งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

เรือนเพาะชำ (มาตรฐานน้ำ)

1,182 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

296 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
984 บาท.
246 หน่วย.
ก.พ 67
1,040 บาท.
260 หน่วย.
มี.ค 67
1,661 บาท.
417 หน่วย.
เม.ย 67
1,626 บาท.
408 หน่วย.
พ.ค 67
1,182 บาท.
296 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า เรือนเพาะชำ (มาตรฐานน้ำ)


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
27.3%
3645.0|3941.0 296.0|1.0 296.0
1,182 บาท.
2567 00:00
2.1%
3237.0|3645.0 408.0|1.0 408.0
1,626 บาท.
2567 00:00
37.4%
2820.0|3237.0 417.0|1.0 417.0
1,661 บาท.
2567 00:00
5.3%
2560.0|2820.0 260.0|1.0 260.0
1,040 บาท.
2567 00:00
39.3%
2314.0|2560.0 246.0|1.0 246.0
984 บาท.
2566 00:00
2.7%
1907.0|2314.0 407.0|1.0 407.0
1,622 บาท.
2566 00:00
67.0%
1511.0|1907.0 396.0|1.0 396.0
1,578 บาท.
2566 00:00
63.6%
1382.0|1511.0 129.0|1.0 129.0
521 บาท.
2566 00:00
53.4%
857.0|1216.0 359.0|1.0 359.0
1,432 บาท.
2566 00:00
24.3%
1216.0|1382.0 166.0|1.0 166.0
667 บาท.
2566 00:00
66.1%
637.0|857.0 220.0|1.0 220.0
881 บาท.
2566 00:00
47.0%
564.0|637.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2566 00:00
20.3%
424.0|564.0 140.0|1.0 140.0
564 บาท.
2566 00:00
3.4%
313.0|424.0 111.0|1.0 111.0
450 บาท.
2566 00:00
9.3%
198.0|313.0 115.0|1.0 115.0
465 บาท.
2566 00:00
25.3%
94.0|198.0 104.0|1.0 104.0
422 บาท.
2566 00:00
15.0%
17.0|94.0 77.0|1.0 77.0
315 บาท.
2565 00:00
21.1%
9926.0|10017.0 91.0|1.0 91.0
370 บาท.
2565 00:00
10.6%
9810.0|9926.0 116.0|1.0 116.0
469 บาท.
2565 00:00
14.8%
9680.0|9810.0 130.0|1.0 130.0
525 บาท.
2565 00:00
19.3%
9527.0|9680.0 153.0|1.0 153.0
616 บาท.
2565 00:00
25.5%
9404.0|9527.0 123.0|1.0 123.0
497 บาท.
2565 00:00
11.7%
9313.0|9404.0 91.0|1.0 91.0
370 บาท.
2565 00:00
4.6%
9233.0|9313.0 80.0|1.0 80.0
327 บาท.
2565 00:00
12.7%
9149.0|9233.0 84.0|1.0 84.0
343 บาท.
2565 00:00
43.0%
9076.0|9149.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2565 00:00
5.3%
8946.0|9076.0 130.0|1.0 130.0
525 บาท.
2565 00:00
3.1%
8823.0|8946.0 123.0|1.0 123.0
497 บาท.
2565 00:00
10.8%
8696.0|8823.0 127.0|1.0 127.0
513 บาท.
2564 00:00
15.4%
8583.0|8696.0 113.0|1.0 113.0
457 บาท.
2564 00:00
67.6%
8449.0|8583.0 134.0|1.0 134.0
541 บาท.
2564 00:00
24.9%
8030.0|8449.0 419.0|1.0 419.0
1,669 บาท.
2564 00:00
39.2%
7471.0|8030.0 559.0|1.0 559.0
2,223 บาท.
2564 00:00
47.4%
7132.0|7471.0 339.0|1.0 339.0
1,352 บาท.
2564 00:00
1.1%
6955.0|7132.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2564 00:00
3.7%
6776.0|6955.0 179.0|1.0 179.0
719 บาท.
2564 00:00
35.5%
6590.0|6776.0 186.0|1.0 186.0
747 บาท.
2564 00:00
46.1%
6471.0|6590.0 119.0|1.0 119.0
481 บาท.
2564 00:00
61.1%
6248.2|6471.0 222.8|1.0 222.8
892 บาท.
2564 00:00
47.9%
6163.0|6248.2 85.2|1.0 85.2
347 บาท.
2564 00:00
18.6%
