งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

คำสั่งมหาวิทยาลัย คำสั่งมหาวิทยาลัยเกี่ยวงานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

รายละเอียด
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินฯภายในองค์กร
โครงสร้างคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามเวลา
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์
ค้นหาข้อมูลสถิติตามจุดมิเตอร์

งานอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร

สถิติการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าพื้นฐานตามจุดต่างๆภายในองค์กร(พ.ค 67)

หอพัก 6

10,400 บาท.

ยอดค่าไฟมิเตอร์

2,624 หน่วย.

ยอดการใช้งานคำนวณจุดมิเตอร์
ม.ค. 67
3,459 บาท.
871 หน่วย.
ก.พ 67
3,752 บาท.
945 หน่วย.
มี.ค 67
4,627 บาท.
1,166 หน่วย.
เม.ย 67
8,175 บาท.
2,062 หน่วย.
พ.ค 67
10,400 บาท.
2,624 หน่วย.
มิ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ส.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ก.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ต.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
พ.ย 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ธ.ค 67
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการคำนวณค่าไฟฟ้า หอพัก 6


*ค่าไฟเป็นสีเขียว จุดดังกล่าวมีโซล่ารูฟและไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟมีค่ามากกว่าการใช้ไฟฟ้าภายในจุดดังกล่าว ไฟฟ้าส่วนเกินจะไหลไปใช้ในจุดใกล้เคียง

*หน่วยที่ใช้จริง = (ค่าที่อ่านได้ X ตัวคูณมิเตอร์)

*คำนวณค่าไฟ = ((หน่วยที่ใช้จริงXหน่วยค่าไฟฟ้า)+(หน่วยที่ใช้จริงXค่าft))+รวมภาษี 7%+ค่ารักษามิเตอร์

