กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมท่อส่งน้ำปะปาบริเวณอาคารยุพราชวิทยมงคล

25 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมท่อส่งน้ำปะปาบริเวณอาคารยุพราชวิทยมงคล