กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดหญ้าโดยรอบบริเวณอาคารยุพราชวิทยมงคลไปจนถึงคณะเทคโนฯ

25 พฤษภาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดหญ้าโดยรอบบริเวณอาคารยุพราชวิทยมงคลไปจนถึงคณะเทคโนฯ