จิตอาสาพระราชทาน ช่วยเหลือนางนาแต มูเซอ ผู้ประสพเหตุไฟไหม้บ้านดอยปู่ใข่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

17 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะผู้บริหาร นำทีมกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน  พรมใจสา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  พิทักษ์สิกุล ผู้อำนวยการสำนักสือสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนายธีรวัฒน์ วังมณี ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมบริจาค นำวัสดุ พร้อมร่วมกันสร้างบ้านที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง เหตุเกิดในคืนวันที่ 28 มีนาคม 2563 ของนางนาแต มูเซอ บ้านเลขที่ 309 หมู่ 13 หมู่บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้นำวัสดุที่ได้รับบริจาคมามอบให้ดังนี้

    1. ปูน 40 ถุง

    2. ประตู 4 บาน

    3. ทราย 5 ดั้ม

    4. เหล็ก 20 เส้น

    5. อิฐบล็อค 1000 ก้อน

    6. โถส้วม 1 ชุด

    7. เหล็กเชื่อม 4 กล่อง

    8. หิน 3/4 2 ดั้ม

    9. หน้าต่าง 8 บาน

     และวันนี้ได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันนำทรายถมพื้นที่เพื่อเตรียมเทปูน ในอีก 2 วันข้างหน้า