โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว บริการประชาชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย

29 ธันวาคม 2562

โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว บริการประชาชนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย