จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมรื้อหลังคาบ้านผู้ได้รับความเสียหายจากพายุ

5 มิถุนายน 2563
จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมรื้อหลังคาบ้านผู้ได้รับความเสียหายจากพายุ