ปี/เดือน เทียบกับเดือนก่อน เลขมิเตอร์ก่อน|หลัง ค่าที่อ่านได้|ตัวคูณมิเตอร์ หน่วยที่ใช้จริง คำนวณค่าไฟ
2567 00:00
21.4%
17526.0|20150.0 2624.0|1.0 2624.0
10,400 บาท.
2567 00:00
43.4%
15464.0|17526.0 2062.0|1.0 2062.0
8,175 บาท.
2567 00:00
18.9%
14298.0|15464.0 1166.0|1.0 1166.0
4,627 บาท.
2567 00:00
7.8%
13353.0|14298.0 945.0|1.0 945.0
3,752 บาท.
2567 00:00
1.6%
12482.0|13353.0 871.0|1.0 871.0
3,459 บาท.
2566 00:00
19.1%
11597.0|12482.0 885.0|1.0 885.0
3,514 บาท.
2566 00:00
5.2%
10502.0|11597.0 1095.0|1.0 1095.0
4,346 บาท.
2566 00:00
43.4%
9464.0|10502.0 1038.0|1.0 1038.0
4,120 บาท.
2566 00:00
38.0%
6490.0|8326.0 1836.0|1.0 1836.0
7,280 บาท.
2566 00:00
34.8%
8326.0|9464.0 1138.0|1.0 1138.0
4,516 บาท.
2566 00:00
28.6%
4744.0|6490.0 1746.0|1.0 1746.0
6,923 บาท.
2566 00:00
27.1%
3498.0|4744.0 1246.0|1.0 1246.0
4,944 บาท.
2566 00:00
46.7%
1788.0|3498.0 1710.0|1.0 1710.0
6,781 บาท.
2566 00:00
25.3%
877.0|1788.0 911.0|1.0 911.0
3,617 บาท.
2566 00:00
5.3%
99656.0|100877.0 1221.0|1.0 1221.0
4,845 บาท.
2566 00:00
32.8%
98367.0|99656.0 1289.0|1.0 1289.0
5,114 บาท.
2566 00:00
26.6%
97502.0|98367.0 865.0|1.0 865.0
3,435 บาท.
2565 00:00
0%
96323.0|97502.0 1179.0|1.0 1179.0
4,678 บาท.
2565 00:00
1.2%
96323.0|97502.0 1179.0|1.0 1179.0
4,678 บาท.
2565 00:00
6.6%
95158.0|96323.0 1165.0|1.0 1165.0
4,623 บาท.
2565 00:00
33.8%
93910.0|95158.0 1248.0|1.0 1248.0
4,952 บาท.
2565 00:00
1.0%
92024.0|93910.0 1886.0|1.0 1886.0
7,478 บาท.
2565 00:00
17.5%
90119.0|92024.0 1905.0|1.0 1905.0
7,553 บาท.
2565 00:00
4.7%
88547.0|90119.0 1572.0|1.0 1572.0
6,234 บาท.
2565 00:00
12.1%
86898.0|88547.0 1649.0|1.0 1649.0
6,539 บาท.
2565 00:00
27.2%
85448.0|86898.0 1450.0|1.0 1450.0
5,751 บาท.
2565 00:00
17.8%
84393.0|85448.0 1055.0|1.0 1055.0
4,187 บาท.
2565 00:00
5.6%
83109.0|84393.0 1284.0|1.0 1284.0
5,094 บาท.
2565 00:00
9.4%
81897.0|83109.0 1212.0|1.0 1212.0
4,809 บาท.
2565 00:00
23.7%
80799.0|81897.0 1098.0|1.0 1098.0
4,358 บาท.
2564 00:00
18.8%
79359.0|80799.0 1440.0|1.0 1440.0
5,712 บาท.
2564 00:00
27.3%
77585.0|79359.0 1774.0|1.0 1774.0
7,034 บาท.
2564 00:00
24.5%
76296.0|77585.0 1289.0|1.0 1289.0
5,114 บาท.
2564 00:00
39.7%
74588.0|76296.0 1708.0|1.0 1708.0
6,773 บาท.
2564 00:00
36.2%
73559.0|74588.0 1029.0|1.0 1029.0
4,084 บาท.
2564 00:00
0.6%
71944.0|73559.0 1615.0|1.0 1615.0
6,405 บาท.
2564 00:00
0.7%
70319.0|71944.0 1625.0|1.0 1625.0
6,444 บาท.
2564 00:00
20.7%
68682.0|70319.0 1637.0|1.0 1637.0
6,492 บาท.
2564 00:00
27.0%
67385.0|68682.0 1297.0|1.0 1297.0
5,146 บาท.
2564 00:00
12.0%
65607.0|67385.0 1778.0|1.0 1778.0
7,050 บาท.
2564 00:00
21.4%
64042.0|65607.0 1565.0|1.0 1565.0
6,207 บาท.
2564 00:00
17.5%
62812.0|64042.0 1230.0|1.0 1230.0
4,880 บาท.
2563 00:00
0.7%
61320.0|62812.0 1492.0|1.0 1492.0
5,918 บาท.
2563 00:00
22.4%
59838.0|61320.0 1482.0|1.0 1482.0
5,878 บาท.
2563 00:00
9.6%
57927.0|59838.0 1911.0|1.0 1911.0
7,577 บาท.
2563 00:00
4.0%
56200.0|57927.0 1727.0|1.0 1727.0
6,848 บาท.
2563 00:00
4.8%
54401.0|56200.0 1799.0|1.0 1799.0
7,133 บาท.
2563 00:00
12.0%
52688.0|54401.0 1713.0|1.0 1713.0
6,793 บาท.
2563 00:00
3.6%
51181.0|52688.0 1507.0|1.0 1507.0
5,977 บาท.
2563 00:00
17.5%
49728.0|51181.0 1453.0|1.0 1453.0
5,763 บาท.
2563 00:00
16.4%
47967.0|49728.0 1761.0|1.0 1761.0
6,983 บาท.
2563 00:00
4.4%
46496.0|47967.0 1471.0|1.0 1471.0
5,835 บาท.
2563 00:00
7.7%
45090.0|46496.0 1406.0|1.0 1406.0
5,577 บาท.
2563 00:00
0%
43605.0|45090.0 1298.0|1.0 1298.0
5,150 บาท.
2562 00:00
16.3%
42307.0|43605.0 1298.0|1.0 1298.0
5,150 บาท.
2562 00:00
6.6%
40756.0|42307.0 1551.0|1.0 1551.0
6,151 บาท.
2562 00:00
15.6%
39096.0|40756.0 1660.0|1.0 1660.0
6,583 บาท.
2562 00:00
7.3%
37129.0|39096.0 1967.0|1.0 1967.0
7,798 บาท.
2562 00:00
8.2%
35008.0|37129.0 2121.0|1.0 2121.0
8,408 บาท.
2562 00:00
1.6%
33062.0|35008.0 1946.0|1.0 1946.0
7,715 บาท.
2562 00:00
36.6%
31147.0|33062.0 1915.0|1.0 1915.0
7,593 บาท.
2562 00:00
27.8%
29934.0|31147.0 1213.0|1.0 1213.0
4,813 บาท.
2562 00:00
22.7%
28252.0|29934.0 1682.0|1.0 1682.0
6,670 บาท.
2562 00:00
1.2%
26953.0|28252.0 1299.0|1.0 1299.0
5,153 บาท.
2562 00:00
8.2%
25638.0|26953.0 1315.0|1.0 1315.0
5,217 บาท.
2562 00:00
22.5%
24431.0|25638.0 1207.0|1.0 1207.0
4,789 บาท.
2561 00:00
1.1%
22872.0|24431.0 1559.0|1.0 1559.0
6,183 บาท.
2561 00:00
38.1%
21331.0|22872.0 1541.0|1.0 1541.0
6,112 บาท.
2561 00:00
27.1%
18839.0|21331.0 2492.0|1.0 2492.0
9,877 บาท.
2561 00:00
11.5%
17024.0|18839.0 1815.0|1.0 1815.0
7,197 บาท.
2561 00:00
22.8%
15418.0|17024.0 1606.0|1.0 1606.0
6,369 บาท.
2561 00:00
33.5%
13338.0|15418.0 2080.0|1.0 2080.0
8,246 บาท.
2561 00:00
38.9%
11956.0|13338.0 1382.0|1.0 1382.0
5,482 บาท.
2561 00:00
63.3%
9691.0|11956.0 2265.0|1.0 2265.0
8,978 บาท.
2561 00:00
58.2%
8862.0|9691.0 829.0|1.0 829.0
3,292 บาท.
2561 00:00
2.5%
6875.0|8862.0 1987.0|1.0 1987.0
7,878 บาท.
2561 00:00
27.9%
4838.0|6875.0 2037.0|1.0 2037.0
8,076 บาท.
2561 00:00
3.7%
3370.0|4838.0 1468.0|1.0 1468.0
5,823 บาท.
2560 00:00
37.1%
1846.0|3370.0 1524.0|1.0 1524.0
6,044 บาท.
2560 00:00
8.4%
99422.0|101846.0 2424.0|1.0 2424.0
9,608 บาท.
2560 00:00
0.5%
97201.0|99422.0 2221.0|1.0 2221.0
8,804 บาท.
2560 00:00
20.9%
94992.0|97201.0 2209.0|1.0 2209.0
8,757 บาท.
2560 00:00
45.4%
92198.0|94992.0 2794.0|1.0 2794.0
11,073 บาท.
2560 00:00
27.6%
90673.0|92198.0 1525.0|1.0 1525.0
6,048 บาท.
2560 00:00
6.4%
88565.0|90673.0 2108.0|1.0 2108.0
8,357 บาท.
2560 00:00
20.6%
86313.0|88565.0 2252.0|1.0 2252.0
8,927 บาท.
2560 00:00
16.4%
84525.0|86313.0 1788.0|1.0 1788.0
7,090 บาท.
2560 00:00
26.2%
82386.0|84525.0 2139.0|1.0 2139.0
8,479 บาท.
2560 00:00
1.5%
80808.0|82386.0 1578.0|1.0 1578.0
6,258 บาท.
2560 00:00 ไม่มีข้อมูลเทียบ 79254.0|80808.0 1554.0|1.0 1554.0
6,163 บาท.