กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมกระเบื้องหลังคา อาคาร 102

25 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการซ่อมกระเบื้องหลังคา อาคาร 102