“จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา ผู้ช่วยอธิการบดี และนายราชันย์ ทนันชัย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้แบ่งกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็น 3 ทีม

10 กรกฎาคม 2563

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา ผู้ช่วยอธิการบดี และนายราชันย์ ทนันชัย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ได้แบ่งกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็น 3 ทีม 

- ทีมที่ 1 พัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อาคารสำนักงานอธิการบดี 

- ทีมที่ 2 ร่วมกันสร้างบ้านฮอมบุญให้นางอำพร สมประสงค์ อายุ 67 ปี บุคคลไร้ญาติและยากไร้ บ้านป่าสักไก่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

- ทีมที่ 3 นำกำลังช่วยเหลือในการขนบ่อท่อซีเมนต์ นำส่งตามบ้านให้ชาวบ้านหมู่ 8 บ้านป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย