จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาบริเวณตึกสำนักงานอธิการบดี

31 กรกฎาคม 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่มหาลัย บริเวณตึกสำนักงานอธิการบดีหลังใหม่ และหลังเก่า กวาดใบไม้ กิ่งไม้ ทำความสะอาดให้มีความเรียบร้อยและดูสวยงามสะอาดตา