งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

CRU Centranprak

14,284 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

3,605 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
3,316 บาท.
835 หน่วย.
ก.พ 66
5,276 บาท.
1,330 หน่วย.
มี.ค 66
4,207 บาท.
1,060 หน่วย.
เม.ย 66
3,277 บาท.
825 หน่วย.
พ.ค 66
9,711 บาท.
2,450 หน่วย.
มิ.ย 66
8,978 บาท.
2,265 หน่วย.
ก.ค 66
13,413 บาท.
3,385 หน่วย.
ส.ค 66
12,166 บาท.
3,070 หน่วย.
ก.ย 66
14,284 บาท.
3,605 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า CRU Centranprak


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
14.8%
712.3|784.4 72.1|50.0 3605.0
14,284 บาท.
2566 00:00:00
9.3%
784.4|845.8 61.4|50.0 3070.0
12,166 บาท.
2566 00:00:00
33.1%
644.6|712.3 67.7|50.0 3385.0
13,413 บาท.
2566 00:00:00
7.5%
599.3|644.6 45.3|50.0 2265.0
8,978 บาท.
2566 00:00:00
66.3%
550.3|599.3 49.0|50.0 2450.0
9,711 บาท.
2566 00:00:00
22.1%
533.8|550.3 16.5|50.0 825.0
3,277 บาท.
2566 00:00:00
20.3%
512.6|533.8 21.2|50.0 1060.0
4,207 บาท.
2566 00:00:00
37.1%
486.0|512.6 26.6|50.0 1330.0
5,276 บาท.
2566 00:00:00
44.1%
469.3|486.0 16.7|50.0 835.0
3,316 บาท.
2565 00:00:00
0%
439.4|469.3 29.9|50.0 1495.0
5,930 บาท.
2565 00:00:00
21.3%
439.4|469.3 29.9|50.0 1495.0
5,930 บาท.
2565 00:00:00
44.7%
401.4|439.4 38.0|50.0 1900.0
7,533 บาท.
2565 00:00:00
59.9%
380.4|401.4 21.0|50.0 1050.0
4,168 บาท.
2565 00:00:00
23.8%
327.9|380.4 52.5|50.0 2625.0
10,404 บาท.
2565 00:00:00
0.5%
287.9|327.9 40.0|50.0 2000.0
7,929 บาท.
2565 00:00:00
11.6%
247.7|287.9 40.2|50.0 2010.0
7,969 บาท.
2565 00:00:00
44.1%
202.2|247.7 45.5|50.0 2275.0
9,018 บาท.
2565 00:00:00
30.3%
176.8|202.2 25.4|50.0 1270.0
5,039 บาท.
2565 00:00:00
28.0%
159.1|176.8 17.7|50.0 885.0
3,514 บาท.
2565 00:00:00
36.5%
134.5|159.1 24.6|50.0 1230.0
4,880 บาท.
2565 00:00:00
31.3%
118.9|134.5 15.6|50.0 780.0
3,098 บาท.
2565 00:00:00
10.0%
108.2|118.9 10.7|50.0 535.0
2,128 บาท.
2564 00:00:00
41.8%
96.3|108.2 11.9|50.0 595.0
2,366 บาท.
2564 00:00:00
8.3%
75.8|96.3 20.5|50.0 1025.0
4,069 บาท.
2564 00:00:00
28.6%
57.0|75.8 18.8|50.0 940.0
3,732 บาท.
2564 00:00:00
16.2%
43.6|57.0 13.4|50.0 670.0
2,663 บาท.
2564 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
23.6|43.6 20.0|40.0 800.0
3,178 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
71230.0|71230.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
71230.0|71230.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
71230.0|71230.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
71230.0|71230.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
71230.0|71230.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2564 00:00:00
91.7%
71229.0|71230.0 1.0|1.0 1.0
14 บาท.
2564 00:00:00
69.5%
71189.0|71229.0 40.0|1.0 40.0
168 บาท.
2563 00:00:00
65.4%
