งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(ก.พ 67)

อาคารคหกรรมใหม่

26,539 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

6,700 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
23,609 บาท.
5,960 หน่วย.
ก.พ 67
26,539 บาท.
6,700 หน่วย.
มี.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
เม.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า อาคารคหกรรมใหม่


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00:00
11.0%
2555.3|2622.3 67.0|100.0 6700.0
26,539 บาท.
2567 00:00:00
9.8%
2495.7|2555.3 59.6|100.0 5960.0
23,609 บาท.
2566 00:00:00
16.3%
2429.6|2495.7 66.1|100.0 6610.0
26,183 บาท.
2566 00:00:00
17.2%
2350.6|2429.6 79.0|100.0 7900.0
31,290 บาท.
2566 00:00:00
5.9%
2255.2|2350.6 95.4|100.0 9540.0
37,784 บาท.
2566 00:00:00
13.7%
2061.3|2151.1 89.8|100.0 8980.0
35,567 บาท.
2566 00:00:00
28.8%
2151.1|2255.2 104.1|100.0 10410.0
41,229 บาท.
2566 00:00:00
39.0%
1987.2|2061.3 74.1|100.0 7410.0
29,350 บาท.
2566 00:00:00
12.9%
1942.0|1987.2 45.2|100.0 4520.0
17,907 บาท.
2566 00:00:00
21.4%
1890.1|1942.0 51.9|100.0 5190.0
20,560 บาท.
2566 00:00:00
26.9%
1849.3|1890.1 40.8|100.0 4080.0
16,165 บาท.
2566 00:00:00
31.4%
1793.5|1849.3 55.8|100.0 5580.0
22,104 บาท.
2566 00:00:00
52.4%
1712.1|1793.5 81.4|100.0 8140.0
32,241 บาท.
2566 00:00:00
33.5%
1673.4|1712.1 38.7|100.0 3870.0
15,333 บาท.
2565 00:00:00
36.1%
1615.2|1673.4 58.2|100.0 5820.0
23,055 บาท.
2565 00:00:00
23.0%
1578.0|1615.2 37.2|100.0 3720.0
14,740 บาท.
2565 00:00:00
16.7%
1529.7|1578.0 48.3|100.0 4830.0
19,135 บาท.
2565 00:00:00
0.9%
1471.7|1529.7 58.0|100.0 5800.0
22,975 บาท.
2565 00:00:00
18.8%
1413.2|1471.7 58.5|100.0 5850.0
23,173 บาท.
2565 00:00:00
0%
1365.7|1413.2 47.5|100.0 4750.0
18,818 บาท.
2565 00:00:00
24.0%
1318.2|1365.7 47.5|100.0 4750.0
18,818 บาท.
2565 00:00:00
71.1%
1282.1|1318.2 36.1|100.0 3610.0
14,304 บาท.
2565 00:00:00
57.7%
1271.7|1282.1 10.4|100.0 1040.0
4,128 บาท.
2565 00:00:00
32.9%
1247.1|1271.7 24.6|100.0 2460.0
9,751 บาท.
2565 00:00:00
11.5%
1230.6|1247.1 16.5|100.0 1650.0
6,543 บาท.
2565 00:00:00
57.9%
1216.0|1230.6 14.6|100.0 1460.0
5,791 บาท.
2564 00:00:00
28.9%
1181.3|1216.0 34.7|100.0 3470.0
13,750 บาท.
2564 00:00:00
6.2%
1132.5|1181.3 48.8|100.0 4880.0
19,333 บาท.
2564 00:00:00
22.4%
1080.5|1132.5 52.0|100.0 5200.0
20,600 บาท.
2564 00:00:00
30.6%
1013.5|1080.5 67.0|100.0 6700.0
26,539 บาท.
2564 00:00:00
73.2%
916.9|1013.5 96.6|100.0 9660.0
38,259 บาท.
2564 00:00:00
3.0%
891.0|916.9 25.9|100.0 2590.0
10,265 บาท.
2564 00:00:00
10.4%
