งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารคอมฯเทคโนโลยีฯ

22,896 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

5,780 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
13,037 บาท.
3,290 หน่วย.
ก.พ 67
14,502 บาท.
3,660 หน่วย.
มี.ค 67
15,254 บาท.
3,850 หน่วย.
เม.ย 67
13,195 บาท.
3,330 หน่วย.
พ.ค 67
22,896 บาท.
5,780 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารคอมฯเทคโนโลยีฯ


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
42.4%
9960.5|10018.3 57.8|100.0 5780.0
22,896 บาท.
2567 00:00
13.5%
9927.2|9960.5 33.3|100.0 3330.0
13,195 บาท.
2567 00:00
4.9%
9888.7|9927.2 38.5|100.0 3850.0
15,254 บาท.
2567 00:00
10.1%
9852.1|9888.7 36.6|100.0 3660.0
14,502 บาท.
2567 00:00
1.5%
9819.2|9852.1 32.9|100.0 3290.0
13,037 บาท.
2566 00:00
28.0%
9785.8|9819.2 33.4|100.0 3340.0
13,235 บาท.
2566 00:00
26.9%
9739.4|9785.8 46.4|100.0 4640.0
18,382 บาท.
2566 00:00
39.7%
9705.5|9739.4 33.9|100.0 3390.0
13,433 บาท.
2566 00:00
21.9%
9605.4|9661.6 56.2|100.0 5620.0
22,263 บาท.
2566 00:00
24.7%
9661.6|9705.5 43.9|100.0 4390.0
17,392 บาท.
2566 00:00
24.0%
9547.1|9605.4 58.3|100.0 5830.0
23,094 บาท.
2566 00:00
22.8%
9502.8|9547.1 44.3|100.0 4430.0
17,551 บาท.
2566 00:00
55.9%
9445.4|9502.8 57.4|100.0 5740.0
22,738 บาท.
2566 00:00
9.0%
9420.1|9445.4 25.3|100.0 2530.0
10,028 บาท.
2566 00:00
21.6%
9392.3|9420.1 27.8|100.0 2780.0
11,018 บาท.
2566 00:00
30.2%
9370.5|9392.3 21.8|100.0 2180.0
8,642 บาท.
2566 00:00
39.4%
9355.3|9370.5 15.2|100.0 1520.0
6,029 บาท.
2565 00:00
0%
9330.2|9355.3 25.1|100.0 2510.0
9,948 บาท.
2565 00:00
23.5%
9330.2|9355.3 25.1|100.0 2510.0
9,948 บาท.
2565 00:00
23.2%
9297.4|9330.2 32.8|100.0 3280.0
12,997 บาท.
2565 00:00
44.5%
9272.2|9297.4 25.2|100.0 2520.0
9,988 บาท.
2565 00:00
0%
9226.8|9272.2 45.4|100.0 4540.0
17,986 บาท.
2565 00:00
20.5%
9181.4|9226.8 45.4|100.0 4540.0
17,986 บาท.
2565 00:00
16.3%
9124.3|9181.4 57.1|100.0 5710.0
22,619 บาท.
2565 00:00
42.7%
9076.5|9124.3 47.8|100.0 4780.0
18,937 บาท.
2565 00:00
41.2%
9049.1|9076.5 27.4|100.0 2740.0
10,859 บาท.
2565 00:00
30.3%
9033.0|9049.1 16.1|100.0 1610.0
6,385 บาท.
2565 00:00
31.6%
9009.9|9033.0 23.1|100.0 2310.0
9,157 บาท.
2565 00:00
31.6%
8994.1|9009.9 15.8|100.0 1580.0
6,266 บาท.
2565 00:00
21.7%
8983.3|8994.1 10.8|100.0 1080.0
4,286 บาท.
2564 00:00
35.2%
8969.5|8983.3 13.8|100.0 1380.0
5,474 บาท.
2564 00:00
17.8%
8948.2|8969.5 21.3|100.0 2130.0
8,444 บาท.
2564 00:00
26.7%
8930.7|8948.2 17.5|100.0 1750.0
6,939 บาท.
2564 00:00
11.1%
8906.8|8930.7 23.9|100.0 2390.0
9,473 บาท.
2564 00:00
37.1%
8879.9|8906.8 26.9|100.0 2690.0
10,661 บาท.
2564 00:00
3.4%
8863.0|8879.9 16.9|100.0 1690.0
6,702 บาท.
2564 00:00
20.1%
8845.5|8863.0 17.5|100.0 1750.0
6,939 บาท.
2564 00:00
11.9%
8823.6|8845.5 21.9|100.0 2190.0
8,681 บาท.
2564 00:00
40.8%
8804.3|8823.6 19.3|100.0 1930.0
7,652 บาท.
2564 00:00
24.8%
8771.7|8804.3 32.6|100.0 3260.0
12,918 บาท.
2564 00:00
49.3%
8747.2|8771.7 24.5|100.0 2450.0
9,711 บาท.
2564 00:00
45.3%
