งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.ย 66)

อาคารโยธา

6,813 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

1,718 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 66
2,782 บาท.
700 หน่วย.
ก.พ 66
4,017 บาท.
1,012 หน่วย.
มี.ค 66
4,373 บาท.
1,102 หน่วย.
เม.ย 66
4,152 บาท.
1,046 หน่วย.
พ.ค 66
6,472 บาท.
1,632 หน่วย.
มิ.ย 66
4,049 บาท.
1,020 หน่วย.
ก.ค 66
6,508 บาท.
1,641 หน่วย.
ส.ค 66
6,211 บาท.
1,566 หน่วย.
ก.ย 66
6,813 บาท.
1,718 หน่วย.
ต.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 66
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารโยธา


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2566 00:00:00
8.8%
20665.0|22383.0 1718.0|1.0 1718.0
6,813 บาท.
2566 00:00:00
4.6%
22383.0|23949.0 1566.0|1.0 1566.0
6,211 บาท.
2566 00:00:00
37.8%
19024.0|20665.0 1641.0|1.0 1641.0
6,508 บาท.
2566 00:00:00
37.4%
18004.0|19024.0 1020.0|1.0 1020.0
4,049 บาท.
2566 00:00:00
35.9%
16372.0|18004.0 1632.0|1.0 1632.0
6,472 บาท.
2566 00:00:00
5.1%
15326.0|16372.0 1046.0|1.0 1046.0
4,152 บาท.
2566 00:00:00
8.1%
14224.0|15326.0 1102.0|1.0 1102.0
4,373 บาท.
2566 00:00:00
30.8%
13212.0|14224.0 1012.0|1.0 1012.0
4,017 บาท.
2566 00:00:00
34.5%
12512.0|13212.0 700.0|1.0 700.0
2,782 บาท.
2565 00:00:00
2.4%
11442.0|12512.0 1070.0|1.0 1070.0
4,247 บาท.
2565 00:00:00
14.8%
10346.0|11442.0 1096.0|1.0 1096.0
4,350 บาท.
2565 00:00:00
36.2%
9413.0|10346.0 933.0|1.0 933.0
3,704 บาท.
2565 00:00:00
5.5%
7950.0|9413.0 1463.0|1.0 1463.0
5,803 บาท.
2565 00:00:00
12.8%
6568.0|7950.0 1382.0|1.0 1382.0
5,482 บาท.
2565 00:00:00
5.0%
5363.0|6568.0 1205.0|1.0 1205.0
4,781 บาท.
2565 00:00:00
15.3%
4095.0|5363.0 1268.0|1.0 1268.0
5,031 บาท.
2565 00:00:00
45.0%
3021.0|4095.0 1074.0|1.0 1074.0
4,263 บาท.
2565 00:00:00
31.6%
2431.0|3021.0 590.0|1.0 590.0
2,346 บาท.
2565 00:00:00
20.0%
1567.0|2431.0 864.0|1.0 864.0
3,431 บาท.
2565 00:00:00
27.1%
876.0|1567.0 691.0|1.0 691.0
2,746 บาท.
2565 00:00:00
21.4%
373.0|876.0 503.0|1.0 503.0
2,002 บาท.
2564 00:00:00
44.5%
99732.0|100373.0 641.0|1.0 641.0
2,548 บาท.
2564 00:00:00
32.6%
98575.0|99732.0 1157.0|1.0 1157.0
4,591 บาท.
2564 00:00:00
39.5%
97796.0|98575.0 779.0|1.0 779.0
3,095 บาท.
2564 00:00:00
24.4%
96507.0|97796.0 1289.0|1.0 1289.0
5,114 บาท.
2564 00:00:00
54.3%
94801.0|96507.0 1706.0|1.0 1706.0
6,765 บาท.
2564 00:00:00
2.0%
94022.0|94801.0 779.0|1.0 779.0
3,095 บาท.
2564 00:00:00
15.7%
93227.0|94022.0 795.0|1.0 795.0
3,158 บาท.
2564 00:00:00
39.1%
92283.0|93227.0 944.0|1.0 944.0
3,748 บาท.
2564 00:00:00
28.4%
91709.0|92283.0 574.0|1.0 574.0
2,283 บาท.
2564 00:00:00
27.9%
90906.0|91709.0 803.0|1.0 803.0
3,190 บาท.
2564 00:00:00
19.8%
90328.0|90906.0 578.0|1.0 578.0
2,299 บาท.
2564 00:00:00
29.3%
89865.0|90328.0 463.0|1.0 463.0
1,843 บาท.
2563 00:00:00
21.4%
89209.0|89865.0 656.0|1.0 656.0
2,608 บาท.
2563 00:00:00
32.9%
88374.0|89209.0 835.0|1.0 835.0
3,316 บาท.
2563 00:00:00
13.9%
87128.0|88374.0 1246.0|1.0 1246.0
4,944 บาท.
