งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

ยูนิดอม 2

9,770 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,465 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
17,373 บาท.
4,385 หน่วย.
ก.พ 67
15,908 บาท.
4,015 หน่วย.
มี.ค 67
7,830 บาท.
1,975 หน่วย.
เม.ย 67
7,731 บาท.
1,950 หน่วย.
พ.ค 67
9,770 บาท.
2,465 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า ยูนิดอม 2


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
20.9%
9666.0|9715.3 49.3|50.0 2465.0
9,770 บาท.
2567 00:00
1.3%
9627.0|9666.0 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2567 00:00
50.8%
9587.5|9627.0 39.5|50.0 1975.0
7,830 บาท.
2567 00:00
8.4%
9507.2|9587.5 80.3|50.0 4015.0
15,908 บาท.
2567 00:00
2.8%
9419.5|9507.2 87.7|50.0 4385.0
17,373 บาท.
2566 00:00
9.3%
9334.3|9419.5 85.2|50.0 4260.0
16,878 บาท.
2566 00:00
28.3%
9240.4|9334.3 93.9|50.0 4695.0
18,600 บาท.
2566 00:00
19.1%
9173.1|9240.4 67.3|50.0 3365.0
13,334 บาท.
2566 00:00
15.6%
9019.7|9102.9 83.2|50.0 4160.0
16,482 บาท.
2566 00:00
18.8%
9102.9|9173.1 70.2|50.0 3510.0
13,908 บาท.
2566 00:00
28.2%
8962.7|9019.7 57.0|50.0 2850.0
11,295 บาท.
2566 00:00
29.5%
8921.8|8962.7 40.9|50.0 2045.0
8,107 บาท.
2566 00:00
53.6%
8863.8|8921.8 58.0|50.0 2900.0
11,493 บาท.
2566 00:00
23.1%
8836.9|8863.8 26.9|50.0 1345.0
5,336 บาท.
2566 00:00
31.9%
8801.9|8836.9 35.0|50.0 1750.0
6,939 บาท.
2566 00:00
32.8%
8750.5|8801.9 51.4|50.0 2570.0
10,186 บาท.
2566 00:00
29.4%
8716.0|8750.5 34.5|50.0 1725.0
6,840 บาท.
2565 00:00
0%
8667.1|8716.0 48.9|50.0 2445.0
9,691 บาท.
2565 00:00
1.2%
8667.1|8716.0 48.9|50.0 2445.0
9,691 บาท.
2565 00:00
12.8%
8618.8|8667.1 48.3|50.0 2415.0
9,572 บาท.
2565 00:00
34.8%
8576.7|8618.8 42.1|50.0 2105.0
8,345 บาท.
2565 00:00
3.1%
8512.1|8576.7 64.6|50.0 3230.0
12,799 บาท.
2565 00:00
10.1%
8449.5|8512.1 62.6|50.0 3130.0
12,403 บาท.
2565 00:00
4.4%
8393.2|8449.5 56.3|50.0 2815.0
11,156 บาท.
2565 00:00
29.5%
8334.3|8393.2 58.9|50.0 2945.0
11,671 บาท.
2565 00:00
40.0%
8292.8|8334.3 41.5|50.0 2075.0
8,226 บาท.
2565 00:00
29.4%
8267.9|8292.8 24.9|50.0 1245.0
4,940 บาท.
2565 00:00
20.7%
8232.6|8267.9 35.3|50.0 1765.0
6,999 บาท.
2565 00:00
12.3%
8188.1|8232.6 44.5|50.0 2225.0
8,820 บาท.
2565 00:00
15.0%
8149.1|8188.1 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2564 00:00
14.0%
8103.2|8149.1 45.9|50.0 2295.0
9,097 บาท.
2564 00:00
26.9%
8049.8|8103.2 53.4|50.0 2670.0
10,582 บาท.
2564 00:00
28.0%
8010.8|8049.8 39.0|50.0 1950.0
7,731 บาท.
2564 00:00
19.0%
7956.6|8010.8 54.2|50.0 2710.0
10,740 บาท.
2564 00:00
9.6%
7912.7|7956.6 43.9|50.0 2195.0
8,701 บาท.
2564 00:00
6.1%
7873.0|7912.7 39.7|50.0 1985.0
7,870 บาท.
2564 00:00
14.0%
7830.7|7873.0 42.3|50.0 2115.0
8,384 บาท.
2564 00:00
12.2%
7781.5|7830.7 49.2|50.0 2460.0
9,751 บาท.
2564 00:00
25.6%
7738.3|7781.5 43.2|50.0 2160.0
8,563 บาท.
2564 00:00
4.0%
7680.2|7738.3 58.1|50.0 2905.0
11,512 บาท.
2564 00:00
9.2%
7619.7|7680.2 60.5|50.0 3025.0
11,988 บาท.
2564 00:00
13.3%
7564.8|7619.7 54.9|50.0 2745.0
10,879 บาท.
2563 00:00
11.7%
7501.5|7564.8 63.3|50.0 3165.0
12,542 บาท.
2563 00:00
15.0%
7445.6|7501.5 55.9|50.0 2795.0
11,077 บาท.
2563 00:00
8.0%
7379.8|7445.6 65.8|50.0 3290.0
13,037 บาท.
2563 00:00
8.9%
7319.3|7379.8 60.5|50.0 3025.0
11,988 บาท.
2563 00:00
4.8%
7252.9|7319.3 66.4|50.0 3320.0
13,156 บาท.
2563 00:00
17.0%
7189.7|7252.9 63.2|50.0 3160.0
12,522 บาท.
2563 00:00
24.8%
7113.5|7189.7 76.2|50.0 3810.0
15,096 บาท.
2563 00:00
30.7%
7012.2|7113.5 101.3|50.0 5065.0
20,065 บาท.
2563 00:00
9.0%
6865.9|7012.2 146.3|50.0 7315.0
28,974 บาท.
2563 00:00
13.7%
6705.1|6865.9 160.8|50.0 8040.0
31,845 บาท.
2563 00:00
11.2%
6566.3|6705.1 138.8|50.0 6940.0
27,489 บาท.
2563 00:00
0%
6393.1|6566.3 156.3|50.0 7815.0
30,954 บาท.
2562 00:00
2.3%
6236.8|6393.1 156.3|50.0 7815.0
30,954 บาท.
2562 00:00
13.7%
6076.8|6236.8 160.0|50.0 8000.0
31,686 บาท.
2562 00:00
21.5%
5938.8|6076.8 138.0|50.0 6900.0
27,331 บาท.
2562 00:00
6.2%
5763.0|5938.8 175.8|50.0 8790.0
34,814 บาท.
2562 00:00
45.5%
5598.0|5763.0 165.0|50.0 8245.0
32,656 บาท.
2562 00:00
43.2%
5508.0|5598.0 90.0|50.0 4490.0
17,788 บาท.
2562 00:00
23.9%
5457.0|5508.0 51.0|50.0 2550.0
10,107 บาท.
2562 00:00
35.9%
5390.3|5457.3 67.0|50.0 3350.0
13,274 บาท.
2562 00:00
22.0%
5286.0|5390.0 105.0|50.0 5230.0
20,718 บาท.
2562 00:00
23.4%
5204.0|5286.0 82.0|50.0 4080.0
16,165 บาท.
2562 00:00
5.0%
5142.0|5204.0 63.0|50.0 3125.0
12,384 บาท.
2562 00:00
33.3%
5082.0|5142.0 59.0|50.0 2970.0
11,770 บาท.
2561 00:00
21.6%
4993.0|5082.0 89.0|50.0 4455.0
17,650 บาท.
2561 00:00
37.8%
4880.0|4993.0 114.0|50.0 5680.0
22,500 บาท.
2561 00:00
26.8%
4697.0|4880.0 183.0|50.0 9140.0
36,200 บาท.
2561 00:00
19.4%
4563.0|4697.0 134.0|50.0 6690.0
26,499 บาท.
2561 00:00
22.2%
4455.0|4563.0 108.0|50.0 5390.0
21,352 บาท.
2561 00:00
37.5%
4371.0|4455.0 84.0|50.0 4195.0
16,620 บาท.
2561 00:00
48.8%
4319.0|4371.0 52.0|50.0 2620.0
10,384 บาท.
2561 00:00
5.5%
4216.0|4319.0 102.0|50.0 5120.0
20,283 บาท.
2561 00:00
16.5%
4120.0|4216.0 97.0|50.0 4840.0
19,174 บาท.
2561 00:00
7.9%
4004.0|4120.0 116.0|50.0 5795.0
22,956 บาท.
2561 00:00
33.3%
3878.0|4004.0 126.0|50.0 6295.0
24,935 บาท.
2561 00:00
35.0%
3794.0|3878.0 84.0|50.0 4200.0
16,640 บาท.
2560 00:00
64.6%
3739.0|3794.0 55.0|50.0 2730.0
10,820 บาท.
2560 00:00
1.0%
3585.0|3739.0 154.0|50.0 7715.0
30,558 บาท.
2560 00:00
7.3%
3432.0|3585.0 153.0|50.0 7635.0
30,241 บาท.
2560 00:00
53.5%
3268.0|3432.0 165.0|50.0 8235.0
32,617 บาท.
2560 00:00
38.9%
3191.0|3268.0 77.0|50.0 3825.0
15,155 บาท.
2560 00:00
23.7%
3066.0|3191.0 125.0|50.0 6265.0
24,816 บาท.
2560 00:00
27.5%
2970.0|3066.0 96.0|50.0 4780.0
18,937 บาท.
2560 00:00
5.6%
2838.0|2970.0 132.0|50.0 6590.0
26,103 บาท.
2560 00:00
11.0%
2699.0|2838.0 140.0|50.0 6980.0
27,648 บาท.
2560 00:00
16.3%
2542.0|2699.0 157.0|50.0 7840.0
31,053 บาท.
2560 00:00
6.8%
2411.0|2542.0 131.0|50.0 6565.0
26,004 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 2288.0|2411.0 122.0|50.0 6115.0
24,223 บาท.