864.3|891.0 26.7|100.0 2670.0
10,582 บาท.
2564 00:00:00
38.9%
834.5|864.3 29.8|100.0 2980.0
11,809 บาท.
2564 00:00:00
24.1%
785.7|834.5 48.8|100.0 4880.0
19,333 บาท.
2564 00:00:00
69.0%
721.4|785.7 64.3|100.0 6430.0
25,470 บาท.
2564 00:00:00
22.1%
701.5|721.4 19.9|100.0 1990.0
7,890 บาท.
2564 00:00:00
1.9%
686.0|701.5 15.5|100.0 1550.0
6,147 บาท.
2563 00:00:00
42.4%
670.8|686.0 15.2|100.0 1520.0
6,029 บาท.
2563 00:00:00
28.0%
644.4|670.8 26.4|100.0 2640.0
10,463 บาท.
2563 00:00:00
6.8%
607.7|644.4 36.7|100.0 3670.0
14,542 บาท.
2563 00:00:00
8.5%
573.5|607.7 34.2|100.0 3420.0
13,552 บาท.
2563 00:00:00
39.9%
542.2|573.5 31.3|100.0 3130.0
12,403 บาท.
2563 00:00:00
22.8%
523.4|542.2 18.8|100.0 1880.0
7,454 บาท.
2563 00:00:00
32.4%
508.9|523.4 14.5|100.0 1450.0
5,751 บาท.
2563 00:00:00
1.0%
499.1|508.9 9.8|100.0 980.0
3,890 บาท.
2563 00:00:00
21.1%
489.4|499.1 9.7|100.0 970.0
3,851 บาท.
2563 00:00:00
18.0%
477.1|489.4 12.3|100.0 1230.0
4,880 บาท.
2563 00:00:00
2.6%
462.1|477.1 15.0|100.0 1500.0
5,949 บาท.
2563 00:00:00
0%
443.6|462.1 15.4|100.0 1540.0
6,108 บาท.
2562 00:00:00
41.4%
428.2|443.6 15.4|100.0 1540.0
6,108 บาท.
2562 00:00:00
34.2%
401.9|428.2 26.3|100.0 2630.0
10,424 บาท.
2562 00:00:00
48.8%
384.6|401.9 17.3|100.0 1730.0
6,860 บาท.
2562 00:00:00
7.4%
350.8|384.6 33.8|100.0 3380.0
13,393 บาท.
2562 00:00:00
17.0%
320.0|351.0 31.0|100.0 3130.0
12,403 บาท.
2562 00:00:00
5.5%
282.0|320.0 38.0|100.0 3770.0
14,937 บาท.
2562 00:00:00
40.3%
242.0|282.0 40.0|100.0 3990.0
15,809 บาท.
2562 00:00:00
33.1%
218.1|241.9 23.8|100.0 2380.0
9,434 บาท.
2562 00:00:00
51.4%
183.0|218.0 36.0|100.0 3560.0
14,106 บาท.
2562 00:00:00
11.5%
165.0|183.0 17.0|100.0 1730.0
6,860 บาท.
2562 00:00:00
5.0%
150.0|165.0 15.0|100.0 1530.0
6,068 บาท.
2562 00:00:00
22.3%
134.0|150.0 16.0|100.0 1610.0
6,385 บาท.
2561 00:00:00
2.4%
121.0|134.0 13.0|100.0 1250.0
4,959 บาท.
2561 00:00:00
32.9%
109.0|121.0 12.0|100.0 1220.0
4,841 บาท.
2561 00:00:00
4.9%
91.0|109.0 18.0|100.0 1820.0
7,216 บาท.
2561 00:00:00
0.6%
74.0|91.0 17.0|100.0 1730.0
6,860 บาท.
2561 00:00:00
12.7%
56.0|74.0 17.0|100.0 1720.0
6,820 บาท.
2561 00:00:00
51.2%
37.0|56.0 20.0|100.0 1970.0
7,810 บาท.
2561 00:00:00
8.3%
27.0|37.0 10.0|100.0 960.0
3,811 บาท.
2561 00:00:00
51.0%
18.0|27.0 9.0|100.0 880.0
3,494 บาท.
2561 00:00:00
44.7%
14.0|18.0 4.0|100.0 430.0
1,713 บาท.
2561 00:00:00
20.4%
6.0|14.0 8.0|100.0 780.0
3,098 บาท.
2561 00:00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 0.0|6.0 6.0|100.0 620.0
2,465 บาท.