จิตอาสาพระราชทาน ม.ราชภัฏเชียงราย มอบหน้ากากพลาสติกใสป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 [3 เมษายน 2563]

3 เมษายน 2563

จิตอาสาพระราชทาน ม.ราชภัฏเชียงราย มอบหน้ากากพลาสติกใสป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 [3 เมษายน 2563]