จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาพื้นที่รอบรั้วมหาลัย

12 มิถุนายน 2563
จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาพื้นที่รอบรั้วมหาลัย