8734.8|8747.2 12.4|100.0 1240.0
4,920 บาท.
2563 00:00
23.5%
8712.1|8734.8 22.7|100.0 2270.0
8,998 บาท.
2563 00:00
19.9%
8682.4|8712.1 29.7|100.0 2970.0
11,770 บาท.
2563 00:00
8.4%
8645.3|8682.4 37.1|100.0 3710.0
14,700 บาท.
2563 00:00
10.4%
8604.8|8645.3 40.5|100.0 4050.0
16,046 บาท.
2563 00:00
18.0%
8568.5|8604.8 36.3|100.0 3630.0
14,383 บาท.
2563 00:00
45.6%
8524.2|8568.5 44.3|100.0 4430.0
17,551 บาท.
2563 00:00
33.6%
8500.1|8524.2 24.1|100.0 2410.0
9,553 บาท.
2563 00:00
25.0%
8484.1|8500.1 16.0|100.0 1600.0
6,345 บาท.
2563 00:00
29.4%
8472.1|8484.1 12.0|100.0 1200.0
4,761 บาท.
2563 00:00
21.6%
8455.1|8472.1 17.0|100.0 1700.0
6,741 บาท.
2563 00:00
5.5%
8433.4|8455.1 21.7|100.0 2170.0
8,602 บาท.
2563 00:00
0%
8406.8|8433.4 20.5|100.0 2050.0
8,127 บาท.
2562 00:00
53.7%
8386.3|8406.8 20.5|100.0 2050.0
8,127 บาท.
2562 00:00
32.5%
8342.0|8386.3 44.3|100.0 4430.0
17,551 บาท.
2562 00:00
50.9%
8312.1|8342.0 29.9|100.0 2990.0
11,849 บาท.
2562 00:00
17.9%
8251.2|8312.1 60.9|100.0 6090.0
24,124 บาท.
2562 00:00
11.2%
8201.0|8251.0 50.0|100.0 5000.0
19,808 บาท.
2562 00:00
5.9%
8145.0|8201.0 56.0|100.0 5630.0
22,302 บาท.
2562 00:00
31.1%
8085.0|8145.0 60.0|100.0 5980.0
23,688 บาท.
2562 00:00
24.8%
8043.9|8085.1 41.2|100.0 4120.0
16,323 บาท.
2562 00:00
36.7%
7989.0|8044.0 55.0|100.0 5480.0
21,708 บาท.
2562 00:00
17.6%
7954.0|7989.0 35.0|100.0 3470.0
13,750 บาท.
2562 00:00
11.9%
7926.0|7954.0 29.0|100.0 2860.0
11,334 บาท.
2562 00:00
0%
7901.0|7926.0 25.0|100.0 2520.0
9,988 บาท.
2561 00:00
5.6%
7875.0|7901.0 25.0|100.0 2520.0
9,988 บาท.
2561 00:00
46.7%
7849.0|7875.0 27.0|100.0 2670.0
10,582 บาท.
2561 00:00
3.1%
7799.0|7849.0 50.0|100.0 5010.0
19,847 บาท.
2561 00:00
30.5%
7747.0|7799.0 52.0|100.0 5170.0
20,481 บาท.
2561 00:00
23.4%
7711.0|7747.0 36.0|100.0 3590.0
14,225 บาท.
2561 00:00
24.0%
7684.0|7711.0 28.0|100.0 2750.0
10,899 บาท.
2561 00:00
49.1%
7663.0|7684.0 21.0|100.0 2090.0
8,285 บาท.
2561 00:00
35.0%
7622.0|7663.0 41.0|100.0 4110.0
16,284 บาท.
2561 00:00
31.5%
7595.0|7622.0 27.0|100.0 2670.0
10,582 บาท.
2561 00:00
22.8%
7556.0|7595.0 39.0|100.0 3900.0
15,452 บาท.
2561 00:00
33.2%
7526.0|7556.0 30.0|100.0 3010.0
11,928 บาท.
2561 00:00
18.4%
7506.0|7526.0 20.0|100.0 2010.0
7,969 บาท.
2560 00:00
62.2%
7489.0|7506.0 16.0|100.0 1640.0
6,504 บาท.
2560 00:00
16.0%
7446.0|7489.0 43.0|100.0 4340.0
17,194 บาท.
2560 00:00
24.4%
7394.0|7446.0 52.0|100.0 5170.0
20,481 บาท.
2560 00:00
24.4%
7326.0|7394.0 68.0|100.0 6840.0
27,093 บาท.
2560 00:00
31.3%
7274.0|7326.0 52.0|100.0 5170.0
20,481 บาท.
2560 00:00
29.0%
7239.0|7274.0 36.0|100.0 3550.0
14,066 บาท.
2560 00:00
24.0%
7189.0|7239.0 50.0|100.0 5000.0
19,808 บาท.
2560 00:00
4.2%
7151.0|7189.0 38.0|100.0 3800.0
15,056 บาท.
2560 00:00
31.6%
7114.0|7151.0 36.0|100.0 3640.0
14,423 บาท.
2560 00:00
36.6%
7061.0|7114.0 53.0|100.0 5320.0
21,075 บาท.
2560 00:00
21.1%
7027.0|7061.0 34.0|100.0 3370.0
13,354 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 7001.0|7027.0 27.0|100.0 2660.0
10,542 บาท.