งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

อาคารยุพราชวิทยมงคล

203,625 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

51,424 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
89,210 บาท.
22,528 หน่วย.
ก.พ 67
109,737 บาท.
27,712 หน่วย.
มี.ค 67
125,448 บาท.
31,680 หน่วย.
เม.ย 67
117,339 บาท.
29,632 หน่วย.
พ.ค 67
203,625 บาท.
51,424 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารยุพราชวิทยมงคล


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
42.4%
510.8|671.5 160.7|320.0 51424.0
203,625 บาท.
2567 00:00
6.5%
418.2|510.8 92.6|320.0 29632.0
117,339 บาท.
2567 00:00
12.5%
319.2|418.2 99.0|320.0 31680.0
125,448 บาท.
2567 00:00
18.7%
232.6|319.2 86.6|320.0 27712.0
109,737 บาท.
2567 00:00
16.5%
162.2|232.6 70.4|320.0 22528.0
89,210 บาท.
2566 00:00
26.9%
77.9|162.2 84.3|320.0 26976.0
106,822 บาท.
2566 00:00
3.3%
9962.5|10077.9 115.4|320.0 36928.0
146,228 บาท.
2566 00:00
25.8%
9843.2|9962.5 119.3|320.0 38176.0
151,169 บาท.
2566 00:00
17.5%
9549.8|9710.6 160.8|320.0 51456.0
203,752 บาท.
2566 00:00
10.3%
9710.6|9843.2 132.6|320.0 42432.0
168,021 บาท.
2566 00:00
31.3%
9401.9|9549.8 147.9|320.0 47328.0
187,407 บาท.
2566 00:00
41.2%
9300.3|9401.9 101.6|320.0 32512.0
128,742 บาท.
2566 00:00
35.2%
9127.5|9300.3 172.8|320.0 55296.0
218,956 บาท.
2566 00:00
2.9%
9015.6|9127.5 111.9|320.0 35808.0
141,793 บาท.
2566 00:00
14.5%
8907.0|9015.6 108.6|320.0 34752.0
137,612 บาท.
2566 00:00
44.1%
8814.1|8907.0 92.9|320.0 29728.0
117,719 บาท.
2566 00:00
43.0%
8762.2|8814.1 51.9|320.0 16608.0
65,770 บาท.
2565 00:00
0%
8671.1|8762.2 91.1|320.0 29152.0
115,438 บาท.
2565 00:00
8.5%
8671.1|8762.2 91.1|320.0 29152.0
115,438 บาท.
2565 00:00
2.6%
8571.5|8671.1 99.6|320.0 31872.0
126,208 บาท.
2565 00:00
33.7%
8474.5|8571.5 97.0|320.0 31040.0
122,914 บาท.
2565 00:00
6.9%
8328.3|8474.5 146.2|320.0 46784.0
185,253 บาท.
2565 00:00
15.2%
8171.3|8328.3 157.0|320.0 50240.0
198,937 บาท.
2565 00:00
11.1%
8038.2|8171.3 133.1|320.0 42592.0
168,655 บาท.
2565 00:00
5.1%
7888.5|8038.2 149.7|320.0 47904.0
189,688 บาท.
2565 00:00
32.5%
7746.5|7888.5 142.0|320.0 45440.0
179,931 บาท.
2565 00:00
23.8%
7650.6|7746.5 95.9|320.0 30688.0
121,520 บาท.
2565 00:00
37.0%
7524.8|7650.6 125.8|320.0 40256.0
159,405 บาท.
2565 00:00
10.8%
7445.5|7524.8 79.3|320.0 25376.0
100,487 บาท.
2565 00:00
19.7%
7374.8|7445.5 70.7|320.0 22624.0
89,591 บาท.
2564 00:00
22.0%
7286.7|7374.8 88.1|320.0 28192.0
111,637 บาท.
2564 00:00
5.1%
7173.7|7286.7 113.0|320.0 36160.0
143,187 บาท.
2564 00:00
30.9%
7066.5|7173.7 107.2|320.0 34304.0
135,838 บาท.
2564 00:00
16.4%
6911.4|7066.5 155.1|320.0 49632.0
196,530 บาท.
2564 00:00
49.5%
6725.8|6911.4 185.6|320.0 59392.0
235,175 บาท.
2564 00:00
1.0%
6632.0|6725.8 93.8|320.0 30016.0
118,859 บาท.
2564 00:00
11.7%
6537.3|6632.0 94.7|320.0 30304.0
120,000 บาท.
2564 00:00
27.9%
6430.0|6537.3 107.3|320.0 34336.0
135,965 บาท.
2564 00:00
28.3%
6352.6|6430.0 77.4|320.0 24768.0
98,080 บาท.
2564 00:00
37.2%
6244.7|6352.6 107.9|320.0 34528.0
136,725 บาท.
2564 00:00
15.5%
6176.9|6244.7 67.8|320.0 21696.0
85,916 บาท.
2564 00:00
26.3%
