งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

ศูนย์วิจัยหม่อนไหม

10 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

0 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
ก.พ 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มี.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ศูนย์วิจัยหม่อนไหม


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
318.0|318.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
318.0|318.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
318.0|318.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
318.0|318.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
318.0|318.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
ไม่มีข้อมูล
318.0|318.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2566 00:00
25.4%
117.0|318.0 201.0|1.0 201.0
1,021 บาท.
2566 00:00
4.4%
9847.0|10117.0 270.0|1.0 270.0
1,368 บาท.
2566 00:00
3.5%
9340.0|9598.0 258.0|1.0 258.0
1,308 บาท.
2566 00:00
5.2%
9598.0|9847.0 249.0|1.0 249.0
1,262 บาท.
2566 00:00
30.7%
9104.0|9340.0 236.0|1.0 236.0
1,197 บาท.
2566 00:00
52.3%
8941.0|9104.0 163.0|1.0 163.0
830 บาท.
2566 00:00
50.9%
8597.0|8941.0 344.0|1.0 344.0
1,740 บาท.
2566 00:00
22.9%
8429.0|8597.0 168.0|1.0 168.0
855 บาท.
2566 00:00
3.1%
8300.0|8429.0 129.0|1.0 129.0
659 บาท.
2566 00:00
16.5%
8175.0|8300.0 125.0|1.0 125.0
639 บาท.
2566 00:00
1.0%
8071.0|8175.0 104.0|1.0 104.0
533 บาท.
2565 00:00
20.5%
7968.0|8071.0 103.0|1.0 103.0
528 บาท.
2565 00:00
11.4%
7838.0|7968.0 130.0|1.0 130.0
664 บาท.
2565 00:00
26.0%
7723.0|7838.0 115.0|1.0 115.0
588 บาท.
2565 00:00
8.2%
7567.0|7723.0 156.0|1.0 156.0
795 บาท.
2565 00:00
5.5%
7424.0|7567.0 143.0|1.0 143.0
729 บาท.
2565 00:00
2.1%
7289.0|7424.0 135.0|1.0 135.0
689 บาท.
2565 00:00
10.8%
7151.0|7289.0 138.0|1.0 138.0
704 บาท.
2565 00:00
16.6%
6996.0|7151.0 155.0|1.0 155.0
790 บาท.
2565 00:00
33.5%
6867.0|6996.0 129.0|1.0 129.0
659 บาท.
2565 00:00
53.3%
6672.0|6867.0 195.0|1.0 195.0
991 บาท.
2565 00:00
42.1%
6582.0|6672.0 90.0|1.0 90.0
463 บาท.
2565 00:00
67.3%
6425.0|6582.0 157.0|1.0 157.0
800 บาท.
2564 00:00
68.3%
6375.0|6425.0 50.0|1.0 50.0
262 บาท.
2564 00:00
40.3%
6213.0|6375.0 162.0|1.0 162.0
825 บาท.
2564 00:00
21.6%
6117.0|6213.0 96.0|1.0 96.0
493 บาท.
2564 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
5994.0|6117.0 123.0|1.0 123.0
629 บาท.
2564 00:00
ไม่มีข้อมูล
6093.0|6093.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00
0.9%
5880.0|6093.0 213.0|1.0 213.0
1,081 บาท.
2564 00:00
3.1%
5665.0|5880.0 215.0|1.0 215.0
1,091 บาท.
2564 00:00
41.5%
5443.0|5665.0 222.0|1.0 222.0
1,127 บาท.
2564 00:00
16.8%
5314.0|5443.0 129.0|1.0 129.0
659 บาท.
2564 00:00
8.3%
5207.0|5314.0 107.0|1.0 107.0
548 บาท.
2564 00:00
15.3%
5109.0|5207.0 98.0|1.0 98.0
503 บาท.
2564 00:00
29.8%
4993.0|5109.0 116.0|1.0 116.0
593 บาท.
2563 00:00
53.6%
4827.0|4993.0 166.0|1.0 166.0
845 บาท.
2563 00:00
26.4%
4751.0|4827.0 76.0|1.0 76.0
392 บาท.
2563 00:00
0%
4647.0|4751.0 104.0|1.0 104.0
533 บาท.
2563 00:00
7.0%
4543.0|4647.0 104.0|1.0 104.0
533 บาท.
2563 00:00
50.9%
4431.0|4543.0 112.0|1.0 112.0
573 บาท.
2563 00:00
59.5%
4201.0|4431.0 230.0|1.0 230.0
1,167 บาท.
2563 00:00
3.1%
4109.0|4201.0 92.0|1.0 92.0
473 บาท.
2563 00:00
4.9%
4014.0|4109.0 95.0|1.0 95.0
488 บาท.
2563 00:00
10.8%
3914.0|4014.0 100.0|1.0 100.0
513 บาท.
2563 00:00
18.0%
3825.0|3914.0 89.0|1.0 89.0
458 บาท.
2563 00:00
73.6%
3716.0|3825.0 109.0|1.0 109.0
558 บาท.
2563 00:00
0%
3432.0|3716.0 419.0|1.0 419.0
2,117 บาท.
2562 00:00
75.1%
3013.0|3432.0 419.0|1.0 419.0
2,117 บาท.
2562 00:00
13.9%
2910.0|3013.0 103.0|1.0 103.0
528 บาท.
2562 00:00
27.4%
2790.0|2910.0 120.0|1.0 120.0
614 บาท.
2562 00:00
54.4%
2624.0|2790.0 166.0|1.0 166.0
845 บาท.
2562 00:00
22.9%
2258.0|2624.0 366.0|1.0 366.0
1,851 บาท.
2562 00:00
0.7%
1976.0|2258.0 282.0|1.0 282.0
1,428 บาท.
2562 00:00
1.7%
1692.0|1976.0 284.0|1.0 284.0
1,438 บาท.
2562 00:00
31.9%
1403.0|1692.0 289.0|1.0 289.0
1,464 บาท.
2562 00:00
17.2%
1207.0|1403.0 196.0|1.0 196.0
996 บาท.
2562 00:00
0.6%
1045.0|1207.0 162.0|1.0 162.0
825 บาท.
2562 00:00
12.2%
882.0|1045.0 163.0|1.0 163.0
830 บาท.
2562 00:00
30.2%
696.0|882.0 186.0|1.0 186.0
945 บาท.
2561 00:00
68.1%
429.0|696.0 267.0|1.0 267.0
1,353 บาท.
2561 00:00
36.4%
345.0|429.0 84.0|1.0 84.0
432 บาท.
2561 00:00
15.6%
212.0|345.0 133.0|1.0 133.0
679 บาท.
2561 00:00
10.5%
100.0|212.0 112.0|1.0 112.0
573 บาท.
2561 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
0.0|100.0 100.0|1.0 100.0
513 บาท.
2561 00:00
ไม่มีข้อมูล
552.0|552.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00
ไม่มีข้อมูล
552.0|552.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2561 00:00
96.3%
547.0|552.0 5.0|1.0 5.0
35 บาท.
2561 00:00
23.4%
361.0|547.0 186.0|1.0 186.0
945 บาท.
2561 00:00
20.9%
219.0|361.0 142.0|1.0 142.0
724 บาท.
2561 00:00
77.5%
39.0|219.0 180.0|1.0 180.0
915 บาท.
2561 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
0.0|39.0 39.0|1.0 39.0
206 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
0.0|0.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
4596.0|4596.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00
ไม่มีข้อมูล
4596.0|4596.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 4596.0|4596.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.