งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แสงสว่าง)

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 66
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ห้องประชุมเอื้องมัจฉา (แสงสว่าง)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
413.7|413.7 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
413.7|413.7 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
413.7|413.7 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
413.7|413.7 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
413.7|413.7 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
413.7|413.7 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
413.7|413.7 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
413.7|413.7 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
413.7|413.7 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
413.7|413.7 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
413.7|413.7 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
18.2%
413.2|413.7 0.5|50.0 25.0
109 บาท.
2565 00:00:00
83.0%
412.8|413.2 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2565 00:00:00
15.1%
410.2|412.8 2.6|50.0 130.0
525 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
408.0|410.2 2.2|50.0 110.0
446 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
408.0|408.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
408.0|408.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
408.0|408.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2565 00:00:00
64.0%
406.8|408.0 1.2|50.0 60.0
248 บาท.
2565 00:00:00
44.4%
406.4|406.8 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2565 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
406.2|406.4 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
406.2|406.2 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
39.9%
406.0|406.2 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2564 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
405.9|406.0 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
405.9|405.9 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
405.8|405.9 0.1|50.0 5.0
30 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
405.8|405.8 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
405.8|405.8 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
405.8|405.8 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
45.3%
404.4|405.8 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2564 00:00:00
52.8%
401.8|404.4 2.6|50.0 130.0
525 บาท.
2564 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
400.6|401.8 1.2|50.0 60.0
248 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
400.6|400.6 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
74.6%
397.7|400.6 2.9|50.0 145.0
584 บาท.
2563 00:00:00
40.0%
397.0|397.7 0.7|50.0 35.0
149 บาท.
2563 00:00:00
68.9%
396.6|397.0 0.4|50.0 20.0
89 บาท.
2563 00:00:00
55.2%
395.2|396.6 1.4|50.0 70.0
287 บาท.
2563 00:00:00
61.5%
394.6|395.2 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2563 00:00:00
61.5%
394.4|394.6 0.2|50.0 10.0
50 บาท.
2563 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
393.8|394.4 0.6|50.0 30.0
129 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
393.8|393.8 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
393.8|393.8 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
41.5%
392.3|393.8 1.5|50.0 75.0
307 บาท.
2563 00:00:00
3.8%
389.7|392.3 2.6|50.0 130.0
525 บาท.
2563 00:00:00
0%
388.8|389.7 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2562 00:00:00
58.8%
386.3|388.8 2.5|50.0 125.0
505 บาท.
2562 00:00:00
32.2%
385.3|386.3 1.0|50.0 50.0
208 บาท.
2562 00:00:00
6.1%
383.8|385.3 1.5|50.0 75.0
307 บาท.
2562 00:00:00
0.1%
382.2|383.8 1.6|50.0 80.0
327 บาท.
2562 00:00:00
35.2%
381.0|382.0 2.0|50.0 80.0
327 บาท.
2562 00:00:00
21.6%
378.0|381.0 3.0|50.0 125.0
505 บาท.
2562 00:00:00
6.2%
375.0|378.0 3.0|50.0 160.0
644 บาท.
2562 00:00:00
26.1%
371.9|374.9 3.0|50.0 150.0
604 บาท.
2562 00:00:00
15.0%
370.0|372.0 2.0|50.0 110.0
446 บาท.
2562 00:00:00
6.9%
367.0|370.0 3.0|50.0 130.0
525 บาท.
2562 00:00:00
63.1%
364.0|367.0 3.0|50.0 140.0
564 บาท.
2562 00:00:00
55.3%
363.0|364.0 1.0|50.0 50.0
208 บาท.
2561 00:00:00
0%
361.0|363.0 2.0|50.0 115.0
465 บาท.
2561 00:00:00
66.7%
359.0|361.0 2.0|50.0 115.0
465 บาท.
2561 00:00:00
53.9%
352.0|359.0 7.0|50.0 350.0
1,396 บาท.
2561 00:00:00
36.9%
349.0|352.0 3.0|50.0 160.0
644 บาท.
2561 00:00:00
71.9%
343.0|349.0 5.0|50.0 255.0
1,020 บาท.
2561 00:00:00
38.3%
342.0|343.0 1.0|50.0 70.0
287 บาท.
2561 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
340.0|342.0 2.0|50.0 115.0
465 บาท.
2561 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
340.0|340.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
340.0|340.0 0.0|50.0 10.0
50 บาท.
2561 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
340.0|340.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
330.0|340.0 10.0|50.0 480.0
1,911 บาท.
2561 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
330.0|330.0 0.0|50.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00:00
90.4%
329.0|330.0 1.0|50.0 25.0
109 บาท.
2560 00:00:00
40.0%
324.0|329.0 6.0|50.0 285.0
1,138 บาท.
2560 00:00:00
68.8%
320.0|324.0 3.0|50.0 170.0
683 บาท.
2560 00:00:00
0.9%
309.0|320.0 11.0|50.0 550.0
2,188 บาท.
2560 00:00:00
29.6%
298.0|309.0 11.0|50.0 555.0
2,208 บาท.
2560 00:00:00
66.2%
290.0|298.0 8.0|50.0 390.0
1,554 บาท.
2560 00:00:00
15.9%
288.0|290.0 3.0|50.0 130.0
525 บาท.
2560 00:00:00
52.6%
285.0|288.0 3.0|50.0 155.0
624 บาท.
2560 00:00:00
31.1%
278.0|285.0 7.0|50.0 330.0
1,317 บาท.
2560 00:00:00
64.3%
269.0|278.0 10.0|50.0 480.0
1,911 บาท.
2560 00:00:00
18.9%
265.0|269.0 3.0|50.0 170.0
683 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 261.0|265.0 4.0|50.0 210.0
842 บาท.