จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจกหน้ากากเฟสชิวแก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย

13 เมษายน 2563
จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจกหน้ากากเฟสชิวแก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย