กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ประสานงานจากเจ้าหน้าที่ไอทีช่วยตรวจเช็คระบบไฟสำรองของระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย

16 ตุลาคม 2566

กองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มร.ชร. ทำการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ไอทีช่วยตรวจเช็คระบบไฟสำรองของระบบอินเตอร์เน็ต พบว่าตัวชาร์จเจอร์ของระบบไม่ทำงาน จึงให้ทางผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อและจะดำเนินการติดตั้งให้เมื่อได้อุปกรณ์มาต่อไป