71052.0|71189.0 137.0|1.0 137.0
553 บาท.
2563 00:00:00
30.2%
70651.0|71052.0 401.0|1.0 401.0
1,598 บาท.
2563 00:00:00
88.3%
70075.0|70651.0 576.0|1.0 576.0
2,291 บาท.
2563 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
70010.0|70075.0 65.0|1.0 65.0
267 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
70010.0|70010.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2563 00:00:00
0%
70010.0|70010.0 21.0|1.0 21.0
93 บาท.
2562 00:00:00
96.1%
69989.0|70010.0 21.0|1.0 21.0
93 บาท.
2562 00:00:00
41.9%
69392.0|69989.0 597.0|1.0 597.0
2,374 บาท.
2562 00:00:00
54.7%
68363.0|69392.0 1029.0|1.0 1029.0
4,084 บาท.
2562 00:00:00
32.6%
66090.0|68363.0 2273.0|1.0 2273.0
9,010 บาท.
2562 00:00:00
21.2%
64558.0|66090.0 1532.0|1.0 1532.0
6,076 บาท.
2562 00:00:00
9.6%
62613.0|64558.0 1945.0|1.0 1945.0
7,711 บาท.
2562 00:00:00
33.6%
60856.0|62613.0 1757.0|1.0 1757.0
6,967 บาท.
2562 00:00:00
35.1%
59690.0|60856.0 1166.0|1.0 1166.0
4,627 บาท.
2562 00:00:00
35.7%
57892.0|59690.0 1798.0|1.0 1798.0
7,129 บาท.
2562 00:00:00
35.6%
56737.0|57892.0 1155.0|1.0 1155.0
4,583 บาท.
2562 00:00:00
54.2%
55994.0|56737.0 743.0|1.0 743.0
2,952 บาท.
2562 00:00:00
47.0%
55655.0|55994.0 339.0|1.0 339.0
1,352 บาท.
2561 00:00:00
23.6%
55013.0|55655.0 642.0|1.0 642.0
2,552 บาท.
2561 00:00:00
57.3%
54172.0|55013.0 841.0|1.0 841.0
3,340 บาท.
2561 00:00:00
3.1%
52199.0|54172.0 1973.0|1.0 1973.0
7,822 บาท.
2561 00:00:00
29.2%
50288.0|52199.0 1911.0|1.0 1911.0
7,577 บาท.
2561 00:00:00
36.1%
48935.0|50288.0 1353.0|1.0 1353.0
5,367 บาท.
2561 00:00:00
17.1%
46815.0|48935.0 2120.0|1.0 2120.0
8,404 บาท.
2561 00:00:00
23.4%
45058.0|46815.0 1757.0|1.0 1757.0
6,967 บาท.
2561 00:00:00
55.2%
42763.0|45058.0 2295.0|1.0 2295.0
9,097 บาท.
2561 00:00:00
5.0%
41735.0|42763.0 1028.0|1.0 1028.0
4,080 บาท.
2561 00:00:00
36.8%
40759.0|41735.0 976.0|1.0 976.0
3,875 บาท.
2561 00:00:00
71.7%
39214.0|40759.0 1545.0|1.0 1545.0
6,127 บาท.
2561 00:00:00
22.4%
38779.0|39214.0 435.0|1.0 435.0
1,732 บาท.
2560 00:00:00
56.1%
38218.0|38779.0 561.0|1.0 561.0
2,231 บาท.
2560 00:00:00
24.7%
36937.0|38218.0 1281.0|1.0 1281.0
5,082 บาท.
2560 00:00:00
9.9%
35236.0|36937.0 1701.0|1.0 1701.0
6,745 บาท.
2560 00:00:00
22.5%
33347.0|35236.0 1889.0|1.0 1889.0
7,490 บาท.
2560 00:00:00
18.0%
31884.0|33347.0 1463.0|1.0 1463.0
5,803 บาท.
2560 00:00:00
3.0%
30100.0|31884.0 1784.0|1.0 1784.0
7,074 บาท.
2560 00:00:00
7.1%
28369.0|30100.0 1731.0|1.0 1731.0
6,864 บาท.
2560 00:00:00
47.8%
26505.0|28369.0 1864.0|1.0 1864.0
7,391 บาท.
2560 00:00:00
72.7%
25533.0|26505.0 972.0|1.0 972.0
3,859 บาท.
2560 00:00:00
เดือนก่อนไม่มีข้อมูล
25269.0|25533.0 264.0|1.0 264.0
1,055 บาท.
2560 00:00:00
ไม่มีข้อมูล
25269.0|25269.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 25269.0|25269.0 0.0|1.0 0.0
10 บาท.