:00
17.2%
44.7|55.1 10.4|50.0 520.0
2,069 บาท.
2563 00:00
20.8%
36.1|44.7 8.6|50.0 430.0
1,713 บาท.
2563 00:00
54.0%
29.3|36.1 6.8|50.0 340.0
1,356 บาท.
2563 00:00
40.0%
26.2|29.3 3.1|50.0 155.0
624 บาท.
2563 00:00
75.1%
21.0|26.2 5.2|50.0 260.0
1,040 บาท.
2563 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 0.0|21.0 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.