จิตอาสาพระราชทาน ม.ราชภัฏเชียงราย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง

9 เมษายน 2563
จิตอาสาพระราชทาน ม.ราชภัฏเชียงราย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลัง