งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต

166 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

40 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
267 บาท.
65 หน่วย.
ก.พ 67
271 บาท.
66 หน่วย.
มี.ค 67
105 บาท.
24 หน่วย.
เม.ย 67
10 บาท.
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
166 บาท.
40 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารพิพิธภัณฑ์ชีวิต


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
5514.0|5553.5 39.5|1.0 39.5
166 บาท.
2567 00:00
ไม่มีข้อมูล
5514.0|5514.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2567 00:00
61.3%
5490.0|5514.0 24.0|1.0 24.0
105 บาท.
2567 00:00
1.4%
5424.0|5490.0 66.0|1.0 66.0
271 บาท.
2567 00:00
38.5%
5359.0|5424.0 65.0|1.0 65.0
267 บาท.
2566 00:00
16.8%
5320.0|5359.0 39.0|1.0 39.0
164 บาท.
2566 00:00
16.8%
5288.0|5320.0 32.0|1.0 32.0
137 บาท.
2566 00:00
25.2%
5249.0|5288.0 39.0|1.0 39.0
164 บาท.
2566 00:00
79.3%
5187.0|5240.0 53.0|1.0 53.0
220 บาท.
2566 00:00
84.7%
5240.0|5249.0 9.0|1.0 9.0
46 บาท.
2566 00:00
84.3%
5114.0|5187.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2566 00:00
75.5%
5104.7|5114.0 9.3|1.0 9.3
47 บาท.
2566 00:00
29.6%
5059.0|5104.7 45.7|1.0 45.7
191 บาท.
2566 00:00
21.7%
4993.0|5059.0 66.0|1.0 66.0
271 บาท.
2566 00:00
36.6%
4908.0|4993.0 85.0|1.0 85.0
347 บาท.
2566 00:00
50.4%
4855.0|4908.0 53.0|1.0 53.0
220 บาท.
2566 00:00
74.4%
4830.0|4855.0 25.0|1.0 25.0
109 บาท.
2565 00:00
0.9%
4725.0|4830.0 105.0|1.0 105.0
426 บาท.
2565 00:00
33.4%
4621.0|4725.0 104.0|1.0 104.0
422 บาท.
2565 00:00
19.3%
4463.6|4621.0 157.4|1.0 157.4
633 บาท.
2565 00:00
28.3%
4268.0|4463.6 195.6|1.0 195.6
785 บาท.
2565 00:00
63.3%
3994.0|4268.0 274.0|1.0 274.0
1,095 บาท.
2565 00:00
48.6%
3895.0|3994.0 99.0|1.0 99.0
402 บาท.
2565 00:00
16.2%
3700.0|3895.0 195.0|1.0 195.0
782 บาท.
2565 00:00
24.8%
3537.0|3700.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2565 00:00
39.7%
3415.0|3537.0 122.0|1.0 122.0
493 บาท.
2565 00:00
42.1%
3211.0|3415.0 204.0|1.0 204.0
818 บาท.
2565 00:00
25.1%
3094.0|3211.0 117.0|1.0 117.0
473 บาท.
2565 00:00
10.0%
3007.0|3094.0 87.0|1.0 87.0
355 บาท.
2564 00:00
47.4%
2910.0|3007.0 97.0|1.0 97.0
394 บาท.
2564 00:00
3.3%
2723.3|2910.0 186.7|1.0 186.7
749 บาท.
2564 00:00
23.8%
2530.2|2723.3 193.1|1.0 193.1
775 บาท.
2564 00:00
35.5%
2276.0|2530.2 254.2|1.0 254.2
1,017 บาท.
2564 00:00
19.1%
2113.0|2276.0 163.0|1.0 163.0
655 บาท.
2564 00:00
3.3%
1911.0|2113.0 202.0|1.0 202.0
810 บาท.
2564 00:00
11.0%
1702.0|1911.0 209.0|1.0 209.0
838 บาท.
2564 00:00
48.5%
1467.0|1702.0 235.0|1.0 235.0
941 บาท.
2564 00:00
10.4%
1347.1|1467.0 119.9|1.0 119.9
485 บาท.
2564 00:00
15.9%
1213.0|1347.1 134.1|1.0 134.1
541 บาท.
2564 00:00
32.0%
1053.0|1213.0 160.0|1.0 160.0
644 บาท.
2564 00:00
24.6%
945.0|1053.0 108.0|1.0 108.0
438 บาท.
2563 00:00
10.4%
801.0|945.0 144.0|1.0 144.0
