จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาสุสานบ้านโป่งพระบาท

17 กรกฎาคม 2563

กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” โดยในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา ผู้ช่วยอธิการบดี และนายราชันย์ ทนันชัย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ นำกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพัฒนาชุมชน พื้นที่สุสานหมู่บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย โดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ รื้อและเปลี่ยนหลังคาศาลาที่พักญาติระหว่างเตรียมฌาปณกิจศพ เนื่องจากสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา