กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดเถาวัลย์เสาไฟฟ้าบริเวณหลังหอพัก 11

12 กันยายน 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตัดเถาวัลย์เสาไฟฟ้าบริเวณหลังหอพัก 11