580 บาท.
2563 00:00
30.9%
640.0|801.0 161.0|1.0 161.0
648 บาท.
2563 00:00
9.8%
405.8|640.0 234.2|1.0 234.2
937 บาท.
2563 00:00
32.7%
146.0|405.8 259.8|1.0 259.8
1,039 บาท.
2563 00:00
96.8%
9971.9|10146.0 174.1|1.0 174.1
699 บาท.
2563 00:00
93.3%
4411.1|9971.9 5560.8|1.0 5560.8
22,028 บาท.
2563 00:00
37.4%
43739.0|44111.0 372.0|1.0 372.0
1,483 บาท.
2563 00:00
69.9%
43507.0|43739.0 232.0|1.0 232.0
929 บาท.
2563 00:00
56.9%
43439.0|43507.0 68.0|1.0 68.0
279 บาท.
2563 00:00
12.2%
43278.0|43439.0 161.0|1.0 161.0
648 บาท.
2563 00:00
48.8%
43137.0|43278.0 141.0|1.0 141.0
568 บาท.
2563 00:00
0%
43009.0|43137.0 71.0|1.0 71.0
291 บาท.
2562 00:00
71.8%
42938.0|43009.0 71.0|1.0 71.0
291 บาท.
2562 00:00
46.0%
42680.0|42938.0 258.0|1.0 258.0
1,032 บาท.
2562 00:00
14.9%
42200.0|42680.0 480.0|1.0 480.0
1,911 บาท.
2562 00:00
0.2%
41792.0|42200.0 408.0|1.0 408.0
1,626 บาท.
2562 00:00
18.2%
41385.0|41792.0 407.0|1.0 407.0
1,622 บาท.
2562 00:00
10.2%
40887.0|41385.0 498.0|1.0 498.0
1,982 บาท.
2562 00:00
12.2%
40332.0|40887.0 555.0|1.0 555.0
2,208 บาท.
2562 00:00
9.8%
39845.0|40332.0 487.0|1.0 487.0
1,938 บาท.
2562 00:00
32.6%
39305.0|39845.0 540.0|1.0 540.0
2,148 บาท.
2562 00:00
21.6%
38942.0|39305.0 363.0|1.0 363.0
1,447 บาท.
2562 00:00
9.7%
38658.0|38942.0 284.0|1.0 284.0
1,135 บาท.
2562 00:00
28.6%
38343.0|38658.0 315.0|1.0 315.0
1,257 บาท.
2561 00:00
44.5%
37901.0|38343.0 442.0|1.0 442.0
1,760 บาท.
2561 00:00
37.2%
37657.0|37901.0 244.0|1.0 244.0
976 บาท.
2561 00:00
1.5%
37267.0|37657.0 390.0|1.0 390.0
1,554 บาท.
2561 00:00
24.8%
36871.0|37267.0 396.0|1.0 396.0
1,578 บาท.
2561 00:00
17.8%
36574.0|36871.0 297.0|1.0 297.0
1,186 บาท.
2561 00:00
26.5%
36212.0|36574.0 362.0|1.0 362.0
1,443 บาท.
2561 00:00
58.7%
35719.0|36212.0 493.0|1.0 493.0
1,962 บาท.
2561 00:00
47.0%
34522.0|35719.0 1197.0|1.0 1197.0
4,750 บาท.
2561 00:00
48.1%
33889.0|34522.0 633.0|1.0 633.0
2,516 บาท.
2561 00:00
8.4%
32667.0|33889.0 1222.0|1.0 1222.0
4,849 บาท.
2561 00:00
32.3%
31548.0|32667.0 1119.0|1.0 1119.0
4,441 บาท.
2561 00:00
3.1%
30791.0|31548.0 757.0|1.0 757.0
3,007 บาท.
2560 00:00
31.4%
30010.0|30791.0 781.0|1.0 781.0
3,102 บาท.
2560 00:00
24.3%
28870.0|30010.0 1140.0|1.0 1140.0
4,524 บาท.
2560 00:00
6.2%
28008.0|28870.0 862.0|1.0 862.0
3,423 บาท.
2560 00:00
10.1%
27089.0|28008.0 919.0|1.0 919.0
3,649 บาท.
2560 00:00
7.3%
26066.0|27089.0 1023.0|1.0 1023.0
4,061 บาท.
2560 00:00
9.5%
25118.0|26066.0 948.0|1.0 948.0
3,764 บาท.
2560 00:00
16.5%
24070.0|25118.0 1048.0|1.0 1048.0
4,160 บาท.
2560 00:00
23.1%
22814.0|24070.0 1256.0|1.0 1256.0
4,983 บาท.
2560 00:00
19.3%
21849.0|22814.0 965.0|1.0 965.0
3,831 บาท.
2560 00:00
19.5%
20652.0|21849.0 1197.0|1.0 1197.0
4,750 บาท.
2560 00:00
8.8%
19689.0|20652.0 963.0|1.0 963.0
3,823 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 18633.0|19689.0 1056.0|1.0 1056.0
4,191 บาท.