2563 00:00:00
10.1%
85681.0|87128.0 1447.0|1.0 1447.0
5,739 บาท.
2563 00:00:00
20.8%
84381.0|85681.0 1300.0|1.0 1300.0
5,157 บาท.
2563 00:00:00
30.9%
83352.0|84381.0 1029.0|1.0 1029.0
4,084 บาท.
2563 00:00:00
18.2%
81862.0|83352.0 1490.0|1.0 1490.0
5,910 บาท.
2563 00:00:00
29.5%
80643.0|81862.0 1219.0|1.0 1219.0
4,837 บาท.
2563 00:00:00
10.3%
79784.0|80643.0 859.0|1.0 859.0
3,411 บาท.
2563 00:00:00
14.4%
79014.0|79784.0 770.0|1.0 770.0
3,059 บาท.
2563 00:00:00
12.4%
78355.0|79014.0 659.0|1.0 659.0
2,619 บาท.
2563 00:00:00
0%
77686.0|78355.0 577.0|1.0 577.0
2,295 บาท.
2562 00:00:00
43.5%
77109.0|77686.0 577.0|1.0 577.0
2,295 บาท.
2562 00:00:00
8.6%
76086.0|77109.0 1023.0|1.0 1023.0
4,061 บาท.
2562 00:00:00
37.7%
74966.0|76086.0 1120.0|1.0 1120.0
4,445 บาท.
2562 00:00:00
20.8%
73168.0|74966.0 1798.0|1.0 1798.0
7,129 บาท.
2562 00:00:00
23.1%
71744.0|73168.0 1424.0|1.0 1424.0
5,648 บาท.
2562 00:00:00
7.3%
69891.0|71744.0 1853.0|1.0 1853.0
7,347 บาท.
2562 00:00:00
11.0%
67891.0|69891.0 2000.0|1.0 2000.0
7,929 บาท.
2562 00:00:00
20.3%
66111.0|67891.0 1780.0|1.0 1780.0
7,058 บาท.
2562 00:00:00
54.6%
63877.0|66111.0 2234.0|1.0 2234.0
8,856 บาท.
2562 00:00:00
30.9%
62863.0|63877.0 1014.0|1.0 1014.0
4,025 บาท.
2562 00:00:00
9.1%
62163.0|62863.0 700.0|1.0 700.0
2,782 บาท.
2562 00:00:00
23.0%
61527.0|62163.0 636.0|1.0 636.0
2,528 บาท.
2561 00:00:00
20.7%
60701.0|61527.0 826.0|1.0 826.0
3,281 บาท.
2561 00:00:00
47.2%
59658.0|60701.0 1043.0|1.0 1043.0
4,140 บาท.
2561 00:00:00
0.8%
57682.0|59658.0 1976.0|1.0 1976.0
7,834 บาท.
2561 00:00:00
30.2%
55690.0|57682.0 1992.0|1.0 1992.0
7,897 บาท.
2561 00:00:00
25.4%
54301.0|55690.0 1389.0|1.0 1389.0
5,510 บาท.
2561 00:00:00
6.0%
52437.0|54301.0 1864.0|1.0 1864.0
7,391 บาท.
2561 00:00:00
24.2%
50684.0|52437.0 1753.0|1.0 1753.0
6,951 บาท.
2561 00:00:00
21.9%
48371.0|50684.0 2313.0|1.0 2313.0
9,168 บาท.
2561 00:00:00
33.1%
46565.0|48371.0 1806.0|1.0 1806.0
7,161 บาท.
2561 00:00:00
14.3%
45357.0|46565.0 1208.0|1.0 1208.0
4,793 บาท.
2561 00:00:00
25.1%
43947.0|45357.0 1410.0|1.0 1410.0
5,593 บาท.
2561 00:00:00
28.6%
42892.0|43947.0 1055.0|1.0 1055.0
4,187 บาท.
2560 00:00:00
55.4%
42140.0|42892.0 752.0|1.0 752.0
2,988 บาท.
2560 00:00:00
5.4%
40451.0|42140.0 1689.0|1.0 1689.0
6,698 บาท.
2560 00:00:00
23.5%
38666.0|40451.0 1785.0|1.0 1785.0
7,078 บาท.
2560 00:00:00
30.9%
36332.0|38666.0 2334.0|1.0 2334.0
9,252 บาท.
2560 00:00:00
6.2%
34721.0|36332.0 1611.0|1.0 1611.0
6,389 บาท.
2560 00:00:00
12.6%
33003.0|34721.0 1718.0|1.0 1718.0
6,812 บาท.
2560 00:00:00
4.2%
31037.0|33003.0 1966.0|1.0 1966.0
7,794 บาท.
2560 00:00:00
4.9%
28985.0|31037.0 2052.0|1.0 2052.0
8,135 บาท.
2560 00:00:00
18.9%
27034.0|28985.0 1951.0|1.0 1951.0
7,735 บาท.
2560 00:00:00
54.0%
24629.0|27034.0 2405.0|1.0 2405.0
9,533 บาท.
2560 00:00:00
3.1%
23523.0|24629.0 1106.0|1.0 1106.0
4,389 บาท.
2560 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 22451.0|23523.0 1072.0|1.0 1072.0
4,255 บาท.