จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [30 มีนาคม 2563]

30 มีนาคม 2563

จิตอาสาพระราชทาน พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขุดลอกหนองบัว และกำจัดวัชพืชในหนองน้ำ