งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

สนามฟุตบอล (CT)

4,623 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,165 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
7,078 บาท.
1,785 หน่วย.
ก.พ 67
7,454 บาท.
1,880 หน่วย.
มี.ค 67
4,286 บาท.
1,080 หน่วย.
เม.ย 67
3,593 บาท.
905 หน่วย.
พ.ค 67
4,623 บาท.
1,165 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า สนามฟุตบอล (CT)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
22.3%
3071.8|3095.1 23.3|50.0 1165.0
4,623 บาท.
2567 00:00
16.2%
3053.7|3071.8 18.1|50.0 905.0
3,593 บาท.
2567 00:00
42.5%
3032.1|3053.7 21.6|50.0 1080.0
4,286 บาท.
2567 00:00
5.0%
2994.5|3032.1 37.6|50.0 1880.0
7,454 บาท.
2567 00:00
21.0%
2958.8|2994.5 35.7|50.0 1785.0
7,078 บาท.
2566 00:00
24.6%
2930.6|2958.8 28.2|50.0 1410.0
5,593 บาท.
2566 00:00
1.9%
2893.2|2930.6 37.4|50.0 1870.0
7,414 บาท.
2566 00:00
0.5%
2856.5|2893.2 36.7|50.0 1835.0
7,276 บาท.
2566 00:00
41.0%
2798.5|2835.0 36.5|50.0 1825.0
7,236 บาท.
2566 00:00
8.8%
2835.0|2856.5 21.5|50.0 1075.0
4,267 บาท.
2566 00:00
14.4%
2778.9|2798.5 19.6|50.0 980.0
3,890 บาท.
2566 00:00
35.3%
2756.0|2778.9 22.9|50.0 1145.0
4,544 บาท.
2566 00:00
11.3%
2741.2|2756.0 14.8|50.0 740.0
2,940 บาท.
2566 00:00
44.4%
2724.5|2741.2 16.7|50.0 835.0
3,316 บาท.
2566 00:00
16.4%
2694.4|2724.5 30.1|50.0 1505.0
5,969 บาท.
2566 00:00
3.0%
2658.4|2694.4 36.0|50.0 1800.0
7,137 บาท.
2566 00:00
28.9%
2621.3|2658.4 37.1|50.0 1855.0
7,355 บาท.
2565 00:00
44.4%
2569.1|2621.3 52.2|50.0 2610.0
10,344 บาท.
2565 00:00
5.5%
2540.1|2569.1 29.0|50.0 1450.0
5,751 บาท.
2565 00:00
29.3%
2512.7|2540.1 27.4|50.0 1370.0
5,435 บาท.
2565 00:00
6.7%
2473.9|2512.7 38.8|50.0 1940.0
7,692 บาท.
2565 00:00
45.2%
2437.7|2473.9 36.2|50.0 1810.0
7,177 บาท.
2565 00:00
4.0%
2417.9|2437.7 19.8|50.0 990.0
3,930 บาท.
2565 00:00
0.5%
2398.9|2417.9 19.0|50.0 950.0
3,772 บาท.
2565 00:00
13.6%
2379.8|2398.9 19.1|50.0 955.0
3,791 บาท.
2565 00:00
25.6%
2363.3|2379.8 16.5|50.0 825.0
3,277 บาท.
2565 00:00
6.7%
2341.1|2363.3 22.2|50.0 1110.0
4,405 บาท.
2565 00:00
0.8%
2317.3|2341.1 23.8|50.0 1190.0
4,722 บาท.
2565 00:00
49.7%
2293.3|2317.3 24.0|50.0 1200.0
4,761 บาท.
2564 00:00
73.4%
2245.5|2293.3 47.8|50.0 2390.0
9,473 บาท.
2564 00:00
36.7%
2232.8|2245.5 12.7|50.0 635.0
2,524 บาท.
2564 00:00
15.9%
2212.7|2232.8 20.1|50.0 1005.0
3,989 บาท.
2564 00:00
32.1%
2188.8|2212.7 23.9|50.0 1195.0
4,742 บาท.
2564 00:00
28.3%
2172.6|2188.8 16.2|50.0 810.0
3,217 บาท.
2564 00:00
11.4%
2161.0|2172.6 11.6|50.0 580.0
2,307 บาท.
2564 00:00
20.1%
2147.9|2161.0 13.1|50.0 655.0
2,604 บาท.
2564 00:00
23.7%
2131.5|2147.9 16.4|50.0 820.0
3,257 บาท.
2564 00:00
45.8%
2110.0|2131.5 21.5|50.0 1075.0
4,267 บาท.
2564 00:00
15.1%
2070.3|2110.0 39.7|50.0 1985.0
7,870 บาท.
2564 00:00
46.2%
2036.6|2070.3 33.7|50.0 1685.0
6,682 บาท.
2564 00:00
24.8%
2018.5|2036.6 18.1|50.0 905.0
3,593 บาท.
2563 00:00
2.8%
1994.4|2018.5 24.1|50.0 1205.0
4,781 บาท.