6119.6|6176.9 57.3|320.0 18336.0
72,612 บาท.
2563 00:00
10.0%
6041.8|6119.6 77.8|320.0 24896.0
98,587 บาท.
2563 00:00
20.7%
5955.4|6041.8 86.4|320.0 27648.0
109,483 บาท.
2563 00:00
7.9%
5846.4|5955.4 109.0|320.0 34880.0
138,119 บาท.
2563 00:00
3.5%
5728.0|5846.4 118.4|320.0 37888.0
150,029 บาท.
2563 00:00
7.8%
5613.7|5728.0 114.3|320.0 36576.0
144,834 บาท.
2563 00:00
17.8%
5508.3|5613.7 105.4|320.0 33728.0
133,557 บาท.
2563 00:00
32.2%
5380.0|5508.3 128.3|320.0 41056.0
162,573 บาท.
2563 00:00
17.5%
5293.0|5380.0 87.0|320.0 27840.0
110,244 บาท.
2563 00:00
9.5%
5221.2|5293.0 71.8|320.0 22976.0
90,984 บาท.
2563 00:00
19.3%
5141.9|5221.2 79.3|320.0 25376.0
100,487 บาท.
2563 00:00
1.7%
5073.2|5141.9 68.7|320.0 20489.0
81,137 บาท.
2563 00:00
0%
4997.3|5073.2 67.7|320.0 20834.0
82,503 บาท.
2562 00:00
36.5%
4929.6|4997.3 67.7|320.0 20834.0
82,503 บาท.
2562 00:00
14.4%
4820.8|4929.6 108.8|320.0 32801.0
129,887 บาท.
2562 00:00
16.8%
4693.5|4820.8 127.3|320.0 38311.0
151,704 บาท.
2562 00:00
10.0%
4542.7|4693.5 150.8|320.0 46046.0
182,331 บาท.
2562 00:00
6.9%
4405.0|4543.0 138.0|320.0 41432.0
164,061 บาท.
2562 00:00
3.6%
4250.0|4405.0 154.0|320.0 44494.0
176,186 บาท.
2562 00:00
9.0%
4099.0|4250.0 152.0|320.0 42901.0
169,878 บาท.
2562 00:00
2.8%
3940.1|4098.6 158.5|320.0 47150.0
186,702 บาท.
2562 00:00
30.0%
3788.0|3940.0 153.0|320.0 45812.0
181,404 บาท.
2562 00:00
27.2%
3681.0|3788.0 106.0|320.0 32088.0
127,064 บาท.
2562 00:00
6.7%
3604.0|3681.0 78.0|320.0 23352.0
92,473 บาท.
2562 00:00
26.9%
3534.0|3604.0 70.0|320.0 21780.0
86,249 บาท.
2561 00:00
5.9%
3435.0|3534.0 98.0|320.0 29787.0
117,953 บาท.
2561 00:00
41.3%
3345.0|3435.0 90.0|320.0 28043.0
111,047 บาท.
2561 00:00
11.7%
3177.0|3345.0 168.0|320.0 47808.0
189,307 บาท.
2561 00:00
22.7%
3028.0|3177.0 149.0|320.0 42206.0
167,126 บาท.
2561 00:00
26.8%
2909.0|3028.0 119.0|320.0 32623.0
129,182 บาท.
2561 00:00
30.7%
2762.0|2909.0 148.0|320.0 44583.0
176,538 บาท.
2561 00:00
39.7%
2658.0|2762.0 104.0|320.0 30910.0
122,399 บาท.
2561 00:00
33.3%
2494.0|2658.0 164.0|320.0 51271.0
203,019 บาท.
2561 00:00
12.0%
2384.0|2494.0 110.0|320.0 34220.0
135,505 บาท.
2561 00:00
10.1%
2288.0|2384.0 96.0|320.0 30097.0
119,180 บาท.
2561 00:00
18.3%
2179.0|2288.0 109.0|320.0 33465.0
132,516 บาท.
2561 00:00
0.1%
2093.0|2179.0 87.0|320.0 27332.0
108,232 บาท.
2560 00:00
38.3%
2006.0|2093.0 87.0|320.0 27370.0
108,382 บาท.
2560 00:00
5.7%
1858.0|2006.0 147.0|320.0 44361.0
175,659 บาท.
2560 00:00
6.8%
1720.0|1858.0 138.0|320.0 41838.0
165,669 บาท.
2560 00:00
9.5%
1556.0|1720.0 164.0|320.0 44870.0
177,674 บาท.
2560 00:00
11.1%
1408.0|1556.0 148.0|320.0 40604.0
160,783 บาท.
2560 00:00
23.5%
1281.0|1408.0 127.0|320.0 36086.0
142,894 บาท.
2560 00:00
4.2%
1124.0|1281.0 157.0|320.0 47166.0
186,765 บาท.
2560 00:00
24.1%
974.0|1124.0 150.0|320.0 45206.0
179,005 บาท.
2560 00:00
16.3%
854.0|974.0 120.0|320.0 34312.0
135,870 บาท.
2560 00:00
37.4%
708.0|854.0 145.0|320.0 40981.0
162,276 บาท.
2560 00:00
0.7%
624.0|708.0 84.0|320.0 25634.0
101,509 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 540.0|624.0 84.0|320.0 25813.0
102,217 บาท.