งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

หอพัก 4

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพัก 4


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
23174.0|23174.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
12.2%
21739.0|23174.0 1435.0|1.0 1435.0
5,692 บาท.
2564 00:00:00
1.3%
20104.0|21739.0 1635.0|1.0 1635.0
6,484 บาท.
2564 00:00:00
4.2%
18447.0|20104.0 1657.0|1.0 1657.0
6,571 บาท.
2564 00:00:00
12.5%
16859.0|18447.0 1588.0|1.0 1588.0
6,298 บาท.
2563 00:00:00
8.5%
15043.0|16859.0 1816.0|1.0 1816.0
7,201 บาท.
2563 00:00:00
18.3%
13382.0|15043.0 1661.0|1.0 1661.0
6,587 บาท.
2563 00:00:00
10.0%
11349.0|13382.0 2033.0|1.0 2033.0
8,060 บาท.
2563 00:00:00
0.1%
9520.0|11349.0 1829.0|1.0 1829.0
7,252 บาท.
2563 00:00:00
12.4%
7690.0|9520.0 1830.0|1.0 1830.0
7,256 บาท.
2563 00:00:00
18.9%
6088.0|7690.0 1602.0|1.0 1602.0
6,353 บาท.
2563 00:00:00
11.6%
4790.0|6088.0 1298.0|1.0 1298.0
5,150 บาท.
2563 00:00:00
9.3%
3321.0|4790.0 1469.0|1.0 1469.0
5,827 บาท.
2563 00:00:00
13.2%
1701.0|3321.0 1620.0|1.0 1620.0
6,424 บาท.
2563 00:00:00
17.5%
295.0|1701.0 1406.0|1.0 1406.0
5,577 บาท.
2563 00:00:00
0.1%
98591.0|100295.0 1704.0|1.0 1704.0
6,757 บาท.
2563 00:00:00
0%
96692.0|98591.0 1706.0|1.0 1706.0
6,765 บาท.
2562 00:00:00
1.8%
94986.0|96692.0 1706.0|1.0 1706.0
6,765 บาท.
2562 00:00:00
8.3%
93310.0|94986.0 1676.0|1.0 1676.0
6,646 บาท.
2562 00:00:00
22.3%
91774.0|93310.0 1536.0|1.0 1536.0
6,092 บาท.
2562 00:00:00
8.5%
89797.0|91774.0 1977.0|1.0 1977.0
7,838 บาท.
2562 00:00:00
10.1%
87636.0|89797.0 2161.0|1.0 2161.0
8,567 บาท.
2562 00:00:00
15.8%
85693.0|87636.0 1943.0|1.0 1943.0
7,703 บาท.
2562 00:00:00
19.4%
84058.0|85693.0 1635.0|1.0 1635.0
6,484 บาท.
2562 00:00:00
36.2%
82740.0|84058.0 1318.0|1.0 1318.0
5,229 บาท.
2562 00:00:00
2.0%
80674.0|82740.0 2066.0|1.0 2066.0
8,190 บาท.
2562 00:00:00
10.3%
78650.0|80674.0 2024.0|1.0 2024.0
8,024 บาท.
2562 00:00:00
1.6%
76834.0|78650.0 1816.0|1.0 1816.0
7,201 บาท.
2562 00:00:00
18.0%
74988.0|76834.0 1846.0|1.0 1846.0
7,319 บาท.
2561 00:00:00
28.0%
72735.0|74988.0 2253.0|1.0 2253.0
8,931 บาท.
2561 00:00:00
20.9%
71113.0|72735.0 1622.0|1.0 1622.0
6,432 บาท.
2561 00:00:00
25.5%
69063.0|71113.0 2050.0|1.0 2050.0
8,127 บาท.
2561 00:00:00
11.0%
67536.0|69063.0 1527.0|1.0 1527.0
6,056 บาท.
2561 00:00:00
10.5%
66177.0|67536.0 1359.0|1.0 1359.0
5,391 บาท.
2561 00:00:00
35.5%
64658.0|66177.0 1519.0|1.0 1519.0
6,025 บาท.
2561 00:00:00
29.6%
63679.0|64658.0 979.0|1.0 979.0
3,886 บาท.
2561 00:00:00
47.6%
62288.0|63679.0 1391.0|1.0 1391.0
5,518 บาท.
2561 00:00:00
56.3%
61561.0|62288.0 727.0|1.0 727.0
2,889 บาท.
2561 00:00:00
12.4%
59893.0|61561.0 1668.0|1.0 1668.0
6,615 บาท.
2561 00:00:00
23.0%
57988.0|59893.0 1905.0|1.0 1905.0
7,553 บาท.
2561 00:00:00
5.8%
56522.0|57988.0 1466.0|1.0 1466.0
5,815 บาท.
2560 00:00:00
33.4%
55141.0|56522.0 1381.0|1.0 1381.0
5,478 บาท.
2560 00:00:00
7.0%
53066.0|55141.0 2075.0|1.0 2075.0
8,226 บาท.
2560 00:00:00
6.0%
51137.0|53066.0 1929.0|1.0 1929.0
7,648 บาท.
2560 00:00:00
5.2%
49084.0|51137.0 2053.0|1.0 2053.0
8,139 บาท.
2560 00:00:00
22.0%
46919.0|49084.0 2165.0|1.0 2165.0
8,582 บาท.
2560 00:00:00
5.0%
45230.0|46919.0 1689.0|1.0 1689.0
6,698 บาท.
2560 00:00:00
0.4%
43452.0|45230.0 1778.0|1.0 1778.0
7,050 บาท.
2560 00:00:00
8.0%
41667.0|43452.0 1785.0|1.0 1785.0
7,078 บาท.
2560 00:00:00
20.1%
40025.0|41667.0 1642.0|1.0 1642.0
6,512 บาท.
2560 00:00:00
26.5%
37970.0|40025.0 2055.0|1.0 2055.0
8,147 บาท.
2560 00:00:00
5.3%
36460.0|37970.0 1510.0|1.0 1510.0
5,989 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 34866.0|36460.0 1594.0|1.0 1594.0
6,321 บาท.