จิตอาสาพระราชทานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพัฒนาพื้นที่ภายในมหาลัย

28 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย บริเวรอาคารครุศาสตร์หลังเก่า ลานจอดรถคณะวิทยาการจัดการ อาคารมนุษยศาสตร์ อาคารสังคมศาสตร์ และบริเวณใกล้เคียง ให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม