กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ติดตั้งพัดลมเพดาน ซ่อมสวิซต์ไฟ และรื้อปลั้กไฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ภายในอาคารเรียนรวม 1

12 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ติดตั้งพัดลมเพดาน ซ่อมสวิซต์ไฟ และรื้อปลั้กไฟที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ภายในอาคารเรียนรวม 1