จิตอาสา ๙๐๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(พัฒนาหมู่บ้านป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย)

11 สิงหาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บ้านป่าแฝก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย