กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ​สวนสมเด็จ​

12 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ​สวนสมเด็จ​