5997.2|6163.0 165.8|1.0 165.8
667 บาท.
2563 00:00
13.2%
5793.0|5997.2 204.2|1.0 204.2
819 บาท.
2563 00:00
0%
5616.0|5793.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2563 00:00
44.5%
5439.0|5616.0 177.0|1.0 177.0
711 บาท.
2563 00:00
53.5%
5118.0|5439.0 321.0|1.0 321.0
1,281 บาท.
2563 00:00
2.0%
4970.0|5118.0 148.0|1.0 148.0
596 บาท.
2563 00:00
2.6%
4819.0|4970.0 151.0|1.0 151.0
608 บาท.
2563 00:00
27.6%
4672.0|4819.0 147.0|1.0 147.0
592 บาท.
2563 00:00
22.2%
4468.0|4672.0 204.0|1.0 204.0
818 บาท.
2563 00:00
26.4%
4205.0|4468.0 263.0|1.0 263.0
1,051 บาท.
2563 00:00
31.1%
4012.0|4205.0 193.0|1.0 193.0
774 บาท.
2563 00:00
6.1%
3879.8|4012.0 132.2|1.0 132.2
534 บาท.
2563 00:00
0%
3719.0|3879.8 124.0|1.0 124.0
501 บาท.
2562 00:00
24.9%
3595.0|3719.0 124.0|1.0 124.0
501 บาท.
2562 00:00
15.4%
3429.0|3595.0 166.0|1.0 166.0
667 บาท.
2562 00:00
6.0%
3289.0|3429.0 140.0|1.0 140.0
564 บาท.
2562 00:00
42.2%
3140.0|3289.0 149.0|1.0 149.0
600 บาท.
2562 00:00
6.2%
3055.0|3140.0 85.0|1.0 85.0
347 บาท.
2562 00:00
22.4%
2964.0|3055.0 91.0|1.0 91.0
370 บาท.
2562 00:00
1.7%
2846.0|2964.0 118.0|1.0 118.0
477 บาท.
2562 00:00
36.7%
2726.0|2846.0 120.0|1.0 120.0
485 บาท.
2562 00:00
10.4%
2651.0|2726.0 75.0|1.0 75.0
307 บาท.
2562 00:00
54.5%
2584.0|2651.0 67.0|1.0 67.0
275 บาท.
2562 00:00
6.0%
2555.0|2584.0 29.0|1.0 29.0
125 บาท.
2562 00:00
55.5%
2524.0|2555.0 31.0|1.0 31.0
133 บาท.
2561 00:00
33.6%
2451.0|2524.0 73.0|1.0 73.0
299 บาท.
2561 00:00
48.4%
2340.0|2451.0 111.0|1.0 111.0
450 บาท.
2561 00:00
6.5%
2284.0|2340.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2561 00:00
27.4%
2224.0|2284.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2561 00:00
22.4%
2181.0|2224.0 43.0|1.0 43.0
180 บาท.
2561 00:00
6.9%
2125.0|2181.0 56.0|1.0 56.0
232 บาท.
2561 00:00
3.7%
2073.0|2125.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2561 00:00
53.4%
2023.0|2073.0 50.0|1.0 50.0
208 บาท.
2561 00:00
54.2%
2001.0|2023.0 22.0|1.0 22.0
97 บาท.
2561 00:00
15.1%
1950.0|2001.0 51.0|1.0 51.0
212 บาท.
2561 00:00
21.7%
1907.0|1950.0 43.0|1.0 43.0
180 บาท.
2561 00:00
5.7%
1874.0|1907.0 33.0|1.0 33.0
141 บาท.
2560 00:00
38.4%
1843.0|1874.0 31.0|1.0 31.0
133 บาท.
2560 00:00
11.1%
1791.0|1843.0 52.0|1.0 52.0
216 บาท.
2560 00:00
15.8%
1745.0|1791.0 46.0|1.0 46.0
192 บาท.
2560 00:00
7.0%
1690.0|1745.0 55.0|1.0 55.0
228 บาท.
2560 00:00
71.7%
1639.0|1690.0 51.0|1.0 51.0
212 บาท.
2560 00:00
66.9%
1452.0|1639.0 187.0|1.0 187.0
750 บาท.
2560 00:00
29.3%
1392.0|1452.0 60.0|1.0 60.0
248 บาท.
2560 00:00
32.8%
1306.0|1392.0 86.0|1.0 86.0
351 บาท.
2560 00:00
42.4%
1249.0|1306.0 57.0|1.0 57.0
236 บาท.
2560 00:00
10.7%
1148.0|1249.0 101.0|1.0 101.0
410 บาท.
2560 00:00
21.3%
1058.0|1148.0 90.0|1.0 90.0
366 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 988.0|1058.0 70.0|1.0 70.0
288 บาท.