จิตอาสาพระราชทานร่วมนำสิ่งของ เครื่องใช้ นำไปถวายวัดห้วยปลากั้งพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณวัด

22 พฤษภาคม 2563
จิตอาสาพระราชทานร่วมนำสิ่งของ เครื่องใช้ นำไปถวายวัดห้วยปลากั้งพร้อมเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณวัด