งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

คณะวิทยาการจัดการ

+2,386 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

-605 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
366 บาท.
90 หน่วย.
ก.พ 67
+921 บาท.
-235 หน่วย.
มี.ค 67
+2,089 บาท.
-530 หน่วย.
เม.ย 67
+2,584 บาท.
-655 หน่วย.
พ.ค 67
+2,386 บาท.
-605 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า คณะวิทยาการจัดการ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
7.7%
1856.7|1844.6 -12.1|50.0 -605.0
2,386 บาท.
2567 00:00
19.2%
1869.8|1856.7 -13.1|50.0 -655.0
2,584 บาท.
2567 00:00
55.9%
1880.4|1869.8 -10.6|50.0 -530.0
2,089 บาท.
2567 00:00
351.2%
1885.1|1880.4 -4.7|50.0 -235.0
921 บาท.
2567 00:00
76.1%
1883.3|1885.1 1.8|50.0 90.0
366 บาท.
2566 00:00
15.3%
1875.6|1883.3 7.7|50.0 385.0
1,534 บาท.
2566 00:00
125.7%
1866.5|1875.6 9.1|50.0 455.0
1,812 บาท.
2566 00:00
116.3%
1868.9|1866.5 -2.4|50.0 -120.0
465 บาท.
2566 00:00
18.0%
1842.7|1857.1 14.4|50.0 720.0
2,861 บาท.
2566 00:00
5.9%
1857.1|1868.9 11.8|50.0 590.0
2,346 บาท.
2566 00:00
57.4%
1831.6|1842.7 11.1|50.0 555.0
2,208 บาท.
2566 00:00
587.3%
1826.9|1831.6 4.7|50.0 235.0
941 บาท.
2566 00:00
36.7%
1850.1|1826.9 -23.2|50.0 -1160.0
4,583 บาท.
2566 00:00
2.7%
1864.8|1850.1 -14.7|50.0 -735.0
2,900 บาท.
2566 00:00
49.8%
1879.9|1864.8 -15.1|50.0 -755.0
2,979 บาท.
2566 00:00
6.6%
1887.5|1879.9 -7.6|50.0 -380.0
1,495 บาท.
2566 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
1894.6|1887.5 -7.1|50.0 -355.0
1,396 บาท.
2565 00:00
ไม่มีข้อมูล
1894.6|1894.6 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00
172.4%
1886.3|1894.6 8.3|50.0 415.0
1,653 บาท.
2565 00:00
129.2%
1892.4|1886.3 -6.1|50.0 -305.0
1,198 บาท.
2565 00:00
56.4%
1871.7|1892.4 20.7|50.0 1035.0
4,108 บาท.
2565 00:00
15.8%
1862.7|1871.7 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2565 00:00
94.9%
1852.0|1862.7 10.7|50.0 535.0
2,128 บาท.
2565 00:00
5,685.0%
1851.5|1852.0 0.5|50.0 25.0
109 บาท.
2565 00:00
10.1%
1882.3|1851.5 -30.8|50.0 -1540.0
6,088 บาท.
2565 00:00
207.0%
1910.0|1882.3 -27.7|50.0 -1385.0
5,474 บาท.
2565 00:00
4.6%
1884.2|1910.0 25.8|50.0 1290.0
5,118 บาท.
2565 00:00
38.9%
1859.6|1884.2 24.6|50.0 1230.0
4,880 บาท.
2565 00:00
29.5%
1844.6|1859.6 15.0|50.0 750.0
2,980 บาท.
2564 00:00
5.3%
1823.3|1844.6 21.3|50.0 1065.0
4,227 บาท.
2564 00:00
19.1%
1800.8|1823.3 22.5|50.0 1125.0
4,465 บาท.
2564 00:00
18.0%
1782.6|1800.8 18.2|50.0 910.0
3,613 บาท.
2564 00:00
84.8%
1760.4|1782.6 22.2|50.0 1110.0
4,405 บาท.
2564 00:00
119.2%
1613.7|1760.4 146.7|50.0 7335.0
29,053 บาท.
2564 00:00
11.0%
1642.0|1613.7 -28.3|50.0 -1415.0
5,593 บาท.
2564 00:00
10.2%
1673.8|1642.0 -31.8|50.0 -1590.0
6,286 บาท.
2564 00:00
38.8%
1709.2|1673.8 -35.4|50.0 -1770.0
6,998 บาท.
2564 00:00
58.2%
1730.9|1709.2 -21.7|50.0 -1085.0
4,286 บาท.
2564 00:00
3.2%
1740.0|1730.9 -9.1|50.0 -455.0
1,792 บาท.
2564 00:00
50.4%
1749.4|1740.0 -9.4|50.0 -470.0
1,851 บาท.
2564 00:00
55.7%
1768.3|1749.4 -18.9|50.0 -945.0
3,732 บาท.
2563 00:00
356.9%
1776.7|1768.3 -8.4|50.0 -420.0
1,653 บาท.
2563 00:00
34.3%
1773.5|1776.7 3.2|50.0 160.0
644 บาท.
2563 00:00
61.8%
1768.6|1773.5 4.9|50.0 245.0
980 บาท.
2563 00:00
26.6%
1755.7|1768.6 12.9|50.0 645.0
2,564 บาท.
2563 00:00
111.6%
1738.1|1755.7 17.6|50.0 880.0
3,494 บาท.
2563 00:00
92.6%
1740.2|1738.1 -2.1|50.0 -105.0
406 บาท.
2563 00:00
33.8%
1768.1|1740.2 -27.9|50.0 -1395.0
5,514 บาท.
2563 00:00
10.2%
1810.2|1768.1 -42.1|50.0 -2105.0
8,325 บาท.
2563 00:00
63.6%
1848.0|1810.2 -37.8|50.0 -1890.0
7,474 บาท.
2563 00:00
7.3%
1861.8|1848.0 -13.8|50.0 -690.0
2,722 บาท.
2563 00:00
7.3%
1874.6|1861.8 -12.8|50.0 -640.0
2,524 บาท.
2563 00:00
0%
1889.8|1874.6 -13.8|50.0 -690.0
2,722 บาท.
2562 00:00
639.1%
1903.6|1889.8 -13.8|50.0 -690.0
2,722 บาท.
2562 00:00
1,145.0%
1901.1|1903.6 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2562 00:00
90.1%
1927.8|1901.1 -26.7|50.0 -1335.0
5,276 บาท.
2562 00:00
243.3%
1930.5|1927.8 -2.7|50.0 -135.0
525 บาท.
2562 00:00
60.3%
1929.0|1931.0 2.0|50.0 90.0
366 บาท.
2562 00:00
165.6%
1924.0|1929.0 5.0|50.0 230.0
921 บาท.
2562 00:00
82.5%
1927.0|1924.0 -3.0|50.0 -155.0
604 บาท.
2562 00:00
87.7%
1944.7|1927.2 -17.5|50.0 -875.0
3,455 บาท.
2562 00:00
65.6%
1947.0|1945.0 -2.0|50.0 -110.0
426 บาท.
2562 00:00
21.4%
1953.0|1947.0 -6.0|50.0 -315.0
1,237 บาท.
2562 00:00
32.7%
1961.0|1953.0 -8.0|50.0 -400.0
1,574 บาท.
2562 00:00
36.7%
1967.0|1961.0 -5.0|50.0 -270.0
1,059 บาท.
2561 00:00
72.2%
1975.0|1967.0 -9.0|50.0 -425.0
1,673 บาท.
2561 00:00
59.1%
1978.0|1975.0 -2.0|50.0 -120.0
465 บาท.
2561 00:00
185.2%
1983.0|1978.0 -6.0|50.0 -290.0
1,138 บาท.
2561 00:00
71.1%
1977.0|1983.0 7.0|50.0 335.0
1,336 บาท.
2561 00:00
13.0%
1953.0|1977.0 23.0|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2561 00:00
29.0%
1927.0|1953.0 27.0|50.0 1340.0
5,316 บาท.
2561 00:00
24.2%
1908.0|1927.0 19.0|50.0 950.0
3,772 บาท.
2561 00:00
7.2%
1882.0|1908.0 25.0|50.0 1255.0
4,979 บาท.
2561 00:00
14.9%
1859.0|1882.0 23.0|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2561 00:00
28.2%
1832.0|1859.0 27.0|50.0 1370.0
5,435 บาท.
2561 00:00
37.6%
1794.0|1832.0 38.0|50.0 1910.0
7,573 บาท.
2561 00:00
21.4%
1770.0|1794.0 24.0|50.0 1190.0
4,722 บาท.
2560 00:00
53.5%
1751.0|1770.0 19.0|50.0 935.0
3,712 บาท.
2560 00:00
3.2%
1711.0|1751.0 40.0|50.0 2015.0
7,988 บาท.
2560 00:00
6.9%
1672.0|1711.0 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2560 00:00
19.8%
1630.0|1672.0 42.0|50.0 2095.0
8,305 บาท.
2560 00:00
6.8%
1596.0|1630.0 34.0|50.0 1680.0
6,662 บาท.
2560 00:00
7.9%
1565.0|1596.0 31.0|50.0 1565.0
6,207 บาท.
2560 00:00
19.7%
1531.0|1565.0 34.0|50.0 1700.0
6,741 บาท.
2560 00:00
13.9%
1504.0|1531.0 27.0|50.0 1365.0
5,415 บาท.
2560 00:00
26.3%
1480.0|1504.0 24.0|50.0 1175.0
4,662 บาท.
2560 00:00
9.4%
1448.0|1480.0 32.0|50.0 1595.0
6,325 บาท.
2560 00:00
16.9%
1419.0|1448.0 29.0|50.0 1445.0
5,732 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 1395.0|1419.0 24.0|50.0 1200.0
4,761 บาท.