2563 00:00
16.1%
1969.6|1994.4 24.8|50.0 1240.0
4,920 บาท.
2563 00:00
19.7%
1948.8|1969.6 20.8|50.0 1040.0
4,128 บาท.
2563 00:00
18.5%
1932.1|1948.8 16.7|50.0 835.0
3,316 บาท.
2563 00:00
7.3%
1918.5|1932.1 13.6|50.0 680.0
2,703 บาท.
2563 00:00
48.7%
1905.9|1918.5 12.6|50.0 630.0
2,505 บาท.
2563 00:00
3.2%
1881.3|1905.9 24.6|50.0 1230.0
4,880 บาท.
2563 00:00
86.4%
1857.5|1881.3 23.8|50.0 1190.0
4,722 บาท.
2563 00:00
73.7%
1854.3|1857.5 3.2|50.0 160.0
644 บาท.
2563 00:00
44.2%
1842.0|1854.3 12.3|50.0 615.0
2,445 บาท.
2563 00:00
21.3%
1819.9|1842.0 22.1|50.0 1105.0
4,385 บาท.
2563 00:00
0%
1804.1|1819.9 28.1|50.0 1405.0
5,573 บาท.
2562 00:00
39.4%
1776.0|1804.1 28.1|50.0 1405.0
5,573 บาท.
2562 00:00
17.6%
1759.0|1776.0 17.0|50.0 850.0
3,376 บาท.
2562 00:00
27.0%
1745.0|1759.0 14.0|50.0 700.0
2,782 บาท.
2562 00:00
16.3%
1734.8|1745.0 10.2|50.0 510.0
2,029 บาท.
2562 00:00
25.3%
1723.0|1735.0 12.0|50.0 610.0
2,425 บาท.
2562 00:00
43.7%
1714.0|1723.0 9.0|50.0 455.0
1,812 บาท.
2562 00:00
41.2%
1697.0|1714.0 16.0|50.0 810.0
3,217 บาท.
2562 00:00
50.1%
1687.8|1697.3 9.5|50.0 475.0
1,891 บาท.
2562 00:00
43.4%
1669.0|1688.0 19.0|50.0 955.0
3,791 บาท.
2562 00:00
18.9%
1635.0|1669.0 34.0|50.0 1690.0
6,702 บาท.
2562 00:00
4.2%
1608.0|1635.0 27.0|50.0 1370.0
5,435 บาท.
2562 00:00
15.4%
1579.0|1608.0 29.0|50.0 1430.0
5,672 บาท.
2561 00:00
25.7%
1555.0|1579.0 24.0|50.0 1210.0
4,801 บาท.
2561 00:00
27.2%
1522.0|1555.0 33.0|50.0 1630.0
6,464 บาท.
2561 00:00
37.5%
1477.0|1522.0 45.0|50.0 2240.0
8,879 บาท.
2561 00:00
52.4%
1449.0|1477.0 28.0|50.0 1400.0
5,553 บาท.
2561 00:00
16.5%
1436.0|1449.0 13.0|50.0 665.0
2,643 บาท.
2561 00:00
31.4%
1425.0|1436.0 11.0|50.0 555.0
2,208 บาท.
2561 00:00
62.0%
1417.0|1425.0 8.0|50.0 380.0
1,515 บาท.
2561 00:00
53.1%
1397.0|1417.0 20.0|50.0 1005.0
3,989 บาท.
2561 00:00
80.0%
1388.0|1397.0 9.0|50.0 470.0
1,871 บาท.
2561 00:00
3.2%
1341.0|1388.0 47.0|50.0 2355.0
9,335 บาท.
2561 00:00
60.2%
1295.0|1341.0 46.0|50.0 2280.0
9,038 บาท.
2561 00:00
32.4%
1277.0|1295.0 18.0|50.0 905.0
3,593 บาท.
2560 00:00
13.0%
1250.0|1277.0 27.0|50.0 1340.0
5,316 บาท.
2560 00:00
4.9%
1219.0|1250.0 31.0|50.0 1540.0
6,108 บาท.
2560 00:00
5.0%
1187.0|1219.0 32.0|50.0 1620.0
6,424 บาท.
2560 00:00
45.7%
1153.0|1187.0 34.0|50.0 1705.0
6,761 บาท.
2560 00:00
48.0%
1134.0|1153.0 19.0|50.0 925.0
3,673 บาท.
2560 00:00
10.2%
1125.0|1134.0 10.0|50.0 480.0
1,911 บาท.
2560 00:00
7.0%
1114.0|1125.0 11.0|50.0 535.0
2,128 บาท.
2560 00:00
21.6%
1103.0|1114.0 12.0|50.0 575.0
2,287 บาท.
2560 00:00
70.8%
1094.0|1103.0 9.0|50.0 450.0
1,792 บาท.
2560 00:00
7.7%
1063.0|1094.0 31.0|50.0 1550.0
6,147 บาท.
2560 00:00
9.4%
1034.0|1063.0 29.0|50.0 1430.0
5,672 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 1008.0|1034.0 26.0|50.0 1295.0
5,138 บาท.